Hufen iâ Eton Mess heb gorddi

ystafell Hannah

Ychydig o bwdinau sy’n ein cludo i’r haf fel Eton Mess – ni all mafon ffres a meringue fethu yn y cartref hwn! Felly, dywedwch helo wrth ein hufen iâ Eton Mess No-Churn.

Gyda mafon wedi’u rhewi, meringue wedi’i falu, a dollop iach o hufen dwbl, mae’r rysáit hwn yn cynnig yr un blas annwyl ond ar ffurf hufen iâ. Hefyd, nid oes angen gwneuthurwr hufen iâ arnoch chi, felly peidiwch â gwastraffu amser yn corddi! Rydym wedi ei gwneud yn rhy hawdd ar y pwynt hwn.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Yn:

8 – 8

Amser paratoi:

0

oriau

ugain

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

ugain

munudau

30 gram

nythod mini meringue, wedi torri’n fras

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn sosban dros wres canolig, ychwanegwch 150g o aeron ynghyd â’r sudd lemwn, blawd corn a siwgr powdr. Dewch ag ef i fudferwi a’i goginio nes ei fod wedi tewhau, tua 5 munud.
  2. Tynnwch oddi ar y gwres a chymysgwch yr aeron wedi’u rhewi sy’n weddill, nes eu bod wedi dadmer ond yn dal yn gyfan. Rhowch o’r neilltu i oeri’n llwyr.
  3. Ar gyfer yr hufen iâ, chwipiwch yr hufen nes ei fod yn anystwyth. Ychwanegwch y llaeth cyddwys, y fanila a’r halen a’i guro nes ei fod yn anystwyth.
  4. Cymysgwch y meringues wedi’u malu a’r coulis nes eu bod wedi’u marmor. Arllwyswch i mewn i gynhwysydd rhewgell-ddiogel 2L gyda chaead.
  5. Rhewi am o leiaf 6 awr neu dros nos nes ei fod yn gadarn. Gadewch i chi sefyll 5 munud cyn ei dynnu i weini.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.