Heddiw yn cau rownd hadau $7 miliwn i gyflymu cyw iâr sy’n canolbwyntio ar iechyd sy’n seiliedig ar blanhigion

Gydag un o’r graddfeydd hadau uchaf yn ei gategori, mae ar flaen y gad yn y symudiad tuag at gigoedd iachach sy’n seiliedig ar blanhigion heddiw.

SAN FRANCISCO, Ebrill 20, 2022 /PRNewswire/ — Cwmni cig o blanhigion yn canolbwyntio ar iechyd Heddiw cau ei rownd Hadau gordanysgrifio, yn codi yn unig swil o $10 miliwn hyd yma i gefnogi masnacheiddio arloesi cyw iâr newydd yn seiliedig ar blanhigion, graddio ei lwyfan technoleg toriad cyfan perchnogol, ac ehangu dosbarthiad.

Heddiw

Heddiw, mae’r cwmni’n cynnig nygets cyw iâr crensiog wedi’u seilio ar blanhigion sydd â blas a gwead cyw iâr wedi’i ffrio clasurol wedi’u gwneud â dim ond saith cynhwysyn syml, cynaliadwy. Heddiw mae’n dod i’r amlwg o’i rownd ariannu ddiweddaraf gydag un o’r prisiadau uchaf ar gyfer cwmni yn ei gategori a’i lwyfan, yn adlewyrchiad o’r galw cynyddol am fwydydd iach a blasus sy’n seiliedig ar blanhigion a galluoedd unigryw heddiw i fodloni’r galw hwnnw.

Arweiniwyd y rownd Seed heddiw gan Stray Dog Capital, gyda chefnogaeth strategol ychwanegol gan Standard Meat Company, cwmni prosesu cig a phecynnu cig pedwerydd cenhedlaeth sy’n cael ei ddal yn breifat ac sy’n cyflenwi cadwyni bwytai cenedlaethol, archfarchnadoedd mawr a siopau clwb. Mae cefnogaeth gan wneuthurwr cig mor sefydledig yn dilysu dull heddiw o greu darnau cyfan o gig yn seiliedig ar blanhigion y gellir eu cysylltu’n hawdd â llinellau gorffen presennol i weithgynhyrchu ar raddfa. Daw’r gymdeithas gam sylweddol yn nes at wireddu ei gweledigaeth o ddyfodol lle mae cigoedd maethlon sy’n seiliedig ar blanhigion yn opsiwn fforddiadwy i ddefnyddwyr prif ffrwd yn yr Unol Daleithiau a thu hwnt.

“Yn Standard Meat, rydym yn gyson yn edrych i’r dyfodol, gan ddod ag arloesedd i bob agwedd ar ein busnes. Heddiw, mae hynny’n golygu buddsoddi yn Today a’i chigoedd sy’n seiliedig ar blanhigion a’i gefnogi a’i gefnogi, a fydd yn sicrhau’r buddion maethol y mae hyblygrwyddwyr yn eu heisiau,” meddai’r Prif Swyddog Gweithredol a Cyd-Gadeirydd Cig Safonol ben rosenthal. “Rydyn ni’n gwybod bod defnyddwyr eisiau amrywiaeth o opsiynau protein o ansawdd, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddod â’n harbenigedd gweithredol a’n hygrededd coginiol wrth i Today raddio gweithgynhyrchu a lansio cynhyrchion newydd.”

Mae cyfranogwyr ychwanegol yn y rownd yn cynnwys buddsoddwyr sy’n dychwelyd VegInvest Trust, Tenacious Ventures, Cornucopian Capital a’r Good Protein Fund. Mae buddsoddwyr newydd yn cynnwys Selva Ventures, Vanterra Accelerator Fund, FoodHack, Gaingels, Beyond Impact, Unpopular Ventures, a buddsoddwyr angel nodedig. Rachel Mansfield, varsha raoY Brandon Shanfieldymysg eraill.

SUT MAE’N DIWALLU’R ANGEN AM GIGOEDD SY’N SEILIEDIG AR LANWADAU IACHACH A GRADDadwy HEDDIW
Er bod angen rhwymwyr, tewychwyr neu ychwanegion eraill ar lawer o gigoedd anifeiliaid a phlanhigion i ddal y cynhwysion at ei gilydd a chreu’r gwead a ddymunir, mae technoleg a rysáit heddiw yn cyfuno cynhwysion syml yn naturiol heb ychwanegion amheus i greu toriadau cyflawn o lysiau. cig seiliedig. Oherwydd bod cig sy’n seiliedig ar blanhigion heddiw yn ymddwyn fel cig sy’n seiliedig ar anifeiliaid, gall ffitio’n hawdd i linellau gorffen gweithgynhyrchu presennol, gan ganiatáu i gynhyrchu gael ei gynyddu’n gyflym ac yn rhad. Dros amser, bydd technoleg gweithgynhyrchu cost isel heddiw a’i allu i gysylltu’n ddi-dor â gweithfeydd pesgi presennol yn caniatáu i’r cwmni gyflawni cydraddoldeb cost â’i gymheiriaid sy’n seiliedig ar anifeiliaid fel y gall mwy o ddefnyddwyr sy’n chwilio am gigoedd maethlon sy’n dod o anifeiliaid llysiau fod yn hygyrch. opsiynau gwell. drostynt eu hunain, eu teuluoedd a’r blaned.

Heddiw mae wedi rhoi blaenoriaeth i iechyd a chynaliadwyedd wrth ddewis ei restr o gynhwysion syml. Er enghraifft, mae eu nygets cyw iâr sy’n seiliedig ar blanhigion yn cael eu gwneud â saith cynhwysyn syml yn unig: protein pys melyn nad yw’n GMO sy’n cael ei dyfu’n gynaliadwy gan ffermwyr America; blawd gwenith cyflawn ar gyfer y bara crensiog; olew blodyn yr haul wedi’i wasgu’n oer ar gyfer ffrio creisionllyd a lliw euraidd; ffibr masarn ar gyfer gwead; a darnau burum a madarch ar gyfer blas umami cyfoethog sy’n debyg i gig. Mae nygets heddiw yn brolio 13g o brotein gyda dim ond 120 o galorïau, dim braster dirlawn a 250mg o sodiwm fesul dogn, proffil maethol llawer mwy ffafriol o gymharu â nygets organig a naturiol blaenllaw a brandiau nygets eraill o darddiad planhigion.

Gan ddefnyddio ei rownd ariannu ddiweddaraf, bydd Today’s yn cyflwyno cynhyrchion ychwanegol, gan gynnwys cytled cyw iâr wedi’i seilio ar blanhigion gyda phroffil maeth tebyg i’w nygets blaenllaw, gan lansio’r haf hwn ar ei wefan ar gyfer llwythi domestig ac mewn bwytai dethol ledled y wlad. Yn ogystal â sbarduno arloesedd cynnyrch, bydd cyllid a chymorth strategol Today yn ei alluogi i ehangu ei ddosbarthiad gwasanaeth bwyd a’i lansio i fanwerthu, gan gynnwys y Farchnad Bwydydd Cyfan, yn ddiweddarach eleni.

I gael rhagor o wybodaeth am Heddiw, ewch i eatnow.com. Dilynwch heddiw ar Instagram @bwyta dyddiau hyn.

Am Heddiw
Heddiw mae’n arweinydd sy’n dod i’r amlwg yn y categori protein amgen sy’n canolbwyntio ar gyflymu’r newid yn y farchnad i gigoedd iachach sy’n seiliedig ar blanhigion. Sefydlwyd yn SAN FRANCISCO yn 2020 fel Corfforaeth Budd Cyhoeddus, mae gan Today genhadaeth i wella iechyd dynol a phlaned. Mae platfform technoleg perchnogol y cwmni yn cynhyrchu toriadau cyfan o gig blasus wedi’i seilio ar blanhigion o restr fer o gynhwysion iach gyda phroffil maethol heb ei ail, gan ddarparu’r trifecta o flas, gwead ac iechyd y mae defnyddwyr yn eu ceisio. Mae proses gynhyrchu unigryw heddiw yn caniatáu llwybr carlam tuag at gydraddoldeb cost â chig anifeiliaid, gan wneud cig maethlon o blanhigion yn ddeniadol ac yn hygyrch i fwy o bobl yn y pen draw.

Am Brifddinas Ci Crwydr
Mae Stray Dog Capital yn gronfa cyfalaf menter sy’n buddsoddi mewn cwmnïau cyfnod cynnar arloesol yn y sectorau bwyd, protein amgen, a biotechnoleg sy’n sbarduno dyfodol iachach, mwy trugarog a chynaliadwy. Mae Stray Dog Capital yn cefnogi ei bortffolio o dros 45 o fuddsoddiadau gyda phrofiad helaeth ei dîm fel entrepreneuriaid, masnachwyr, cynghorwyr a buddsoddwyr. www.straydogcapital.com

Am y Standard Meat Company
Mae Standard Meat Company yn gwmni pecynnu a dognau protein aml-genhedlaeth sydd wedi’i leoli yn Fort Worth, Texas. Wedi’i sefydlu ym 1935, mae’r cwmni arloesol yn gwasanaethu amrywiaeth o anghenion gwasanaeth bwyd o’i dalas Y Fort-Worth lloriau. Arloeswyr mewn torri stêc, mae Standard Meat Company yn arbenigwr cydnabyddedig mewn gwyddor cig, diogelwch bwyd a rheoli ansawdd, tueddiadau coginio, prynu a phecynnu. Am fwy o wybodaeth ewch i www.standardmeat.com.

CYSYLLTU: Modryb Rotolo[email protected]

cision

cision

Gweler y cynnwys gwreiddiol i’w lawrlwytho’n amlgyfrwng: https://www.prnewswire.com/news-releases/nowadays-closes-7-million-seed-round-to-accelerate-health-focused-plant-based-chicken-301529221.html

FFYNHONNELL Ar hyn o bryd

Leave a Comment

Your email address will not be published.