Gwnewch y Rysáit Flan Cnau Coco Caramel Hawdd Hwn

Yn stwffwl yng ngwledydd America Ladin, gall fflan ymddangos fel y math o bwdin sy’n rhy fygythiol i roi cynnig arno gartref. Sut ydych chi’n cael y gwead cywir? A allaf wneud fy candy fy hun? Beth yw’r uffern yn bain-marie?

Ond holl bwynt llyfr coginio newydd Tastemade, gwnewch hyn heno, yw cyflwyno ryseitiau rhyngwladol heb gymhlethdodau. Mae’r rhwydwaith bwyd digidol wedi llunio 100 o ryseitiau blasus wedi’u hysbrydoli’n fyd-eang a ddatblygwyd gan arbenigwyr coginio o bob rhan o’r byd.

“Gyda’r llyfr hwn, fe gewch chi bryd o fwyd blasus ar y bwrdd a fydd yn gwneud argraff ar bawb, a byddwch yn ei wneud dro ar ôl tro,” meddai Sarah Anne Bargatze, cynhyrchydd goruchwyliol Tastemade. Mae’r llyfr wedi’i anelu at ddechreuwyr, sy’n hoff o fideos ryseitiau syml Tastemade sy’n canolbwyntio ar godi blas.

Yn benodol, rydym yn eich annog i fynd â’ch taflod ar wyliau trofannol a dechrau trwy wneud y rysáit fflan cnau coco sydd wedi’i gynnwys yn adran pwdin o gwnewch hyn heno. Er bod gan wahanol wledydd eu ffordd benodol o wneud fflan, rhannodd Bargatze eu bod wedi setlo ar fersiwn cnau coco a mynd ag ef ymhellach trwy ddefnyddio llaeth cnau coco, llaeth cnau coco cyddwys wedi’i felysu, a naddion cnau coco ar ei ben. “Rydyn ni’n ei alw’n fygythiad triphlyg,” meddai.

Mae Bargatze yn disgrifio’r pryd hwn fel un sawrus, sidanaidd a blasus. “Mae crispness y caramel yn paru’n dda â chyfoeth y cwstard,” meddai. Rhan allweddol o baratoi’r rysáit hwn yw’r dechneg bain-marie (baddon dŵr), sy’n sicrhau bod y cwstard yn coginio’n gyfartal ac yn berffaith gyda gwres ysgafn. Y rheswm pam y dylech chi hepgor y popty yw oherwydd y byddai’n rhy gryf i’r wyau, a byddai hynny’n difetha’r gwead sidanaidd rydych chi ar ei ôl. “Yn yr achos hwn, mae amynedd yn talu ar ei ganfed,” meddai Bargatze.

Dylai’r offer sydd eu hangen fod yn bethau sydd gennych eisoes yn eich cegin: padell gacennau 9 modfedd neu blât cacen a padell rostio. Ac er ei bod yn broses syml iawn, mae gwneud fflan yn gofyn am eich sylw llawn ac ychydig o dechnegau i sicrhau bod y blasau a’r gweadau’n dod allan yn gywir. “Mae’n ffordd wych o gyflwyno unrhyw un i wneud candys a bain-marie os nad ydyn nhw erioed wedi gwneud hynny o’r blaen,” meddai Bargatze.

O ran y cwstard cnau coco, mae’r rysáit yn mynd ag ef i lefel arall gyda seren y sioe, dyfyniad almon. “Ni [decided to add] dyfyniad almon i roi haen arall o flas cnau wedi’i dostio iddo a gawn o’r cnau coco wedi’i rostio’n ffres ar y diwedd, ond yn y fflan ei hun,” meddai Bargatze.

I gael y gwead llyfn sidanaidd, mae hi’n argymell: “Ar ôl cymysgu’r wyau i’r gymysgedd cnau coco, pasiwch nhw trwy ridyll cyn eu tywallt i’r tun pobi.” Fel hyn, byddwch chi’n osgoi rhannau wyau mwy yn y cymysgedd i sicrhau eich bod chi bob amser yn cael y canlyniad perffaith.

Unwaith y bydd wedi’i wneud, bydd yn elwa o rywfaint o amser yn yr oergell. Mae Bargatze yn argymell chwech i 24 awr cyn toddi a gweini, felly gwnewch yn siŵr ei baratoi o flaen llaw os ydych chi’n cynnal gwesteion. Ac er bod y fflan ei hun yn flasus, mae Bargatze yn eich annog i’w fwynhau dros baned o goffi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.