Gwnewch y rysáit chow mein cyw iâr hawdd hwn gartref

Nid dyma’r chow mein cyw iâr annwyl o’n plentyndod – mae’n fersiwn newydd, gwell a hyd yn oed yn well. (Mae’n digwydd bod yn iachach hefyd.) Rwyf wedi diweddaru’r ffefryn Tsieineaidd-Americanaidd hwn ers amser maith i gadw holl nodweddion y pryd gwreiddiol yr oeddem yn ei garu: nwdls blasus sy’n socian â saws, stribedi bach o gyw iâr dendr, llawn sudd, a llysiau creisionllyd. Ond ychwanegais hyd yn oed mwy o lysiau a gwella’r blas gyda chynhwysion Pan-Asiaidd fel Sriracha a chalch.

Mae’n debyg y byddwch chi’n treulio mwy o amser yn tynnu cynhwysion allan o’r oergell a’r pantri nag yn coginio mewn gwirionedd. Er gwaethaf y rhestr hir o gynhwysion, mae’r rysáit yn gyflym ac yn hawdd i’w wneud. Yr unig baratoad yw torri pupur cloch coch a shibwns, briwio’r garlleg a’r sinsir, a thorri’r cyw iâr. (Gallwch osgoi hynny trwy ddefnyddio ffiledi cyw iâr.) Prynwch foron a bresych wedi’u rhwygo ymlaen llaw.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n coginio’r nwdls yn gyntaf, gan fod hynny’n cymryd mwy o amser na gweddill y pryd.

cyw iâr chow mein

8 owns o sbageti

1/2 cwpan cawl cyw iâr heb halen

3 llwy fwrdd o saws hoisin

1 llwyaid o siwgr

1 llwy fwrdd sriracha

1 llwy fwrdd o sudd lemwn ffres

1 1/2 llwy de o startsh corn

2 lwy fwrdd o olew canola, wedi’i rannu

1 bunt o haneri bronnau cyw iâr heb groen, wedi’u torri’n stribedi 1/4 modfedd o led neu ffiledi cyw iâr

1/2 llwy de o halen

1/4 llwy de o bupur du wedi’i falu

1 llwy fwrdd o sinsir ffres

3 ewin garlleg, briwgig

1 pupur coch mawr, wedi’i dorri’n stribedi 1/4 modfedd o led

2 gwpan bresych coch wedi’i dorri’n fân

1 cwpan moron wedi’i gratio

4 owns o bys

3 shibwns, wedi’u sleisio’n denau’n groeslinol

1. Dewch â phot mawr o ddŵr hallt i ferwi. Ychwanegu sbageti a choginio yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn; draen a gwarchodfa.

2. Cyfunwch broth, saws hoisin, siwgr, sriracha, sudd leim, a starts corn mewn powlen.

3. Cynheswch 1 llwy fwrdd o olew mewn sgilet fawr nonstick dros wres canolig-uchel. Sesnwch cyw iâr gyda halen a phupur; ychwanegu at y sgilet a’i goginio, gan droi’n achlysurol, nes ei fod wedi brownio’n ysgafn a’i goginio, tua 3 i 4 munud. Trosglwyddo i blât.

4. Cynheswch y llwy fwrdd o olew sy’n weddill mewn sgilet; ychwanegu sinsir a garlleg a’u coginio, gan droi, 30 eiliad nes eu bod yn persawrus. Ychwanegu pupur cloch, moron, bresych a phys; coginio, gan droi’n gyson, nes bod llysiau wedi meddalu ychydig, tua 2 funud. Ychwanegu cymysgedd cawl; dewch â’r berw a’i goginio nes ei fod wedi tewhau, tua 1 munud. Ychwanegu cyw iâr a choginio 1 munud. Ychwanegwch y nwdls a’u coginio, gan eu troi, nes eu gorchuddio â saws a’u cynhesu, tua 1 munud. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch y shibwns.

yn gwneud 4 dogn

Leave a Comment

Your email address will not be published.