Hilde Lee: Eirin Gwlanog felysu Hanes a Phwdinau Hawdd | Bwyd

Does dim byd tebyg i’r teimlad blas o frathu i mewn i eirin gwlanog ffres, llawn sudd ac oer. Felly beth os bydd y sudd yn diferu i lawr eich gên? Mae’r teimlad oer, melys hwnnw’n rhoi teimlad “codi a mynd” i bawb.

Mae awduron wedi disgrifio’r eirin gwlanog fel un sy’n debyg iawn i ansawdd y cnawd dynol. Mae o’r math “pinsiad”, gan fod llawer o bobl yn pinsio’r eirin gwlanog i weld a yw’n barod i’w fwyta.

Mae’r eirin gwlanog yn ffrwyth hinsoddau tymherus, ond cynnes. Mae coed eirin gwlanog gwyllt yn dal i dyfu yn Tsieina, eu cartref gwreiddiol. Mae ffrwyth y coed hynny yn fach iawn, yn eithaf sur a blewog. Mae’r broses o ddatblygu straeniau gwell wedi bod yn mynd rhagddi ers bron i 2,000 o flynyddoedd. Roedd y ffrwyth yn wrthrych math o gwlt o’r amseroedd cynharaf. Roedd beirdd, arlunwyr a cherflunwyr Tsieineaidd yn ystyried yr eirin gwlanog fel symbol o anfarwoldeb.

Wrth i wareiddiad ymledu tua’r gorllewin i ddod o hyd i hinsoddau addas yn Kashmir a Persia, ffynnodd yr eirin gwlanog mor dda fel ei fod yn cael ei ystyried yn ffrwyth brodorol, a dyna pam yr enw Persica. O Persia, cyrhaeddodd yr eirin gwlanog Groeg ac yna Rhufain. Yn ddiweddarach daeth y ffrwythau i Sbaen o’r Dwyrain Pell. Yn yr 16eg ganrif, daeth y Sbaenwyr â’r eirin gwlanog i America.

Mae pobl hefyd yn darllen…

Mae’r ddau gategori o eirin gwlanog, clingstone a charreg rydd, yn cael eu gwahaniaethu gan yr anhawster neu’r rhwyddineb y mae’r mwydion yn eu gwahanu oddi wrth y pwll. Mae pob un yn cynnwys cig melyn a gwyn. Yn anffodus, fodd bynnag, nid yw hinsawdd Lloegr yn ddelfrydol ar gyfer eirin gwlanog. Mae’r eirin gwlanog yn llawer mwy cartrefol yn rhanbarth Môr y Canoldir a rhannau o Ogledd America. Mae tyfwyr eirin gwlanog yr Unol Daleithiau, yn enwedig yng Nghaliffornia, wedi bod yn rhagflaenwyr cynhyrchu byd-eang.

I fod ar ei orau, mae’n rhaid i eirin gwlanog aeddfedu ar y goeden. Mae eirin gwlanog aeddfed sydd wedi’u casglu’n ffres mor dda fel bod eu coginio’n drueni. Y pwdin eirin gwlanog enwocaf yw Peach Melba, a grëwyd yn y 19eg ganrif i anrhydeddu’r Fonesig Nellie Melba.

Mae eirin gwlanog yn goroesi canio yn well na’r rhan fwyaf o ffrwythau. Efallai y bydd y blas yn cael ei newid, ond mae’n dal yn dda. Mae diwydiant canio America, a ddechreuodd dyfu ar ddiwedd y 19eg ganrif, bellach yn cyfrif am lawer o gynhyrchiad y byd o eirin gwlanog tun.

Mewn rhai gwledydd Môr y Canoldir, mae eirin gwlanog gwyrdd yr hyn a elwir yn eirin gwlanog gwyllt yn cael eu defnyddio wrth goginio ac ar gyfer cyffeithiau. Nid ydynt yn ffrwythau gwyllt go iawn, ond yn hytrach wedi dianc rhag tyfu yn Tsieina.

Ers cyn cof, mae’r eirin gwlanog wedi dal dychymyg beirdd ac artistiaid. Yn Tsieina, lle ystyriwyd bod yr eirin gwlanog yn symbol o fywyd hir, peintiwyd porslen gyda blodau eirin gwlanog a’i rhoi fel anrhegion pen-blwydd i’w dymuno am flynyddoedd hapus lawer. Mae celf Tsieineaidd a Japaneaidd yn foethus yn eu canmoliaeth i flodau a ffrwythau’r eirin gwlanog.

Un o’r pwdinau hawsaf i’w wneud yw Peach Betty. Ychydig cyn ei weini, rhowch ychydig o hufen iâ fanila ar ei ben.

4 cwpan eirin gwlanog wedi’u sleisio

Cyfunwch y pedwar cynhwysyn cyntaf a’u cadw. Rhowch hanner yr eirin gwlanog mewn sosban 1-chwart. Rhowch hanner y cymysgedd briwsion bara ar ei ben. Dotiwch â 1 llwy fwrdd o fenyn. Ailadroddwch gyda’r cynhwysion sy’n weddill. Pobwch mewn popty 375 gradd wedi’i gynhesu ymlaen llaw am tua 40 munud, neu nes bod y briwsion yn frown euraidd a’r eirin gwlanog yn dyner. am 6.

Leave a Comment

Your email address will not be published.