Holl flasau De Ffrainc sy’n cael ei chusanu gan yr haul mewn dysgl gyw iâr un sosban hawdd

Cyw Iâr Provencal, dathliad o bounty y rhanbarth, yw eich tocyn un sosban i Provence.

Yn llawn blasau ffres, mae’r Provencal Cyw Iâr clasurol yn cynnwys cyw iâr croen creisionllyd wedi’i frwsio â gwin gyda llawer o arlleg a sialóts wedi toddi, tamaidau sawrus o olewydd gwyrdd, calonnau artisiog tyner a thomatos ceirios melys, pob un â pherlysiau Provencal aromatig. Mae’n rysáit ddi-ffws a fydd yn eich cludo i’r haf yn ne Ffrainc.

Nid yw’n rysáit benodol, mae “Provencal” yn cyfeirio at yr arddull coginio sy’n dod o ranbarth Provence sy’n cael ei cusanu gan yr haul. Yn aml yn cael ei ddefnyddio i baratoi cyw iâr neu bysgod, mae arddull Provençal yn ymwneud â defnyddio’r cynhwysion stwffwl toreithiog a geir yn y rhanbarth: olew olewydd crai ychwanegol ac olewydd o berllannau lleol, garlleg (llawer ohono!), tomatos, gwin ac, wrth gwrs, wrth gwrs, herbes de Provence (mwy ar hynny mewn ychydig).

Mae’n debyg bod cymaint o amrywiadau ar ryseitiau Provençal ag sydd o deuluoedd yn Provence. Mae’r prif gynhwysion bob amser yno, ond gellir ychwanegu eraill ar gyfer blas ychwanegol: pupurau cloch, chwarteri lemwn, calonnau artisiog, brwyniaid, capers, a mwy.

Ar gyfer y fersiwn hon o gyw iâr Provencal, efallai un o’r rhai mwyaf cyffredin, mae’r cyw iâr wedi’i lwch â blawd, wedi’i frownio mewn sgilet, yna’n cael ei bobi’n araf mewn baddon gwin wedi’i ysgeintio ag olewydd gwyrdd, sialóts carameledig, calonnau artisiog a thomatos ceirios. Mae’n gyw iâr blasus llawn sudd gyda chroen crisp, euraidd a saws blasus; mae’n hanfodol ei lanhau â bara ffres a chrystiog.

Mae Herbes de Provence, cymysgedd o berlysiau sych sy’n boblogaidd yn y rhanbarth, yn allweddol i flas nodedig y pryd. (Audrey LeGoff)

Herbes de Provence: Prynwch Nhw Neu Gwnewch Eich Hun

Mae Herbes de Provence yn gynhwysyn allweddol sy’n rhoi ei flas nodweddiadol i Cyw Iâr Provencal. Mae’r cyfuniad rhanbarthol nodedig hwn o berlysiau sych fel arfer yn cynnwys sawrus, marjoram, rhosmari, teim, oregano, ac weithiau lafant.

Yng Ngogledd America, gellir dod o hyd i gyfuniadau herbes de Provence ar-lein, mewn siopau arbenigol (mewn jariau bach), neu mewn siopau swmp. Os na allwch gael cymysgedd wedi’i wneud ymlaen llaw, gallwch wneud eich un eich hun gartref: yn syml, cyfuno rhannau cyfartal o bob perlysiau sych. Cadwch y cymysgedd mewn jar wedi’i selio yn eich cwpwrdd am fisoedd.

Coch neu wyn? Chi sy’n dewis

Mae Provencal cyw iâr yr un mor flasus wedi’i wneud â gwin gwyn neu goch (ond nid rosé, arbedwch ef i’w yfed fel ochr). Mae’n dibynnu ar y proffil blas sydd orau gennych chi.

Defnyddiwch win coch ar gyfer blasau dyfnach, cynhesach, neu dewiswch wyn ar gyfer blasau ysgafnach gyda nodiadau ffrwythau. Mewn unrhyw achos, dewiswch win ffres a sych, hynny yw, un ag asidedd uchel, sef yr opsiwn gorau ar gyfer coginio bob amser. Ni ddylech goginio gyda photel ddrud, ond peidiwch â defnyddio’r opsiwn rhataf ychwaith.

Ar gyfer gwin coch, mae’r opsiynau gorau yn cynnwys merlot, pinot noir, neu gabernet ysgafn. Am opsiwn gwin gwyn, rhowch gynnig ar Pinot Gris, Sauvignon Blanc neu, os ydych chi am gadw’r thema, Provencal Trebbiano.

Er nad yw mor draddodiadol, mae rhai ryseitiau cyw iâr Provençal yn galw am ddefnyddio vermouth, gwin cyfnerthedig. Mae hyn yn arwain at flas dyfnach fyth, gyda nodiadau botanegol hyfryd.

Paratoi’r Cyw Iâr

Wrth baratoi cyw iâr, mae bob amser yn well ei dynnu allan o’r oergell tua awr cyn ei goginio i ddod ag ef i dymheredd ystafell ar gyfer coginio mwy gwastad. Yna patwch ef yn sych yn dda iawn, a fydd yn helpu i gael croen crensiog ychwanegol.

Ar gyfer y rysáit hwn, mae’n bwysig defnyddio darnau cyw iâr â’r croen ar asgwrn, gan y bydd yr esgyrn a’r croen yn ychwanegu llawer mwy o flas i’r saws a’r dysgl yn gyffredinol. Os ydych chi am dynnu’r croen o’r cyw iâr am fersiwn iachach, gwnewch yn olaf, ychydig cyn ei weini.

Cyw Iâr Provencal gydag Olewydd a Thomatos Ceirios

Mae’r ddysgl un sosban syml hon yn berffaith ar gyfer ciniawau nos wythnos neu westeion difyr. Gallwch chi ddyblu’r rysáit yn hawdd i wasanaethu torf fwy.

Rwy’n hoffi defnyddio olewydd brenhines Sbaenaidd gan eu bod yn fawr, yn dew ac yn flasus. Mae’n well gen i ddefnyddio olewydd brith gan eu bod yn fwy blasus, ond er hwylustod gallwch chi ddewis olewydd pistyll. Gellir rhoi sialots yn lle winwnsyn perlog, a gellir defnyddio tomatos ceirios yn lle tomatos wedi’u deisio (mathau eirin neu heirloom sydd orau).

Gwnewch yn siŵr bod gennych fara crystiog wrth law i amsugno’r saws hardd, a photel o rosé provencal i’w hyfed wrth fwyta. wel de!

ar gyfer 4 o bobl

 • 4 clun cyw iâr gyda chroen (neu 8 clun cyw iâr gyda chroen ac asgwrn)
 • 2 lwy de o halen
 • 1 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres
 • 1/3 cwpan blawd
 • 3 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol
 • 2 lwy fwrdd o berlysiau o Provence
 • 8 i 10 ewin garlleg, wedi’u plicio
 • 6 sialóts canolig, wedi’u plicio a’u haneru
 • 2 beint (4 cwpan) o domatos ceirios
 • 4 calon artisiog, wedi’u chwarteru (tun, wedi’u draenio)
 • 1 cwpan o olewydd gwyrdd (wedi’u pitw yn ddelfrydol)
 • 1 cwpan o win gwyn neu goch sych, neu vermouth
 • 3 i 4 sbrigyn o deim ffres

Rinsiwch y darnau cyw iâr yn dda a sychwch gyda thywelion papur i gael gwared ar leithder gormodol, gan y bydd hyn yn helpu i sicrhau croen crensiog wrth ei goginio. Sesnwch gyda halen a phupur ar y ddwy ochr.

Cyw iâr profencal (10)
Patiwch y darnau cyw iâr yn sych a sesnwch gyda halen a phupur. (Audrey LeGoff)

Rhowch y blawd mewn dysgl fas. Carthu pob darn o gyw iâr yn y blawd, gan eu gorchuddio’n gyfartal ar bob ochr.

Cyw iâr profencal (1)
Gorchuddiwch y darnau cyw iâr yn gyfartal â blawd. (Audrey LeGoff)

Cynheswch y popty i 400 gradd F, gyda rac yn y canol.

Cynheswch yr olew mewn sgilet popty mawr (gyda chaead) ac ychwanegwch y darnau cyw iâr, ochr y croen i lawr. Coginiwch dros wres canolig-uchel, heb ei orchuddio, heb ei droi am 6 i 7 munud, nes bod y croen yn frown euraidd ac yn rhyddhau’n hawdd o’r badell. Trowch y darnau drosodd a choginiwch am 6 i 7 munud arall.

Cyw iâr profencal (2)
Browniwch y cyw iâr ar y ddwy ochr mewn padell boeth a’i chwistrellu â pherlysiau de Provence. (Audrey LeGoff)

Ysgeintiwch y darnau cyw iâr gyda’r Herbes de Provence. Trefnwch yr ewin garlleg, y sialóts, ​​y tomatos ceirios, yr olewydd gwyrdd, a’r artisiogau o amgylch y cyw iâr. Arllwyswch y gwin i’r badell. Trefnwch ychydig o sbrigiau o deim ar ben y cyw iâr.

Cyw iâr profencal (3)
Ychwanegwch y garlleg, sialóts, ​​tomatos, olewydd, artisiogau, gwin, a theim, yna trosglwyddwch i’r popty i frwysio. (Audrey LeGoff)

Gorchuddiwch y sosban gyda chaead a’i drosglwyddo i’r popty. Pobwch am 20 munud. Tynnwch y caead, baste cyw iâr gyda sudd sosban, a choginiwch am 20 i 25 munud arall, heb ei orchuddio, nes bod cyw iâr wedi coginio trwyddo a’i frownio.

Cyw Iâr Provencal gweini
Gweinwch gyda bara crystiog i amsugno’r saws blasus. (Audrey LeGoff)

Gweinwch dros reis, tatws neu ffa cannellini, gyda bara crystiog i’w dipio.

Leave a Comment

Your email address will not be published.