Hambwrdd Marbella Cyw Iâr Pobi @ Ddim yn Eithaf Nigella

Ni allaf argymell y rysáit syml ond blasus hwn yn ddigon uchel. Mae’n cymryd cyfanswm o 10 munud i baratoi ac mae’n fendith pan fyddwch chi’n brin o amser. Y cyfan sydd ei angen yw marinating y diwrnod cynt ac yna gadael iddo bobi drannoeth, felly mae’n berffaith addas ar gyfer partïon cinio lle rydych chi am weini rhywbeth blasus ond hawdd. Fe wnes i ddod o hyd iddo gyntaf ar flog Pauline a’i roi nod tudalen i roi cynnig arno.

Hambwrdd Pobi Marbella Cyw Iâr

Hanes Pollo Marbella: daw’r rysáit hwn o lyfr coginio o’r enw The Silver Palate Cookbook gan Sheila Lukins a Julee Rosso a gyhoeddwyd ym 1982. Ac er bod Marbella yn Sbaen, datblygwyd y rysáit mewn gwirionedd yn Manhattan gan Sheila, a oedd yn rhedeg cwmni arlwyo a oedd yn darparu’n benodol ar gyfer senglau . Mae’n debyg bod Julee wedi rhoi cynnig ar rywfaint o’u bwyd a bod y ddau wedi dechrau’r busnes gyda’i gilydd yn gwerthu cludfwyd o ansawdd da lle gallai pobl fynd i brynu bwyd ar gyfer partïon neu gynulliadau teuluol (nodyn ochr: roedd gan Martha Stewart fusnes tebyg cyn llwyddo). ).

Sheila oedd yr ymennydd y tu ôl i’r bwyd ar ôl astudio yn Le Cordon Bleu yn Llundain ac ochr yn ochr â chogyddion â seren Michelin yn Bordeaux, Ffrainc, tra bu Julee yn delio â’r ochr fusnes. Cyw iâr Marbella oedd y pryd mwyaf poblogaidd yno a daeth yn stwffwl yn ystod gwyliau Iddewig Manhattan a chiniawau Shabbat. Gwerthodd y llyfr coginio filiynau a gwnaeth Sheila hefyd y darluniau ar gyfer ei holl lyfrau coginio. Yn anffodus, roedd y ddau wedi cwympo mas yn chwerw yn 1988, er i’r ddau ailuno i gyhoeddi rhifyn pen-blwydd 25 o The Silver Palate Cookbook yn 2009.

Pa ddarnau cyw iâr i’w defnyddio ar gyfer Cyw Iâr Marbella ?: Mae’r rysáit wreiddiol yn galw am bedwar cyw iâr cyfan, sydd fwy na thebyg yn ddigon ar gyfer cinio Shabbat ac yna rhywfaint, ond yn swm anhylaw i’r rhan fwyaf o gartrefi. Defnyddiais cluniau cyw iâr ac maen nhw’n berffaith ar gyfer hyn neu gallwch chi dorri cyw iâr cyfan. Gallwch hefyd ddefnyddio croen ar ddarnau cyw iâr sy’n well gennyf ond nad ydynt bob amser ar gael.

Yr allwedd i’r cyw iâr Marbella hwn yw’r marinâd. Mae’n arogli mor dda dwi’n rhegi y byddwch chi eisiau ei fwyta hyd yn oed pan fyddwch chi’n ei arogli gyda chyw iâr amrwd. Dydw i ddim hyd yn oed yn twyllo, dim ond peidiwch â’i fwyta haha. Yr unig newid o’r rysáit gwreiddiol yw ychwanegu pupur cloch coch wedi’i sleisio. Mae’n cyd-fynd yn berffaith â’r rysáit hwn ac yn ychwanegu mwy o lysiau ato. Y mathau gorau o bobi padell yw’r rhai sydd â llawer iawn o lysiau felly does dim rhaid i chi goginio unrhyw beth arall i fynd gyda nhw.

Beth i’w weini gyda’r Marbella Cyw Iâr hwn: Mae’r hyn rydych chi’n ei weini gyda’r cyw iâr Marbella yn bwysig, gan eich bod chi eisiau gweini ochrau a all amsugno’r saws blasus hwnnw. Rwy’n awgrymu cwscws, reis brown neu wyn, polenta hufenog, risotto, neu datws stwnsh. Fe wnes i gavolo nero risotto parmesan a babi syml i ychwanegu ychydig o lysiau ato. I mi, mae gan y pryd hwn naws tagine iddo, felly mae couscous yn mynd yn dda iawn ag ef hefyd.

Hambwrdd Pobi Marbella Cyw Iâr

Yr unig awgrym arall ar wahân i roi cynnig arno yw ystyried dyblu’r rysáit. Hoffwn pe bai gen i. Rhoddais hanner hwn i fy ffrind Sammie oherwydd ei bod yn ISO. Hynny yw, dyma ni 2 flynedd yn ddiweddarach ac mae COVID yn dal i fod allan yna yn y byd. Yn y diwedd, roedd gŵr Sammie, David, yn bositif ac roedd Sammie druan wrth ei hochr ei hun gan fod ganddi ei hanifail annwyl wedi’i stwffio, Teddy Roo, ac ni chaniateir iddynt adael ei fflat oherwydd ei bod yn gyswllt agos. Er ei bod hi’n gallu dod ymlaen yn yr ISO, roedd hi’n poeni am Teddy Roo ac am faterion ymarferol fel sut y byddai’n mynd am dro i leddfu ei hun. Roeddem yn hapus i gynnig mynd â Teddy Roo am y ddwy noson nesaf.

Hambwrdd Pobi Marbella Cyw Iâr

Gyrrasom i’w dŷ a masnachu cinio o farbella cyw iâr, risotto a llysiau ar gyfer Tedi Roo. Roedd yn gyfnewidiad a wnaed gyda manwl gywirdeb milwrol. Sicrhaodd Sammie fod popeth a gawsom ganddi wedi’i lanweithio a bod Tedi Roo yn cael glanhau a brwsio da. Roedd hi’n mynd i adael bag Tedi y tu allan i’w drws a byddwn yn ei adfer a’i gyfnewid am fag o fwyd. Ar ôl curo, cefnais i oddi wrth y drws a bolltio Teddy Roo allan y drws gan fy nhaflu’n gyffrous. Gwyliais ei ddwylo â menig latecs yn diflannu i’r fflat dan glo ac aethon ni ag ef adref.

Hwn oedd ein tro cyntaf gyda gwestai cŵn bach ac roedd yn westai delfrydol. Mae’n gerddwr gwych (mae’n debyg y gallai Teddy Elliott ddysgu rhywbeth ganddo) ac mae’n felys ac yn hapus iawn. Mae’r ddau Tedi wir yn dod â’r goreuon allan yn ei gilydd, gan eu bod o’r un oedran a steil chwarae. Daeth yn eithaf ffodus yn y diwedd gan ein bod wedi ei chael yn union fel ychydig o ddiwrnodau glawog yn dechrau a’r ddau fachgen yn cael amser o’u bywydau. Hyd yn oed wrth gysgu yn y gwely, cymerodd Tedi Roo y gofod perffaith a chysgodd Tedi Elliott yn well yn y nos pan drosglwyddodd ei ddyletswyddau fel gwarchodwr i Teddy Roo, a oedd yn ein hamddiffyn.

Anfonodd Sammie neges destun ataf yn dweud bod y ddau wrth eu bodd â’r marbella cyw iâr hwn ac roedd hyd yn oed David, a oedd yn teimlo’n isel ac nad yw’n hoffi risotto fel arfer, wedi mwynhau’n fawr. Roedd hyd yn oed yn ei gymharu â phryd bwyty, a oedd yn ganmoliaeth enfawr.

Felly, arwyddair y stori: dyblu hyn bob amser i’w roi i ffrindiau, yn enwedig y rhai a allai fod yn iso.

Dywedwch wrthyf, annwyl ddarllenydd, ydych chi erioed wedi clywed am neu roi cynnig ar Cyw Iâr Marbella? A oes llawer o’ch ffrindiau yn ISO?

Hambwrdd Pobi Marbella Cyw Iâr

OEDDECH ​​CHI’N GWNEUD Y rysáit HWN? Rhannwch eich creadigaethau trwy dagio @notquitenigella ar Instagram gyda’r hashnod #notquitenigella

Hambwrdd Pobi Marbella Cyw Iâr

Cymwys 5.0 tu allan 5 canys 8 darllenwyr

Rysáit wreiddiol gan Lorraine Elliott

Amser paratoi: 10 munud

Amser coginio: 1 awr

ar gyfer 4 o bobl

 • 1.1 kgs/2.4 pwys o gluniau cyw iâr, gyda chroen neu hebddo
 • 1/4 cwpan olew olewydd crai ychwanegol, wedi’i rannu’n 2
 • 1/4 cwpan finegr gwin coch
 • 2 lwy de o oregano sych
 • 3 dail llawryf
 • 1 llwy de o halen
 • 1/4 llwy de o bupur du
 • 5 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u briwio
 • 2/3 cwpan o olewydd Sbaenaidd wedi’u pitsio
 • 2/3 cwpan eirin sych, pitw
 • 2 lwy fwrdd capers, wedi’u draenio
 • 2 lwy fwrdd persli wedi’i dorri
 • 1 pupur cloch, wedi’i sleisio (dewisol)
 • 1/2 cwpan o win gwyn
 • 1/3 cwpan siwgr brown

Cam 1 – Cymysgwch olew (hanner yr olew), finegr, oregano, dail llawryf, halen, pupur, garlleg, olewydd, eirin sych, capers, persli, a pupur cloch. Yna ychwanegwch hwn at y cyw iâr mewn powlen neu gynhwysydd a marinadu yn yr oergell dros nos neu am 24 awr.

Hambwrdd Pobi Marbella Cyw Iâr

Cam 2 – Cynheswch y popty i 180C/350F a rhowch gyw iâr a thameidiau eraill mewn dysgl bobi neu hambwrdd. Ychwanegwch y gwin ac ysgeintiwch siwgr brown dros y darnau cyw iâr. Ysgeinwch yr olew sy’n weddill a phobwch am 50 munud i 1 awr. Gweinwch gyda reis brown, polenta neu risotto.

Hambwrdd Pobi Marbella Cyw Iâr

Leave a Comment

Your email address will not be published.