Gwraig Ivins yn cyfuno nwydau iechyd a phobi mewn busnes gwneud pwdinau di-siwgr – St George News

IVINS –AN Mae’r becws sy’n cael ei redeg gan fenywod yn profi nad oes rhaid i fwyta pwdin fod yn braf un eiliad a diflas y funud nesaf; Gydag ychwanegu cynhwysion iachach a chael gwared ar siwgr a glwten, nid oes gan eu danteithion unrhyw beth ond blas.

Nicole Morrill, sylfaenydd a phobydd Find Your Fit Bakery yn ei chegin, Ebrill 18, 2022, Ivins, Utah | Llun gan Jessi Bang, St. George News

Dywedodd Nicole Morrill, perchennog Find Your Fit Bakery, wrth y St. George News mai ei ffordd o fyw a’i harweiniodd i archwilio opsiynau pwdin iachach a oedd yn dal i fodloni ei dant melys yn llawn, taith a drodd yn y pen draw yn fusnes llawn amser llwyddiannus .

Dywedodd Morrill ei bod wedi bod yn pobi ers pan oedd yn blentyn a bod ganddi ddiddordeb erioed mewn iechyd a ffitrwydd. Er ei bod bellach wedi bod yn ddi-siwgr ers 11 mlynedd, ni ddiflannodd ei dant melys. Yn ystod y cyfnod hwn, cyfunodd ei chariad at bobi â’i hangerdd am ymarfer corff, gan greu ei fersiynau iachach ei hun o ddanteithion poblogaidd, gan ganiatáu iddi eu bwyta’n ddi-euog.

Trodd Morrill ei chariad o bobi danteithion unigryw yn fusnes yng nghanol y pandemig yn 2020. Pan ddechreuodd wneud danteithion yn benodol ar gyfer ei busnes, cynigiodd donuts, bariau a chwcis. Parhaodd i ledaenu’r newyddion am ei fusnes candi. trwy gyfryngau cymdeithasol a dechreuodd hefyd fynychu marchnad ffermwyr Downtown St. George fel gwerthwr. TCaffeteria, mygubellach wedi cau yn barhaol, gwerthodd hefyd ei bwdinau.

“Mae’n angenrheidiol iawn,” meddai am ei eitemau becws. “Mae llawer o bobl yn ddiabetig neu ar keto, ac mae llawer o bobl eisiau bod yn rhydd o siwgr, heb glwten, neu heb laeth. Mae popeth rydw i’n ei gynnig bob amser yn ketogenig, heb garbohydrad isel a heb glwten a siwgr.”

Cacen Coco Poeth o Find Your Fit Bakery, Ar Gael i'w Brynu, Dyddiad a Lleoliad Amhenodol |  Llun trwy garedigrwydd Nicole Morrill, St. George News
Cacen Coco Poeth o Find Your Fit Bakery, Ar Gael i’w Brynu, Dyddiad a Lleoliad Amhenodol | Llun trwy garedigrwydd Nicole Morrill, St. George News

Gan ei bod am barhau i gynnig danteithion iddi ar ôl i’r farchnad ffermwyr dymhorol ddod i ben, dywedodd iddi benderfynu cynnig archebu ar-lein ynghyd â gwasanaeth dosbarthu, lle mae bellach yn danfon archebion bob dydd Gwener.

O ran prisiau, dywedodd Morrill ei fod yn ceisio cadw’r pris yr un fath yn gyffredinol, gyda’r mwyafrif o eitemau unigol yn costio $2.75 yr un. Mae prisiau’n newid ychydig pan fyddwch chi’n archebu dognau lluosog, fel padell o bastai sinamon neu bastai almon Ffrengig, sy’n $20 ar gyfartaledd. Mae hi hefyd yn gwneud llawer o orchmynion cacennau arferol, yn amrywio o $35 i $45.

Yn anffodus, meddai, mae pris rhai cynhwysion wedi cynyddu oherwydd yr economi, ond mae wedi bod yn gohirio codi prisiau ar gyfer ei fecws.

“Efallai y bydd yn rhaid i mi eu magu ychydig ar ryw adeg, ond mae’n gas gen i wneud hynny,” meddai. “Dyna fy ofn, chi’n gwybod.”

Dywedodd Mandee Krajnc, sydd bellach yn lleol yn San Siôr ac sydd wedi bod yn dilyn diet cetogenig ers dwy flynedd, er bod lleoedd eraill yn y ddinas sy’n cynnig opsiynau ceto, mae’r mwyafrif yn gyfyngedig i gacennau cwpan yn unig. Yn ystod haf 2020, soniodd ffrind fod becws ceto yn y farchnad ffermwyr.

Roedd hi’n byw ym Mesquite ar y pryd, ond bu yn San Siôr am benwythnos pan ymwelodd â stondin y becws yn y farchnad. oesFe brynodd gwci sglodion siocled a chacen gwpan, dwy eitem wnaeth ei bachu ar unwaith, meddai. Y penwythnos canlynol cododd yn gynnar i yrru o Mesquite i farchnad y ffermwyr ac archebodd werth wythnosau o nwyddau.

Mae graffig yn dangos gwahanol eitemau candy sydd ar gael trwy Find Your Fit Bakery, dyddiad a lleoliad amhenodol |  Llun trwy garedigrwydd Nicole Morrill, St. George News
Mae graffig yn dangos gwahanol eitemau candy sydd ar gael trwy Find Your Fit Bakery, dyddiad a lleoliad amhenodol | Llun trwy garedigrwydd Nicole Morrill, St. George News

“Ym mis Medi y flwyddyn honno gofynnais iddi hefyd wneud cacen pen-blwydd i mi ac roedd yn flasus,” meddai Krajnc.

Dywedodd Krajnc ei fod yn parhau i wneud y daith wythnosol o Mesquite i St. George i archebu mwy o Find Your Fit Bakery. Dywedodd ei fod yn hapus iawn pan oedd y farchnad drosodd a chynigiodd Morrill ei wasanaethau dosbarthu iddo. Mae wedi bod yn archebu gan Morrill bron yn wythnosol ers hynny. Yr unig broblem nawr yw penderfynu pa un sydd orau ganddi, gan ei bod wrth ei bodd â’r holl eitemau y mae hi wedi rhoi cynnig arnynt, meddai.

“Y siocledi dwbl a’r toesenni wedi’u trochi â chnau coco yw fy ffefrynnau,” meddai. “Rwy’n argymell yn fawr y browni bron â llosgi siocled a’r cwci cowboi. Mae’r gacen fach hen ffasiwn yn fy atgoffa o fy mhlentyndod, ac os ydych chi’n mynd i archebu cacen lawn, byddwn i’n awgrymu’r un siocled poeth.”

Dywedodd Krajnc hefyd fod Morrill wedi adeiladu busnes anhygoel allan o’i chariad at bobi iach. Dywedodd iddi roi cynnig ar goginio ceto ac nad oedd yn hawdd gwneud iddynt flasu cystal â’r danteithion a archebodd yn Find Your Fit Bakery.

“Mae ei nwyddau pobi yn flasus, ond hi yw’r bonws,” meddai Krajnc. “Mae hi mor garedig a braf. Ar ôl dwy flynedd o archebion wythnosol, dwi’n teimlo ei bod hi wedi dod yn ffrind i mi. Y diwrnod y bu farw fy nhad, hi oedd un o’r bobl gyntaf i gnocio ar fy nrws.”

Dywedodd Krajnc fod ei dad yn caru toesenni, gan ychwanegu mai ei ffefryn oedd yr ube cnau coco ac y byddai Morrill yn rhoi gwybod iddo pryd y byddai ar y fwydlen.

Cacen Cwpan Toes Cwci Sglodion Siocled o Find Your Fit Bakery, Ar Gael i'w Brynu, Dyddiad a Lleoliad Amhenodol |  Llun trwy garedigrwydd Nicole Morrill, St. George News
Cacen Cwpan Toes Cwci Sglodion Siocled o Find Your Fit Bakery, Ar Gael i’w Brynu, Dyddiad a Lleoliad Amhenodol | Llun trwy garedigrwydd Nicole Morrill, St. George News

Dywedodd Morrill ei fod wrth ei fodd yn danfon nwyddau i gartref Krajnc yn Mesquite, lle byddai’n archebu un wythnos a thad Krajnc yn archebu’r wythnos nesaf. Cafodd gyfle i gwrdd â thad Krajnc yn ystod yr ymweliadau hyn cyn iddo farw yn hwyr y llynedd.

O ran ei greadigaethau, dywedodd Morrill, er ei fod wedi cael rhywfaint o ysbrydoliaeth, ei ryseitiau ei hun yn llwyr yw pob un o’r ryseitiau y mae’n eu defnyddio.

“Rwyf wrth fy modd bod pobl yn ceisio bod yn iachach ac yn fwy ystyriol o’r hyn y maent yn ei roi yn eu cyrff,” meddai Morrill. “Rydw i mor gyffrous i allu creu danteithion blasus y bydd pawb yn eu caru wrth ofalu amdanyn nhw eu hunain.”

I ddysgu mwy am Find Your Fit Bakery ac i archebu, Cliciwch yma. Dilynwch Find Your Fit Bakery ymlaen Instagram i weld y bwydlenni pwdin wythnosol. I gwrdd â Morrill yn bersonol a siopa am bwdinau, ewch i’r cyntaf Marchnad Ffermwyr Downtown y tymor ar 22 Mai.

Oriel luniau

Hawlfraint St. George News, SaintGeorgeUtah.com LLC, 2022, cedwir pob hawl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.