I gael rysáit retro hawdd, rhowch gynnig ar Noodles Romanoff | Newyddion

Fel y dywed y dywediad, “Mae pob peth hen yn newydd eto.” Mae’n wir am ffasiwn, addurniadau cartref, cofnodion, ac yn enwedig bwyd.

Mae gen i sawl cylchgrawn rwy’n ei dderbyn yn fisol. Roedd delweddau o Baked Alaska, Quiche, ac Deviled Eggs gyda’r ryseitiau y tu mewn ar gloriau neu dudalennau mynegai rhifynnau mis Mai.

Mae ryseitiau retro yn ffres eto. Mae llawer o’r bwydydd rydych chi wedi’u mwynhau dros y blynyddoedd yn profi adfywiad.

Mae un ohonynt yn ddysgl ochr: Noodles Romanoff. Deuthum o hyd i’r rysáit hwn wrth ymchwilio i ryseitiau caws colfran. Mae nifer o fy wyresau yn mwynhau caws colfran. Nid ydynt hyd yn oed yn bwyta ffrwythau ag ef. Maen nhw’n ei hoffi yn syml. Mae un yn hoffi eu sleisen gyda beets picl ar ei phen.

Beth bynnag, roedden nhw’n bwyta’r rhan fwyaf o gynhwysydd mawr o gaws bwthyn dros wyliau’r Pasg, ond roedd tua chwpan ar ôl yng ngwaelod y cynhwysydd a oedd ar fin dod i ben. Rwy’n ymdrechu’n galed iawn i beidio â thaflu unrhyw fwyd i ffwrdd, felly rwyf bob amser yn edrych am ffyrdd o ddefnyddio symiau bach.

Mae’r rysáit hwn yn gopi o gymysgedd mewn bocsys a werthwyd flynyddoedd lawer yn ôl. Dydw i ddim yn meddwl ei fod wedi’i wneud bellach, ond efallai nad yw ar gael yn ein siopau lleol.

Mwynheuon ni Noodles Romanoff ar gyfer cinio dydd Sul gyda rhywfaint o gyw iâr wedi’i ffrio yn y popty a salad gwyrdd. Roedd yn blasu fel mac wedi’i ogoneddu a chaws i mi. Mae’r caws bwthyn wedi’i bobi, ond os ydych chi’n cael eich poeni gan geuled caws bach sy’n glynu wrth y nwdls, mae croeso i chi roi’r caws bwthyn mewn cymysgydd neu brosesydd bwyd a phiwrî nes ei fod yn llyfn.

Defnyddiais rai nwdls kluski, ond mae croeso i chi ddefnyddio’ch hoff frand a maint nwdls wy. Byddai fettuccine neu paappardelle hefyd yn gweithio.

8 owns o nwdls wy neu basta

2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u briwio

1 llwy de o saws Swydd Gaerwrangon

1/2 winwnsyn, wedi’i dorri’n fân

1 llwy de o saws poeth, dewisol

1 cwpan caws cheddar miniog

persli ffres, wedi’i dorri, os dymunir (Nodyn y golygydd: ychwanegais tua 1/2 llwy de o bersli sych i’r cymysgedd saws oherwydd doedd gen i ddim persli ffres wrth law ac oherwydd mai’r math gwyn oedd fy cheddar, ac roeddwn i’n meddwl bod angen rhywfaint o liw arno.)

Cynheswch y popty i 350 gradd. Chwistrellwch ddysgl pobi dau chwart gyda chwistrell coginio nonstick. Mewn pot mawr, dewch â dŵr hallt i ferwi. Ychwanegwch y nwdls a’u coginio tua dwy funud yn llai na chyfarwyddiadau’r pecyn. Draeniwch y nwdls.

Mewn powlen, cyfunwch hufen sur, garlleg, saws Swydd Gaerwrangon, caws bwthyn, winwnsyn, 3/4 cwpan caws cheddar wedi’i dorri, a saws poeth. Trowch nwdls yn gymysgedd hufen sur, cymysgwch yn ysgafn.

Rhowch nwdls wedi’u gorchuddio mewn dysgl pobi wedi’i baratoi. Ysgeintiwch y caws cheddar sy’n weddill. Pobwch am 20 i 25 munud nes bod y sosban wedi twymo drwodd a’r caws ar ei ben wedi toddi ac yn fyrlymus. Tynnwch o’r popty a ysgeintio persli ffres wedi’i dorri cyn ei weini.

Leave a Comment

Your email address will not be published.