Karen Gordon: Mae Bariau Cwci Caramel S’mores yn bwdin gooey, chewy

Rysáit: Mae briwsion cwci Biscoff wedi’u malu’n fân yn cael eu cymysgu i mewn i’r toes cwci, gan greu blas caramelaidd cyfoethog heb amheuaeth.

cynnwys yr erthygl

Dydw i erioed wedi bod yn ffan o graham crackers, a dyna pam nad wyf erioed wedi hoffi S’mores mae’n debyg.

Cyhoeddiad 2

cynnwys yr erthygl

Peidiwch â’m gwneud yn anghywir: rwyf wrth fy modd â siocled a malws melys. Ond nid yw’r graham cracker hwnnw’n gwneud dim i fy blasbwyntiau. Mae’n blasu fel hanner cwci, hanner cardbord i mi.

Yn ffodus i mi, rhedais allan o graham crackers tra’n gwneud S’mores i’r teulu ar drip gwersylla un haf a defnyddio Biscoff crackers yn lle. Waw! A oedd hynny erioed yn newidiwr gêm?

Cefais fy nghyflwyno i gwcis Biscoff am y tro cyntaf ar daith awyren WestJet o Vancouver i Toronto yn y 1980au hwyr.Rwy’n cofio fy blas cyntaf: cwci menyn, llawn sbeis gyda blas caramel blasus. Yn y dyddiau hynny, yr unig ffordd y gallai rhywun gael eu dwylo ar gwcis Biscoff, y tu allan i Wlad Belg, oedd hedfan. Roedd partneriaeth rhwng Lotus Foods a chwmni hedfan yn sicrhau bod y cwcis hyn ar gael i gwmnïau hedfan yn unig. Yn ffodus, nid yw hynny’n wir bellach. Y dyddiau hyn, maen nhw ar gael yn rhwydd mewn siopau groser, yn ogystal ag mewn pecyn pedwar yn Costco.

Cyhoeddiad 3

cynnwys yr erthygl

Fy hoff ffordd i bobi gyda chwcis Biscoff yw yn y rysáit cwci hwn. Rwy’n mwynhau’r bar hwn yn arbennig oherwydd mae’r cwci Biscoff nid yn unig yn creu proffil cyfoethog tebyg i garamel, ond hefyd yn ychwanegu elfen grensiog at bwdin gooey ond cnoi.

Mae briwsion cwci Biscoff wedi’u malu’n fân yn cael eu cymysgu i mewn i’r toes cwci, gan greu blas caramelaidd cyfoethog heb amheuaeth. Rhwng y ddwy haen o gwci blas caramel mae haen drwchus o fflwff malws melys, haen o gwcis Biscoff wedi’u malu, a swm hael o sglodion siocled tywyll.

Mae’r bariau hyn yn herio rhesymeg: ar ôl eu pobi a’u hoeri, maen nhw’n wahanol i unrhyw beth rydych chi erioed wedi’i flasu o’r blaen. Mewn un tamaid, fe gewch chi gyfuniad blasus o gooey a marshmallows cnoi ynghyd â darnau cwci Biscoff crensiog. Mae gorchudd y bar cwci yn feddal ond yn cnoi, tra bod y malws melys yn gwneud y pwdin hwn yn ŵydd ac eto’n grimp wrth iddo bobi i wead tebyg i meringue. Fy ffefryn yw’r darnau cwci Biscoff sy’n ychwanegu elfen o wasgfa ac yn gwneud y pwdin hwn yn syml nefolaidd.

Cyhoeddiad 4

cynnwys yr erthygl

Er bod hon yn rysáit gymharol hawdd, mae yna ychydig o awgrymiadau i’ch helpu chi gyda chydosod y bariau cwci hyn:

Leiniwch waelod eich dalen pobi gyda dau ddarn hir o bapur memrwn. Trefnwch nhw’n berpendicwlar i’w gilydd fel bod y memrwn dros ben yn hongian dros y badell ar bob un o’r pedair ochr gan ddwy i dair modfedd. Bydd hyn yn eich helpu i dynnu’r dorth gyfan o’r badell unwaith y bydd wedi’i phobi a’i hoeri.

Defnyddiwch sbatwla silicon ag olew ysgafn i helpu i ledaenu’r cymysgedd cwci o amgylch y badell. Bydd y toes cwci a’r fflwff malws melys braidd yn anodd eu dosbarthu’n gyfartal. Fodd bynnag, gall ychydig o amynedd ac offer olew ysgafn fynd yn bell â’r broses. Cofiwch nad oes angen i’r haenau fod yn berffaith. Ceisiwch ddosbarthu’r gymysgedd cystal â phosib a gadewch i’r popty wneud y gweddill tra bydd yn pobi.

ad 5

cynnwys yr erthygl

Byddwch hefyd yn sylwi na fydd digon o does cwci i orchuddio top y bariau. Gwneir hyn yn fwriadol fel bod y fflwff malws melys, darnau cwci Biscoff, a sglodion siocled yn edrych trwyddo unwaith y bydd y cymysgedd yn pobi.

Yn olaf, beth bynnag a wnewch, peidiwch â rhoi fflwff malws melys yn lle malws melys rheolaidd. Ni fydd yn gweithio. Bydd marshmallows rheolaidd yn toddi wrth iddynt bobi a byddant yn ffurfio’r disgiau caled, gwastad hyn unwaith y byddant wedi oeri. Nid oes unrhyw ludiog, felly nid wyf yn argymell eu defnyddio. Er mwyn creu fflwff malws melys cartref mewn dim o amser, cynheswch 16 malws melys mawr ynghyd â dwy lwy de o surop corn ysgafn ar ben boeler dwbl am tua tair i bum munud. Cymysgwch yn achlysurol nes ei fod wedi toddi ac yn llyfn. Oerwch ychydig cyn ei ddefnyddio mewn rysáit.

ad 6

cynnwys yr erthygl


S’MORES TOFFEE COOKIE BARS

3/4 cwpan (170g) menyn hallt, wedi’i feddalu i dymheredd ystafell

1-1/8 cwpan (225 g) siwgr brown llawn

2 wy mawr

2 llwy de o fanila

1-1/2 cwpan (180g) o flawd amlbwrpas

19 bisgedi bisgoff (150 g), wedi’i falu’n fân

1 llwy de o bowdr pobi

1/4 llwy de o halen môr

2 gwpan (227g) fflwff malws melys

Cwmpas:

10 cwci Biscoff (80 g), wedi’u torri’n ddarnau bach

1-1/2 cwpan (300g) sglodion siocled lled-melys

Cynheswch y popty i 350 gradd Fahrenheit.

Chwistrellwch badell pobi 9 × 12 modfedd yn ysgafn gyda chwistrell coginio, yna leiniwch y sosban gyda 2 ddarn o bapur memrwn, gan eu gosod yn berpendicwlar i’w gilydd, bargodiad 2-3 modfedd. Rhowch o’r neilltu nes bod angen.

Gan ddefnyddio cymysgydd trydan neu gymysgydd stand wedi’i ffitio ag atodiad padl, curwch fenyn a siwgr brown nes ei fod yn llyfn ac yn hufennog.

ad 7

cynnwys yr erthygl

Ychwanegwch yr wyau a’r darn fanila a pharhau i guro nes eu bod wedi’u cyfuno’n llawn. Mae’n iawn os yw’r gymysgedd yn ymddangos braidd yn geuled.

Mewn powlen fawr, chwisgwch y blawd, briwsion cwci Biscoff mân, powdr pobi, a halen môr ynghyd. Ychwanegwch hwn at y cymysgedd menyn a’i gymysgu dros wres canolig-isel nes bod y cymysgedd wedi’i gyfuno. Peidiwch â gor-gymysgu. Bydd y gymysgedd yn llyfn ac yn gludiog.

Trosglwyddwch ddwy ran o dair o’r toes cwci i’r daflen pobi. Rhowch weddill y toes yn yr oergell i oeri. Gan ddefnyddio sbatwla ag olew ysgafn, taenwch y cytew mor gyfartal â phosibl ar waelod y sosban. Ychwanegwch y fflwff malws melys. Yna, gan ddefnyddio sbatwla arall ag olew ysgafn, taenwch y fflwff mor gyfartal â phosibl dros y toes cwci. Fflwff malws melys uchaf gyda darnau cwci Biscoff a sglodion siocled.

ad 8

cynnwys yr erthygl

Tynnwch y toes cwci o’r oergell. Pinsiwch ddarnau o does a’u gwastatáu rhwng cledrau eich dwylo. Gosodwch y darnau toes cwci fflat mewn un haen, ar ben y sglodion siocled a darnau cwci Biscoff. Ailadroddwch nes eich bod wedi defnyddio’r holl does cwci.

Pobwch am 40 i 45 munud neu nes bod y top yn bwff ac yn frown euraidd. Tynnwch o’r popty a rhowch y badell ar rac pobi i oeri.

Unwaith y bydd wedi oeri’n llwyr, gan ddefnyddio’r silff memrwn fel dolenni, codwch y bar o’r badell. Torrwch yn fariau. Storiwch y bariau mewn cynhwysydd wedi’i orchuddio am hyd at wythnos, os yw’n para mor hir â hynny. Mwynhewch!

Yn gwneud padell 9×12”, neu 20 bar.

Mae Karen Gordon yn blogiwr bwyd o Ogledd Vancouver sy’n rhannu ei chreadigaethau ryseitiau ar-lein yn karentology.com, ar Instagram yn @karen.t.ology, ac ar Pinterest yn @karen.t.ology.


Mwy o newyddion, llai o hysbysebion, amser llwytho cyflymach: Sicrhewch fynediad diderfyn, ad-lite i’r Vancouver Sun, Province, National Post ac 13 o wefannau newyddion eraill yng Nghanada am ddim ond $ 14 / mis neu $ 140 y flwyddyn. Tanysgrifiwch nawr trwy’r Vancouver Sun neu The Province.

Cyhoeddiad 1

Sylwadau

Mae Postmedia wedi ymrwymo i gynnal fforwm trafod bywiog ond sifil ac mae’n annog pob darllenydd i rannu ei farn ar ein herthyglau. Gall gymryd hyd at awr i gymedroli sylwadau cyn ymddangos ar y wefan. Gofynnwn i chi gadw eich sylwadau yn berthnasol ac yn barchus. Rydym wedi galluogi hysbysiadau e-bost – byddwch nawr yn derbyn e-bost os byddwch yn derbyn ateb i’ch sylw, mae diweddariad mewn edefyn sylwadau rydych chi’n ei ddilyn, neu os yw defnyddiwr yn dilyn sylwadau. Ewch i’n Canllawiau Cymunedol am ragor o wybodaeth a manylion ar sut i addasu eich gosodiadau e-bost.

Leave a Comment

Your email address will not be published.