Iogwrt wedi’i Rewi â Siocled yn Hufen Ninja

Gall y swydd hon gynnwys dolenni cyswllt. Darllenwch fy mholisi datgelu.

Gwnewch yr iogwrt wedi’i rewi â siocled blasus hwn o’r dechrau unrhyw noson o’r wythnos! Yn syml, paratowch eich sylfaen, ei rewi dros nos, ei brosesu a’i fwynhau!


iogwrt wedi’i rewi â siocled

Ni allai fod yn haws gwneud iogwrt wedi’i rewi blasus o’r dechrau gyda Ninja™ CREAMi™ a Stonyfield Organic Yogurt! Heddiw rydw i’n rhannu’r froyo siocled anhygoel hwn yr oedd fy merch a fy ngŵr yn ei garu! Cael hwyl yn chwarae o gwmpas gyda gwahanol flasau, wnes i hefyd roi cynnig ar y vanilla chocolate chip froyo a fersiwn llus anhygoel y byddaf yn rhannu yn fuan.

iogwrt wedi'i rewi â siocled

Fe wnes i weithio mewn partneriaeth â Stonyfield Organic a Ninja i greu’r danteithion rhewedig iachach hwn. Gan nad oes hufen trwm yn y rysáit hwn, defnyddiais eu iogwrt llaeth cyflawn plaen, hufenog i roi cysondeb mwy hufennog iddo. Gan fy mod yn gwylio fy gymeriant siwgr, defnyddiais felysydd ffrwythau mynach, ond wrth gwrs gallwch chi ddefnyddio siwgr cansen neu unrhyw felysydd yr ydych yn ei hoffi os yw’n well gennych.

Ynglŷn â HUFEN Ninja

 • Mae’r Ninja™ CREAMi™ yn trawsnewid seiliau solet wedi’u rhewi yn hufen iâ, sorbets, ysgytlaeth a mwy trwy wasgu botwm i greu gwead hynod llyfn a hufenog mewn munudau.
 • Mae rhaglenni un cyffyrddiad yn caniatáu’r cyfuniad perffaith o gyflymder, pwysau ac amser i eillio’n llwyr trwy’ch peint wedi’i rewi. Dewiswch o Hufen Iâ, Sherbet, Gelato, Ysgytlaeth, Powlen Smoothie, Hufen Iâ Lite a Mix-in.
 • Dim ond tri cham hawdd. Yn syml, paratowch eich sylfaen, ei rewi dros nos, ei brosesu a’i fwynhau!
 • Eisiau mwy o syniadau ryseitiau? Gallwch ddod o hyd i dunelli o ysbrydoliaeth ar wefan Ninja.

Iogwrt wedi'i Rewi â Siocled yn Hufen NinjaRysáit Froyo Sioclediogwrt wedi'i rewi â siocled

iogwrt wedi’i rewi â siocled

88 calch
4 Protein
20.5 carbohydradau
3.5 brasterau

Amser paratoi: pymtheg munudau

Amser i goginio: 0 munudau

Amser rhewi: un d

Cyfanswm amser: un d pymtheg munudau

Gwnewch iogwrt siocled blasus wedi’i rewi o’r dechrau unrhyw noson o’r wythnos! Yn syml, paratowch eich sylfaen, ei rewi dros nos, ei brosesu a’i fwynhau!

 • 3/4 cwpan Iogwrt Organig Naturiol Llaeth Cyfan Stonyfield
 • 3 llwy fwrdd Melysydd Ffrwythau Mynach gydag Erythritol, neu siwgr, neu felysydd o ddewis
 • 2 1/2 llwy fwrdd powdr coco tywyll
 • un llwy fwrdd agave amrwd
 • un llwy de dyfyniad fanila
 • un cwpan llaeth o ddewis, defnyddiais 2%
 • pinsied Halen
 • Mewn powlen fawr, chwisgiwch iogwrt, melysydd ffrwythau mynach, powdr coco, agave a detholiad fanila nes ei fod wedi’i doddi.

 • Chwisgwch y llaeth i mewn i gyfuno.

 • Arllwyswch i mewn i beint hufen gwag. Rhowch y caead storio ar y peint a’i rewi (gwnewch yn siŵr nad yw ar ongl) am 24 awr.

 • Tynnwch y peint o’r rhewgell a thynnwch y caead.

 • Gosodwch y bowlen yn y peiriant fel y nodir yn y llawlyfr a dewiswch HUFEN ICE.

 • Pan fydd y prosesu wedi’i gwblhau, agorwch ef ac os yw’n edrych yn frau, ychwanegwch ef yn ôl at y peiriant a tharo’r botwm troelli eto a phrosesu mwy.

 • Tynnwch hufen iâ o’r peint a’i weini ar unwaith.

 • Top gyda’ch hoff hufen iâ topins! Dwi wrth fy modd yn cael ei ysgeintio gyda thipyn o surop siocled, hufen chwipio, a chwistrellau.

Gwasanaeth: un/2 cwpan, Calorïau: 88kcal, carbohydradau: 20.5gram, Protein: 4gram, Braster: 3.5gram, Braster dirlawn: dwygram, Colesterol: unarddegmiligramau, Sodiwm: 54miligramau, Ffibr: ungram, Siwgr: 8.5gram

Geiriau allweddol: iogwrt wedi’i rewi siocled, iogwrt wedi’i rewi, hufen ninja

Datgeliad: Noddir y swydd hon gan Stonyfield a Ninja Kitchen. Diolch am gefnogi’r brandiau sy’n gwneud Skinnytaste yn bosibl. eiddof fi fy holl feddyliau

Leave a Comment

Your email address will not be published.