Gwnewch ‘wy-stra’ y Pasg yn arbennig gyda’r ryseitiau bwrdd byrbrydau Pasg hyn

Mae’r Pasg yn wyliau arall yn neidio ar y duedd bwrdd byrbryd, ac nid yw’n syndod. Mae bwrdd blasus yn eich galluogi i fwynhau holl liwiau a blasau’r Pasg mewn un arddangosfa flasus. Gall ffrindiau ac anwyliaid fwyta danteithion siâp wy a moron fel cwningod diolch i’r nifer fawr o ryseitiau bwrdd byrbrydau ar thema’r Pasg ar TikTok. Os bydd eich bash Pasg nesaf angen ffactor waw afradlon, dyma bum rysáit byrbryd Pasg hawdd eu gwneud sy’n hollol gyffrous!

ETFs Bitcoin: Beth ydyn nhw a sut i fuddsoddi ynddynt?

Mae’r bwrdd blasus hwn yn edrych fel rhywbeth allan o’r ardd. TikToker @theshirleylife yn dechrau gosod nythod wedi’u gwneud o laswellt bwytadwy mewn boncyff coeden sydd wedi’i hailosod fel hambwrdd. Yna llenwch y nythod bwytadwy ag wyau mini pastel Cadbury. Yna gosodwch amrywiaeth o giwcymbrau siâp blodau gyda moron yn y canol o amgylch y nythod. Yna mae’n cydosod llinell o gwcis bara byr yng nghanol y bwrdd cyn llenwi’r bylchau sy’n weddill gyda chwcis lemwn, cwningod caws cheddar, a cwningod menyn siocled llaeth.

Chlöe Bailey ar pam y dylai hunan-gariad fod yn rhywiol:

Mae’r bwrdd Pasg Peep-cuterie hwn yn rhoi tro technicolor ar gacennau Pasg. Rhesi o wyau lliw llachar wedi’u gorchuddio â siocled, ffa jeli, peeps malws melys, candies siâp moron, a lolipop siâp wy yn ffan allan o bowlen o M&Ms coch yng nghornel chwith uchaf y bwrdd. Yn y cyfamser, mae amrywiaeth o salami, caws, cracers, a ffyn moron yn llenwi’r ochr dde.

Ar gyfer bwrdd byrbrydau ar thema’r Pasg gydag ochr fwy soffistigedig, edrychwch dim pellach na’r rysáit hwn. TikToker @offischerlyhome yn dechrau trwy osod rhai ffigurynnau cwningen addurniadol ar y bwrdd cyn gosod pretzels wedi’u gorchuddio â siocled o’u cwmpas. Nesaf, gosodwch bentwr o biscotti ar ochr chwith y bwrdd, ac yna cwcis wedi’u rholio â pirouette ar y dde. Mae clwstwr o macarons pastel yn eistedd yng nghanol y bwrdd, tra bod siocled llaeth a candies almon llaeth yn llenwi’r bylchau.

Ewch â’ch cyflwyniad bwrdd byrbrydau Pasg i’r lefel nesaf gyda’r bwrdd pwdin hwn sy’n cynnwys cwci cwningen Pasg enfawr. Ar ôl gweini cwci Cwningen y Pasg, mae TikToker @theggsistersofficial yn defnyddio pastel M&Ms a licorice i greu llygaid, trwyn a wisgers y cwningen, cyn gorchuddio ei glustiau ag wyau Cadbury mini pastel. O amgylch pen y cwningen mae amrywiaeth o M&M’s pastel a chwcis waffer wedi’u cymysgu â siocledi siâp cwningen a gummies.

Mae’r bwrdd byrbryd hwn mor giwt ag y mae’n hawdd ei roi at ei gilydd. Yn gyntaf, cymerwch hanner gwaelod carton wy ac ychwanegwch un pen wy Pasg plastig i bob adran. Nesaf, llenwch yr wyau gyda chymysgedd o fyrbrydau iach a danteithion melys fel ffyn moron, almonau wedi’u gorchuddio â siocled, llus, cracers anifeiliaid, a mafon. Nid yn unig y mae’r bwrdd byrbryd hwn yn ffordd wych o gael plant i roi cynnig ar fwydydd newydd, mae hefyd yn ffordd hawdd a rhad i wneud y Pasg yn fwy o hwyl!

Mae Tinashe yn galw’r ergydion:

Mae In The Know bellach ar gael ar Apple News – dilynwch ni yma!

Os oeddech chi’n hoffi’r erthygl hon, edrychwch y pwdinau Pasg hyn!

Ymddangosodd y neges Gwnewch ‘wy-stra’ y Pasg yn arbennig gyda’r ryseitiau bwrdd byrbrydau Pasg hyn yn gyntaf ar In The Know.

Mwy o In The Know:

5 Ffordd Newydd Cwl I Addurno Wyau Pasg Sy’n Mynd Y Tu Hwnt i Dabledi Lliwio

5 crefft Pasg annwyl y bydd plant yn eu caru

Cafodd y Merched Cinio’r Pryc Wyau Pasg Gorau ar gyfer y Plant Cyn-ysgol hyn: ‘Crynswth’

Pwdinau Pasg TikTok Annwyl a Chreadigol

Leave a Comment

Your email address will not be published.