Hella Rysáit Cawl Goulash Hwngari Da – Ni allwch fynd o’i le gyda’r rysáit cawl goulash hawdd hwn | cawl

Mae’r rysáit Cawl Goulash Hwngari hwn yr un mor flasus a blasus â Goulash Hwngari a Chawl Madarch Hwngari, felly rydych chi mewn am wledd! Gyda rutabaga, moron, tatws, pupur coch melys, a chiwbiau tendr o gig eidion wedi’u stiwio, y rysáit cawl hawdd hwn yw’r hyn sydd ei angen arnoch chi ar noson oer.

Tra bod y cawl goulash hwn yn mudferwi ar y stôf, gwnewch ychydig o fara popty araf neu fara cwrw tri chynhwysyn. Hmm! Pa fwyd fyddai hwnnw?

Cuisine: Hwngari
Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 2 1/2 awr (tua)

Cyfanswm Amser: 2 awr a 45 munud

Gwasanaeth: 6 i 8

Cynhwysion

 • 1 – 1 1/4 pwys o gig eidion stiw, wedi’i dorri’n giwbiau 1 modfedd
 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 4 winwnsyn, wedi’i dorri
 • 6 ewin garlleg, briwgig
 • 2 llwy de o paprika
 • 1/2 llwy de o hadau carwe, wedi’u malu
 • pupur cayenne wedi’i falu, i flasu
 • 2 can (14 owns yr un) cawl cig eidion
 • 2 datws russet canolig, wedi’u plicio a’u ciwbiau
 • 4 moron, wedi’u sleisio
 • 1 rutabaga mawr, wedi’i blicio a’i deisio
 • 2 gan (28 owns yr un) tomatos wedi’u deisio, heb eu draenio
 • 1 pupur cloch coch wedi’i dorri

Dyma sut i’w wneud:

 1. Cynhesu’r olew olewydd mewn pot cawl. Rhowch halen a phupur ar y cig, yna browniwch bob ochr yn yr olew poeth. Tynnwch y cig i blât.
 2. Ychwanegwch y winwns a’u coginio nes eu bod yn dechrau brownio ychydig, tua 8 munud. Ychwanegwch y garlleg a choginiwch am 30 eiliad.
 3. Ychwanegwch y paprika, hadau carwe, a cayenne. Coginiwch, gan droi, 1 munud.
 4. Dychwelwch y cig wedi’i stiwio i’r pot ynghyd â’r tatws, moron a rutabaga. Dewch â berw, lleihau’r gwres, gorchuddiwch, a mudferwch am tua 1 1/2 awr.
 5. Ychwanegwch y tomatos a’u hylif a’r pupur cloch coch. Gorchuddiwch a pharhau i goginio am 30 munud arall. Sesnwch gyda halen a phupur, i flasu.

  ” />

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl yr hoffech chi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.