Het y Cogydd: Y salad cyw iâr sydd mor amlbwrpas; mae’n llawn blas ac yn hawdd i’w wneud – Pine and Lakes Echo Journal

Mae salad cyw iâr yn cwmpasu unrhyw fath o salad sydd â chyw iâr ynddo, boed yn salad gwyrdd cymysg neu’r hyn sy’n dod i’r meddwl fel arfer: salad cyw iâr wedi’i gyfuno â mayonnaise, sbeisys, seleri, ac weithiau grawnwin a chynhwysion eraill.

Er bod hanes y pryd hwn braidd yn fras, mae llyfrau ryseitiau o’r 1840au yn cynnwys salad cyw iâr. Yn amlwg, mae’r pryd hwn wedi bod o gwmpas ers bron i 200 mlynedd.

Mae salad cyw iâr yn berffaith ar gyfer pryd hawdd. Mae’n llawn blas ac yn hawdd i’w wneud. Dim ond ychydig o gynhwysion sydd eu hangen:

 • Cyw iâr. Mae rhai ryseitiau’n dweud bod cyw iâr tun yn rhoi’r blas gorau i’r salad hwn. Mae eraill yn dweud mai cyw iâr rotisserie yw’r peth gorau i’w ddefnyddio yn y rysáit hwn. Ond ar y cyfan, mae unrhyw gyw iâr dros ben yn gweithio’n dda mewn salad cyw iâr.
 • Mayonnaise neu Chwip Gwyrth ar gyfer gwaelod y dresin. Gellir disodli neu addasu’r dresin gyda iogwrt arddull Groegaidd neu hufen sur.
 • Ac, wrth gwrs, halen a phupur i ddod â’r blasau allan.

Dim ond rhan sylfaenol salad cyw iâr yw’r cynhwysion hynny. Gyda dim ond cyw iâr, mayonnaise, ac ychydig o halen a phupur, mae’r pryd yn eithaf diflas. Y peth hwyl am salad cyw iâr yw mai dim ond cynfas gwag ydyw a gellir ei addasu i greu eich campwaith coginio eich hun.

Felly sut ydych chi’n bywiogi salad cyw iâr diflas?

Nid oes prinder bwydydd, sbeisys a sesnin unigryw y gellir eu hychwanegu i roi ychydig o zing i salad cyw iâr. Mae’r canlynol yn rhestr o ffyrdd a fydd yn ychwanegu rhywfaint o flas at saig sydd fel arall yn ddiflas.

 • Ceisiwch ychwanegu ychydig o saws Swydd Gaerwrangon a sudd lemwn. Ychwanegu dim ond llwy de neu gall y blas fod yn llethol.
 • I ddod â blas y salad allan, ychwanegwch lwy fwrdd o dresin ranch neu gaws glas.
 • Ychwanegu ffrwythau. Mae grawnwin bob amser yn ffefryn mewn salad cyw iâr, ond gallwch chi hefyd ychwanegu afalau, rhesins, neu hyd yn oed eirin gwlanog.
 • Mae ychydig o fêl yn mynd yn bell yn y pryd hwn. Mae’r mêl yn ategu blas y grawnwin ac yn meddalu llymder y mayonnaise.
 • Mae seleri yn ychwanegiad cyffredin at salad cyw iâr, ond gallwch chi hefyd ychwanegu moron neu frocoli.
 • Ychwanegwch lwy fwrdd neu ddau o hadau pabi. Byddant yn rhoi hwb i’r blas ac yn ychwanegu rhywfaint o liw i’r salad.
 • Ychwanegu perlysiau ffres, fel persli, mintys, neu dil.
 • Ac os ydych chi’n hoffi crensian a mwy o wead, ychwanegwch cashews, almonau wedi’u sleisio, neu gnau Ffrengig wedi’u sleisio.

Mae salad cyw iâr yn ddelfrydol ar gyfer cinio teulu neu ymgynnull gyda ffrindiau. Gellir ei animeiddio i fod yn addas hyd yn oed ar gyfer teulu brenhinol.

Os nad ydych chi’n barod i neidio i mewn a dechrau arbrofi ar eich pen eich hun, dechreuwch gyda’r Salad Cyw Iâr gyda Dresin Mintys Mêl. Mae melyster y mêl yn ychwanegu llyfnder i’r dresin. Mae’r mintys yn gwneud hwn yn salad haf adfywiol sy’n wych ar gyfer digwyddiadau 4ydd Gorffennaf sydd i ddod.

Anghofiwch saladau cyw iâr diflas, cnolyd, di-flewyn-ar-dafod trwy ychwanegu at y seigiau hynny gydag ychydig o gynhwysion sydd yn ôl pob tebyg yn eich pantri cegin. Bwyta’n hapus!

Salad Cyw Iâr gyda Dresin Mintys Mêl

Salad Cyw Iâr gyda Dresin Mintys Mêl yn cael ei ddangos ym mis Mehefin 2022

Donna Evans / Gohebydd Echo Journal

 • 4 cwpan o gyw iâr wedi’i goginio a’i dorri
 • 1 cwpan seleri wedi’i dorri
 • 1 cwpan o rawnwin coch neu wyrdd heb hadau, wedi’i dorri’n hanner
 • 1 cwpan mayonnaise neu Chwip Gwyrth
 • 2 lwy fwrdd o fêl
 • 1 llwy fwrdd mwstard Dijon
 • 1 llwy de mintys ffres, briwgig
 • ½ llwy de o halen
 • ½ llwy de o bupur gwyn
 • ½ llwy de o bowdr garlleg
 • Dail letys neu byns i weini

Rhowch gyw iâr, seleri a grawnwin mewn powlen ganolig a’i daflu’n ysgafn.

Ar gyfer y dresin: Cyfunwch weddill y cynhwysion mewn powlen fach neu gwpan mesur. Cymysgwch nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda. Blas. Os dymunir, ychwanegwch halen a phupur ychwanegol.

Arllwyswch y dresin dros gyw iâr a’i daflu nes bod yr holl gynhwysion wedi’u gorchuddio’n dda.

Rhowch y dail letys ar blât gweini. Rhowch lawer o’r salad cyw iâr ar ei ben. Neu, rhowch y byns ar blatiau a rhowch y salad cyw iâr ar ei ben.

070122-cogyddion-hat-chicken-salad-eggs-shutterstock.jpg

Salad cyw iâr gydag wyau.

Darlun Llun / Shutterstock.com

 • 4 cwpan o gyw iâr wedi’i dorri’n fân
 • 2 wy wedi’u berwi’n galed, wedi’u torri
 • ¾ cwpan Chwip Gwyrth neu mayonnaise
 • 1 llwy fwrdd o dresin ranch
 • 1 llwy fwrdd finegr seidr afal
 • 1 llwy de o siwgr
 • ¼ cwpan winwnsyn coch wedi’i dorri
 • ½ cwpan seleri wedi’i dorri
 • 1 cwpan grawnwin, coch neu wyrdd, wedi’i dorri’n hanner
 • Halen a phupur
 • Byns, tost neu croissants

Rhowch gyw iâr, wyau, nionyn, seleri a grawnwin mewn powlen ganolig a’u taflu’n ysgafn.

Mewn powlen fach neu gwpan mesur mawr, ychwanegwch y Chwip Gwyrth, dresin ranch, finegr seidr afal, a siwgr. Cymysgwch yn dda. Rhowch gynnig ar y dresin. Os yw’r dresin yn rhy chwerw, ychwanegwch ½ i 1 llwy de o siwgr. Cymysgwch yn dda.

Blaswch eto ac yna sesnwch gyda halen a phupur. Blaswch eto ac, os dymunir, ychwanegwch fwy o halen a phupur.

Arllwyswch y dresin dros y cyw iâr a’i daflu nes bod popeth wedi’i orchuddio’n dda.

Trefnwch byns ar blatiau gweini a’u llenwi â llawer iawn o salad. Os dymunir, gellir defnyddio tost neu croissants yn lle rholiau.

Mae Donna Evans yn ohebydd i Echo Journal.

Leave a Comment

Your email address will not be published.