Gwnewch Eich Monsŵn yn Arbennig Gyda’r Ryseitiau Coffi Sbeislyd Poeth hyn

Mae gan y monsŵn a diod boeth gemeg ager nad yw byth yn mynd allan o arddull. A’r hawsaf a’r ffefryn oll, wrth gwrs, yw paned poeth o goffi. Dathlwch y monsŵn hwn gyda’r ryseitiau coffi sbeislyd hawdd eu gwneud hyn wrth ymlacio ar eich soffa wrth ymyl ffenestr a mwynhau’r glaw.

cappuccino fanila Ffrengig

Cynhwysion:

Coffi wedi’i fragu 100ml (gwasg / diferu Ffrengig), llaeth 150ml, blas fanila 10ml, 1-2 llwy de o siwgr brown, pinsied o fintys, cymysgydd dwylo (gellir defnyddio cymysgydd trydan hefyd), Cwpan o goffi.

Cyfeiriadau:

Y cam cyntaf yw paratoi’ch coffi, ei gadw’n boeth ac yn barod i fynd. Cynhesu’r llaeth gyda darn o fanila yn araf, gan gynyddu’r tymheredd yn raddol nes ei fod yn stemio ac yn fyrlymus. Trowch yn aml fel nad yw’n glynu. Unwaith y bydd y llaeth yn fyrlymus, trowch y gwres i ffwrdd a throwch y siwgr brown i mewn nes ei fod wedi toddi. Arllwyswch y cymysgedd llaeth wedi’i stemio a fanila i mewn i fwg metel. Addurnwch ag ychydig o fintys a dim ond dau ddiferyn o surop rhosyn.

Cappuccino oren sbeislyd

Cynhwysion:

1/2 cwpan hufen chwipio, 1 llwy fwrdd o siwgr powdr, 150 ml o laeth, 100 ml o goffi poeth (coffi diferu / mocha), 1 llwy de o groen oren wedi’i gratio, 60 ml o sudd oren, 1/4 llwy de sinamon, nytmeg

Cyfeiriadau:

Mewn powlen fach, curwch hufen gyda siwgr powdr nes bod brigau anystwyth yn ffurfio; Rhowch yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w weini. Mewn sosban cyfrwng dros wres canolig, cynheswch y llaeth i’r tymheredd gweini. Ychwanegwch y coffi, croen oren, canolbwyntio sudd oren, a sinamon. Hidlwch i’r pot gweini. I weini, arllwyswch i gwpanau bach, gan lenwi hanner ffordd. Ar frig pob un gyda llond bol o hufen chwipio a thaenelliad o nytmeg. Mwynhewch!

cappuccino mêl

Cynhwysion:

Coffi wedi’i fragu 100ml (peiriant moka pot/espresso cartref), 60 owns o laeth poeth, 1 llwy fwrdd o fêl, mwy os ydych chi’n ei hoffi’n fwy melys, crisialau mêl a diferyn o fêl ar ei ben.

Cyfeiriadau:

Paratowch goffi gyda phot Moka neu beiriant espresso cartref. Tra bod y coffi yn bragu, ychwanegwch y mêl i’r llaeth ac ewyn y llaeth. Os nad oes gennych frother, cynheswch y llaeth i ferw a defnyddiwch gymysgydd i ewyno’r cymysgedd llaeth a mêl. Arllwyswch y coffi i mewn i gwpan ac yna arllwyswch y llaeth gyda mêl a rhowch yr ewyn ar ei ben. Gorffennwch gyda chrisialau mêl a thaenell o fêl.

Cappuccino Cinnamon Mocha

Cynhwysion:

150ml cwpan llaeth, surop sinamon 10ml, surop siocled / saws 20ml, coffi bragu 150ml (bydd coffi wasg Ffrengig yn berffaith), sinamon mâl neu bowdr coco heb ei felysu

Cyfeiriadau:

Llaeth microdon yn uchel am 1 i 1 ½ munud neu nes ei fod yn boeth ond heb fod yn ferw. Curwch y llaeth poeth gyda chymysgydd trydan, gan gynyddu cyflymder wrth i’r llaeth ddechrau tewhau. Parhewch i guro nes ei fod yn ewynnog. Syrypau sinamon-siocled microdon mewn mwg coffi yn uchel am 20 eiliad. Ychwanegwch y coffi. Ychwanegwch y llaeth wedi’i stemio, gyda dollop o ewyn ar ei ben. Chwistrellwch â sinamon neu bowdr coco. Gweinwch ar unwaith.

Ryseitiau gan Girish Chandra, Rheolwr Hyfforddiant Diod, Lavazza India.

Leave a Comment

Your email address will not be published.