Jeanie Roland Ella yn Dod Allan Gyda Llyfr Coginio Newydd, ‘The Perfect Caper’ | Gorllewin

GORLLEWINOL – Y diwrnod ar ôl iddi siarad yn yr 22ain Cinio Blynyddol Llyfrau ac Awduron yng Nghlwb y Twyni yn Narragansett, ac ychydig wythnosau ar ôl iddi wneud ymddangosiad byw ar “Daily Pop” NBC yn Los Angeles, roedd y cogydd Jeanie Kachergis Roland, wedi gwisgo mewn a siwt ffedog goch a chlocsiau coch llofnod, yn ei chegin yn rhoi’r cyffyrddiadau olaf ar blât o baté afu cyw iâr wedi’i drefnu’n gelfydd.

“Mae’r rysáit yma’n hawdd…super, super easy…jyst gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio cyw iâr organig,” meddai Roland wrth iddo ychwanegu ychydig o aeron caper gwyrdd, relish winwnsyn ffigys Vidalia, a chracers creisionllyd tenau. “Mae’n un o’n prydau mwyaf poblogaidd.”

Mae’r rysáit, ar gyfer “Perfect Caper Pâté,” wedi’i gynnwys, ynghyd â 188 o rai eraill, yn ail lyfr coginio newydd Roland a gyhoeddwyd yn ddiweddar “The Perfect Caper Home Cooking”. Rhyddhawyd ei gyntaf, “Menyn, Cariad a Hufen,” yn 2018.

“Fe ddysgais i lawer o’r un cyntaf,” meddai. “Dyma lyfr fy mreuddwydion. Mae’n llyfr ymarferol, wedi’i olygu’n dda, ac mae ganddo gawl cnau Ffrengig ynddo.”

Dyluniwyd y llyfr gan ei chefnder cyntaf, Anne O. Kachergis, dylunydd llyfrau yn Chapel Hill, NC, meddai.

Dywedodd Roland iddo ysgrifennu’r llyfr coginio newydd i ddarparu “llyfr hygyrch” i gogyddion cartref.

“Roeddwn i eisiau ei wneud yn hawdd i bobl,” meddai Roland, brodor o Waterbury, Conn., a syrthiodd mewn cariad â choginio pan oedd yn ifanc. “Rydyn ni’n rhoi digon o bwysau ar ein gilydd.”

Heb sôn am y pwysau y mae cymdeithas a rhwydweithiau cymdeithasol yn ei roi arnom, ychwanegodd gyda rholyn ei lygaid.

“Ydy rhywun yn bwyta’r lluniau Instagram hynny mewn gwirionedd?” gofynnodd hi gyda chwerthin.

“Dylai coginio fod yn gyfforddus ac yn naturiol, yn fynegiant o’ch cyflwr meddwl,” mae Roland yn ysgrifennu yn ei gyflwyniad, “nid rhywbeth i’w ofni ac i’w ofni.

“Rwy’n argyhoeddedig pe baem yn dysgu pawb sut i rostio cyw iâr, y gallem achub y byd,” meddai’r cogydd, sy’n adnabyddus am ennill y “Beat Bobby Flay” ac am roi dosbarth coginio preifat i Taylor Swift a Lorde. “Mae’n rhaid i chi sefydlu eich hun ar gyfer llwyddiant.”

Pan fyddwch chi’n coginio cyw iâr, meddai, rydych chi’n dod yn gyfoethog yn y pen draw. Gallwch chi wneud salad cyw iâr, cawl cyw iâr, cawl ar gyfer y rhewgell.

“Os ydych chi’n rhy flinedig neu’n rhy brysur, rydych chi’n taflu’r esgyrn mewn bag clo sip,” meddai. “Dyna aur.”

Rydych chi bob amser yn arbed y gwddf, ac wrth gwrs yr iau cyw iâr, ar gyfer y pâté.

Mae Roland yn pwysleisio ei bod hi ond yn prynu ei dofednod gan D’Artagnan, cwmni o New Jersey sydd wedi ymrwymo i gynhyrchu organig, naturiol, buarth ac arferion ffermio cynaliadwy.

Mae ei lyfr coginio 285 tudalen newydd, sy’n cynnwys ffotograffiaeth lliw syfrdanol gan Josh Behan o Westerly, yn dechrau gydag adran o’r enw “The Perfect Pantry,” sy’n cynnwys is-adrannau fel “In the Fridge,” “In the Freezer,” “In the closet” a “Ar ac uwchben y cownter”.

Tynnodd Behan, sy’n adnabyddus am ei luniau priodas a’i bortreadau, yr holl luniau bwyd, gyda chymorth ei wraig, Amanda, ym mwyty Roland’s Westerly, Ella’s Food & Drink, un o ddau fwyty y mae’n berchen arnynt gyda’i gŵr a’i phartner busnes, Iago. Roland.

“Fe wnaethon ni fwynhau gweithio gyda nhw yn fawr,” meddai Behan, a oedd yn gallu blasu rhai o’r seigiau. “Mae hi’n gogydd mor dalentog ac mae’r bwyd yn anhygoel.”

“Roedd hefyd yn hwyl gweld sut oedd y selsig yn cael ei wneud,” ychwanegodd gyda chwerthin. “Mae eich pizza bara fflat yn flasus.”

Mae “The Perfect Caper Home Cooking” yn cynnwys pedair rysáit pizza: “Pizza Margarita Caws Dwbl Clasurol,” “Pizza Cêl Caws a Nionyn Pedair,” “Pizza Prosciutto Ffig Ffres,” a “Pizza Selsig a Nionyn Caramelized” “.

Mae’r llyfr coginio hefyd yn cynnwys llawer o awgrymiadau defnyddiol sy’n cyd-fynd â phob adran, fel yr un sy’n darllen: “AWGRYM: Os byddwch chi’n gweld bod cynhwysyn ar goll … arbedwch daith i’r siop i chi’ch hun gan ofyn i Google beth allwch chi ei ddefnyddio yn ei le .” .”

“Mae yna eilyddion bob amser,” meddai Jeanie. “Os nad oes gennych chi winwnsyn gwyrdd, nid dyna ddiwedd y byd. Os nad oes gennych chi laeth enwyn, rydych chi’n ychwanegu ychydig o finegr at y llaeth a…ffyniant.”

“Dyma’r pethau bach,” ychwanegodd gyda gwên a’i fantra presennol, “Cadwch hi’n syml.”

Mae’r llyfr coginio hefyd yn cynnwys ryseitiau ar gyfer coctels, sudd, a llawer o ganllawiau ymarferol ac awgrymiadau steilio. Mae pob pennod yn archwilio categori gwahanol, o “Byrbrydau a Chynhyrchion” i “Prydau Un-mewn-One.”

Mae digonedd o fwyd cysurus, a phob amser gyda thro Cogydd Jeanie. O Pei Pot Cyw Iâr Rhost sawrus i felysion fel Snickerdoodle Swirl Siocled. Mae yna hefyd ddigon o glasuron New England yn arddull Roland nodweddiadol, gan gynnwys New England Lobster Dip, Flounder & Clams gyda Salsa Verde, a New England Bouillabaisse.

Mae rysáit “The Ultimate Babka” yn cynnwys cyfarwyddiadau cam wrth gam gyda lluniau yn dangos Roland yn gwneud, rholio, troelli a sesnin y toes.

Fel teyrnged i’w nain o Lithwania, mae hi wedi cynnwys rysáit o’r enw “Grandma Kastanciya’s Baked Beans.”

Daeth o hyd i’r rysáit yn ddiweddar pan oedd yn glanhau tŷ ei theulu, mae’n ysgrifennu, a darganfod “addoliad hollol newydd i’r llysieuyn hwn” pan wnaeth y rysáit.

“Yn gwneud cinio unigol gwych gyda salad a bara,” mae’n ysgrifennu.

Eitemau diddorol eraill yn y llyfr yw Sgons Bacwn Ceirch Cheddar Ceirch, Pwdin Pecan Grawnwin Gerry, y Cymysgedd Coco Poeth Perffaith, a “Cacen Sbeislyd Barbara gyda Rhew Candi.”

“Mae’n eisin penuche ar gacen fach,” meddai â chwerthin, gan nodi bod y rysáit yn dod gan fam ffrind.

“Pan fyddwch chi’n pobi, rydych chi eisiau bod mewn lle braf,” meddai un o raddedigion Sefydliad Coginio America. “Trwy bobi, rydych chi am fod mewn heddwch.”

“Gyda hallt, gallwch chi ollwng gafael,” meddai, gan ychwanegu ei bod yn mwynhau popeth am fod yn y gegin.

“Rwyf wrth fy modd â’r cit cyfan a’r caboodle,” meddai.

Mae ymddangosiad cyntaf “The Perfect Caper Home Cooking” yn cyd-fynd â phen-blwydd mawr i Roland a’i gŵr a enwebwyd am Wobr James Beard saith gwaith. Yng ngwanwyn 2012, agorodd y Rolands, ar ôl chwilio uchel ac isel am leoliad delfrydol, Ella’s Food & Drink ar groesffordd strydoedd Tŵr, Gwenithfaen a Ward yn y Gorllewin.

“Fe wnaethon ni agor Ella’s 10 mlynedd yn ôl,” meddai Jeanie. “Mae wedi bod yn ddegawd.”

Yn y 10 mlynedd hynny, mae Ella’s, a oedd wedi’i lleoli yn yr un adeilad a fu unwaith yn gartref i fwyty Capizzano, llecyn pysgod a sglodion eiconig, wedi datblygu enw da serol ac wedi dod yn fwyty cyrchfan sy’n cael ei ganmol yn eang ar gyfer coginio arfordirol clasurol o Jeanie gyda mymryn o ffantasi.

Mae’r cwpl hefyd yn berchen ar The Perfect Caper, bwyty arobryn yn Punta Gorda, Florida. Un o’r rhesymau pam y dewison nhw eu lleoliad gorllewinol oedd bod yn agosach at dad Jeanie, Alfred Kachergis, 94, Morwr o’r Unol Daleithiau wedi ymddeol sy’n byw yn Charlestown.

Cafodd Jeanie, a dreuliodd lawer o hafau ei phlentyndod yn Charlestown, ei swydd dalu gyntaf yn y gegin yn golchi llestri yn y General Stanton Inn pan oedd yn 14 oed.

“Mae o amdani hi,” meddai James, dyn tal, pwyllog a difrifol, wrth iddo adael y gegin. “Mewn gwirionedd, mae’n ymwneud â Jeanie.”

Un o’r nifer o bethau y mae Jeanie yn eu caru am Ella’s, meddai, yw bod llawer o’r rheolaidd wedi ymgorffori’r bwyty yn eu traddodiadau teuluol. Mae pobl yn dod yn ôl ar gyfer penblwyddi a phenblwyddi ac ar gyfer achlysuron arbennig. Mae’n hoffi’r awyrgylch teuluol hwnnw, meddai.

Wrth iddi gerdded trwy Ella’s gyda’i bar tywyll a chlyd a’i brif ystafell fwyta olau ac awyrog gyda blodau o Fferm Echo Rock ar y byrddau, tynnodd Jeanie sylw at y paentiadau a oedd yn hongian ar waliau’r bwyty, gan gynnwys rhai gan yr artist lleol Jan Chamberlain ac eraill gan ei hun.. ewythr, yr ymadawedig George J. Kachergis, arlunydd haniaethol.

Mae’n rhoi “ymdeimlad braf o deulu” i gael gwaith celf ei hewythr ar y waliau, meddai, gan nodi bod Anne Kachergis, dylunydd ei llyfr, yn ferch i’w diweddar ewythr, yr arlunydd.

“Rwyf hefyd yn paentio,” meddai wrth ddangos peth o’i waith, hefyd yn haniaethol. “Mae’n debyg fy mod yn artist yn y bôn ac mae angen i mi fynegi fy hun mewn gwahanol ffyrdd.”

Mae “The Perfect Caper Home Cooking” ar gael yn chefjeanieroland.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published.