Hoff Ryseitiau Tymhorol: Danteithion yr Haf – FishersIsland.net

Mae’r haf yma o’r diwedd ac, fel bob amser, mae’n dymor brig ar Ynys Fishers. P’un a ydych chi’n gweithio’n galed neu’n chwarae’n galed, rydych chi hefyd eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi’n bwyta’n dda ac yn mwynhau holl flasau ffres ffrwythau a llysiau gorau’r haf. Mae ryseitiau’r tymor hwn yn darparu cymysgedd o seigiau cyflym ar gyfer coginio wrth fynd a rhai ar gyfer pryd y gallwch chi gymryd eich amser a mwynhau’r broses greadigol.

Wedi’i lenwi â llawer o berlysiau ffres, afocado, a thomatos ceirios, mae’r salad corbys hwn yn ddysgl ochr iach a blasus i ddod i ginio potluck neu i’w fwynhau ar gyfer brunch penwythnos. (Gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu’r afocados ychydig cyn eu gweini fel nad ydyn nhw’n brownio.) Mae’r Salad Farro Haf hwn yn salad grawn sy’n mynd yn dda fel ochr i unrhyw brotein rydych chi’n ei wneud ar gyfer swper, ac mae bwyd dros ben yn gwneud cinio cyflym gwych. Waeth pryd y byddwch chi’n ei fwyta, gellir gwneud y rysáit o flaen amser.

Pasta Corn yr Haf

Mae rholiau gwanwyn ffres mewn papur lapio papur reis yn hwyl i’w fwyta, ond rhaid cyfaddef yn cymryd llawer o amser i’w paratoi. Felly salad rholyn gwanwyn ffres gyda’r holl gydrannau yw’r cyfaddawd perffaith. Ar ôl torri popeth i fyny a gwneud y saws cnau daear, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw ei droi.

Mae corn melys ffres yn gyfystyr â’r haf ar arfordir New England. Unwaith y byddwch wedi mwynhau eich corn a chimychiaid neu hoff salad ŷd a ffa du pawb, rhowch gynnig ar y pasta ŷd haf hynod syml hwn gyda’r ychwanegiad annisgwyl ond blasus o sinsir ffres.

Pan ddaw’n amser swper gyda’ch gilydd, rhowch gynnig ar Baked Feta gyda Cherry Tomatos wedi’i weini ochr yn ochr â sgiwerau souvlaki cyw iâr. Mae’r rysáit cyw iâr yn galw am rostio yn y popty, ond yn amlwg ar gyfer yr haf gallwch chi daflu’r sgiwerau hynny sydd wedi’u marineiddio â pherlysiau ar y gril.

Mae’r pryd haf hawdd hwn ar gyfer cregyn bylchog wedi’i grilio gyda saws tomato ffres arddull Môr y Canoldir yn barod mewn 20 munud ar gyfer pryd cyflym a blasus y gallwch chi ei dorri’n hawdd yn ei hanner a’i weini am ddau neu ddwbl i weini wyth.

Ym mis Awst, pan fydd digonedd o domatos aeddfed ac eggplants, gwnewch y compote tomato ac eggplant, sy’n cael ei gynnwys yma gydag eog fel cinio un-sgil hawdd. Os ydych chi’n gwybod ei fod yn mynd i fod yn boeth, gwnewch y compote yn y bore, ac yna griliwch yr eog (neu unrhyw brotein arall rydych chi’n ei hoffi) ar gyfer swper y noson honno.

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth i fywiogi prydau haf symlach – er enghraifft, byrddau zucchini wedi’u grilio gyda chyw iâr neu bysgod – trowch at un o fy hoff sawsiau: Saws Romesco. Mae’n saws Catalaneg traddodiadol sydd fel arfer yn cael ei weini â physgod, ond rwy’n meddwl ei fod yn mynd gyda bron unrhyw beth hallt. Fe’i gwneir gyda phupurau cloch coch wedi’u rhostio, cnau Ffrengig (neu ar gyfer fy ffrindiau cnau-alergaidd, rhodder hadau blodyn yr haul), olew olewydd, a pherlysiau ffres gyda dyfnder ychwanegol o flas o paprika mwg. Mae’r holl gynhwysion yn cael eu cymysgu mewn cymysgydd felly mae’n barod mewn munudau.

Galette eirin gwlanog a mafon

Ar gyfer pwdin, dyblu mwyar aeron gyda mefus mewn saws mafon gyda crème fraîche, y gellir ei weini’n gain fel pwdin wedi’i rewi mewn sbectol unigol, neu ei gynnig ar ffurf teulu syml mewn tair powlen ar wahân i bawb eu gweini eu hunain. Mae’r galette eirin gwlanog mafon hwn yn dod at ei gilydd yn gyflym gyda chytew prosesydd bwyd hawdd; yna rydych chi’n taenu’r ffurf rydd gramen, ei roi ar daflen pobi, ychwanegu ffrwythau, a’i bobi. Ac ar gyfer y pobydd cartref, y gacen punt lemwn llaith hon yw’r pwdin i’w rannu gyda theulu a ffrindiau – gwnewch yn siŵr eich bod chi’n arbed pryd ychwanegol i frecwast.

Yn olaf, cofleidiwch aeron ffres yr haf a mintys byw yn y coctel Garden Spritz i dostio’r haf. Boed i ni i gyd ddod o hyd i’r amser i arafu a’i wir fwynhau!

Garden Spritz, Credyd Llun: ChipRiegel.com

Genie McPherson Trevor yw golygydd sefydlu rody bwytadwy cylchgrawn, cylchgrawn bwyd chwarterol sy’n dathlu haelioni lleol a thymhorol Rhode Island. rody bwytadwy yn aelod o Edible Communities, grŵp cyhoeddi sydd wedi ennill Gwobr James Beard gyda mwy nag 80 o gylchgronau bwyd lleol mewn print ar draws yr Unol Daleithiau a Chanada.

i danysgrifio i rody bwytadwyewch i www.ediblerhody.ediblecommunities.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.