Gwyl Roegaidd Clodagh | Y bore yma

Yn ffres o’i haraith ynys Groeg, mae Clodagh yn y stiwdio i fywiogi ein dydd Llun trwy ddod 璽’i rys獺it hynod hawdd ar gyfer cyw i璽r llawn sudd gyda zucchini sbeislyd, olewydd a chwscws. Ysbrydolwyd y pryd hwn gan ei thaith ac maen llawn dop o flasau a chynhwysion blasus o F繫r y Canoldir.

Cyw I璽r Groeg Clodagh gyda chwscws sbeislyd a Tzatziki

ar gyfer 4 o bobl

Cynhwysion

Ar gyfer y cyw i璽r Groeg

4 clun cyw i璽r (heb asgwrn)

sudd 1 lemwn

8 o olewydd Groegaidd du, wedi’u pylu a’u torri

2 ewin garlleg, briwgig

1 llwy fwrdd o olew olewydd Groegaidd

ar gyfer y cwscws

400g cwscws grawn cyflawn

600 ml o dd霾r poeth

1 llwy de o past harissa

80g caws feta Groegaidd

2 zucchini bach, wedi’u deisio

1 lemwn

10 o olewydd Groegaidd gwyrdd, wedi’u haneru

1 llwy fwrdd persli dail gwastad, wedi’i dorri

Olew olewydd

halen m繫r a phupur du newydd ei falu

Ar gyfer y Tzatziki

200 ml o iogwrt Groegaidd

翻 ciwcymbr, wedi’i gratio

1 llwy fwrdd mint, wedi’i dorri’n f璽n

1 ewin garlleg, wedi’i falu

Dull:

1. Dechreuwch trwy farinadu’r cyw i璽r. Rhowch y darnau cyw i璽r mewn powlen ac arllwyswch sudd 1 lemwn drosto, yr olewydd du wedi’u torri, y garlleg a’r olew olewydd. Cymysgwch yr holl farin璽d i’r cyw i璽r, gorchuddiwch a’i roi yn yr oergell am 30 munud.

2. Rhowch sgilet dwfn dros wres canolig ac unwaith y bydd yn boeth, rhowch y darnau cyw i璽r wedi’u marineiddio ar y sgilet a’u coginio am 5 munud bob ochr, neu nes bod y cyw i璽r wedi coginio drwyddo. Trowch bob ychydig funudau fel nad yw’n llosgi.

3. Tra bod y cyw i璽r yn coginio, gwnewch y cwscws. Arllwyswch y grawn cwscws i bowlen. Chwisgwch y past harissa i’r d霾r poeth a’i arllwys dros y cwscws a’i orchuddio 璽 thywel cegin a’i stemio am 8-10 munud. Yna tynnwch y tywel cegin a gwahanwch y grawn gyda fforc, bydd llwy yn gwneud y gymysgedd yn dalpiog.

4. Tra bod y cwscws yn stemio, coginiwch y corbwmpenni. Rhowch sosban dros wres canolig, ychwanegwch ychydig o olew olewydd, yna’r corbwmpenni wedi’u deisio, sesnwch gyda halen m繫r a phupur du newydd ei falu. Coginiwch am 5 munud, gan droi bob cwpl o funudau. Ar 繫l 4 munud, ychwanegwch sudd un lemwn a pharhau i goginio am funud arall.

5. Unwaith y bydd y corbwmpenni a’r cwscws wedi’u coginio, trowch nhw gyda’i gilydd mewn powlen fawr, ynghyd 璽’r olewydd gwyrdd wedi’u haneru, caws feta, persli dail gwastad a chwistrelliad da o olew olewydd Groegaidd. Sesnwch gyda halen m繫r a phupur du newydd ei falu.

6. Mewn powlen ar wah璽n, gwnewch y tzatziki trwy roi’r holl gynhwysion mewn powlen a’u cymysgu’n dda.

7. Torrwch y cyw i璽r a’i weini dros y cwscws gyda thaenell o tzatziki ar ei ben.

Leave a Comment

Your email address will not be published.