Karen Gordon: Mae Bariau Cwci Caramel S’mores yn bwdin gooey, chewy

Rysáit: Mae briwsion cwci Biscoff wedi’u malu’n fân yn cael eu cymysgu i mewn i’r toes cwci, gan greu blas caramelaidd cyfoethog heb amheuaeth.

cynnwys yr erthygl

Dydw i erioed wedi bod yn ffan o graham crackers, a dyna pam nad wyf erioed wedi hoffi S’mores mae’n debyg.

Cyhoeddiad 2

cynnwys yr erthygl

Peidiwch â’m gwneud yn anghywir: rwyf wrth fy modd â siocled a malws melys. Ond nid yw’r graham cracker hwnnw’n gwneud dim i fy blasbwyntiau. Mae’n blasu fel hanner cwci, hanner cardbord i mi.

Yn ffodus i mi, rhedais allan o graham crackers tra’n gwneud S’mores i’r teulu ar drip gwersylla un haf a defnyddio Biscoff crackers yn lle. Waw! A oedd hynny erioed yn newidiwr gêm?

Cefais fy nghyflwyno i gwcis Biscoff am y tro cyntaf ar daith awyren WestJet o Vancouver i Toronto yn y 1980au hwyr.Rwy’n cofio fy blas cyntaf: cwci menyn, llawn sbeis gyda blas caramel blasus. Yn y dyddiau hynny, yr unig ffordd y gallai rhywun gael eu dwylo ar gwcis Biscoff, y tu allan i Wlad Belg, oedd hedfan. Roedd partneriaeth rhwng Lotus Foods a chwmni hedfan yn sicrhau bod y cwcis hyn ar gael i gwmnïau hedfan yn unig. Yn ffodus, nid yw hynny’n wir bellach. Y dyddiau hyn, maen nhw ar gael yn rhwydd mewn siopau groser, yn ogystal ag mewn pecyn pedwar yn Costco.

Fy hoff ffordd i bobi gyda chwcis Biscoff yw yn y rysáit cwci hwn. Rwy’n mwynhau’r bar hwn yn arbennig oherwydd mae’r cwci Biscoff nid yn unig yn creu proffil cyfoethog tebyg i garamel, ond hefyd yn ychwanegu elfen grensiog at bwdin gooey ond cnoi.

Mae briwsion cwci Biscoff wedi’u malu’n fân yn cael eu cymysgu i mewn i’r toes cwci, gan greu blas caramelaidd cyfoethog heb amheuaeth. Rhwng y ddwy haen o gwci blas caramel mae haen drwchus o fflwff malws melys, haen o gwcis Biscoff wedi’u malu, a swm hael o sglodion siocled tywyll.

Mae’r bariau hyn yn herio rhesymeg: ar ôl eu pobi a’u hoeri, maen nhw’n wahanol i unrhyw beth rydych chi erioed wedi’i flasu o’r blaen. Mewn un tamaid, fe gewch chi gyfuniad blasus o gooey a marshmallows cnoi ynghyd â darnau cwci Biscoff crensiog. Mae gorchudd y bar cwci yn feddal ond yn cnoi, tra bod y malws melys yn gwneud y pwdin hwn yn ŵydd ac eto’n grimp wrth iddo bobi i wead tebyg i meringue. Fy ffefryn yw’r darnau cwci Biscoff sy’n ychwanegu elfen o wasgfa ac yn gwneud y pwdin hwn yn syml nefolaidd.

Cyhoeddiad 3

cynnwys yr erthygl

Er bod hon yn rysáit gymharol hawdd, mae yna ychydig o awgrymiadau i’ch helpu chi gyda chydosod y bariau cwci hyn:

Leiniwch waelod eich dalen pobi gyda dau ddarn hir o bapur memrwn. Trefnwch nhw’n berpendicwlar i’w gilydd fel bod y memrwn dros ben yn hongian dros y badell ar bob un o’r pedair ochr gan ddwy i dair modfedd. Bydd hyn yn eich helpu i dynnu’r dorth gyfan o’r badell unwaith y bydd wedi’i phobi a’i hoeri.

Defnyddiwch sbatwla silicon ag olew ysgafn i helpu i ledaenu’r cymysgedd cwci o amgylch y badell. Bydd y toes cwci a’r fflwff malws melys braidd yn anodd eu dosbarthu’n gyfartal. Fodd bynnag, gall ychydig o amynedd ac offer olew ysgafn fynd yn bell â’r broses. Cofiwch nad oes angen i’r haenau fod yn berffaith. Ceisiwch ddosbarthu’r gymysgedd cystal â phosib a gadewch i’r popty wneud y gweddill tra bydd yn pobi.

Byddwch hefyd yn sylwi na fydd digon o does cwci i orchuddio top y bariau. Gwneir hyn yn fwriadol fel bod y fflwff malws melys, darnau cwci Biscoff, a sglodion siocled yn edrych trwyddo unwaith y bydd y cymysgedd yn pobi.

Yn olaf, beth bynnag a wnewch, peidiwch â rhoi fflwff malws melys yn lle malws melys rheolaidd. Ni fydd yn gweithio. Bydd marshmallows rheolaidd yn toddi wrth iddynt bobi a byddant yn ffurfio’r disgiau caled, gwastad hyn unwaith y byddant wedi oeri. Nid oes unrhyw ludiog, felly nid wyf yn argymell eu defnyddio. Er mwyn creu fflwff malws melys cartref mewn dim o amser, cynheswch 16 malws melys mawr ynghyd â dwy lwy de o surop corn ysgafn ar ben boeler dwbl am tua tair i bum munud. Cymysgwch yn achlysurol nes ei fod wedi toddi ac yn llyfn. Oerwch ychydig cyn ei ddefnyddio mewn rysáit.

Cyhoeddiad 4

cynnwys yr erthygl


S’MORES TOFFEE COOKIE BARS

3/4 cwpan (170g) menyn hallt, wedi’i feddalu i dymheredd ystafell

1-1/8 cwpan (225 g) siwgr brown llawn

2 wy mawr

2 llwy de o fanila

1-1/2 cwpan (180g) o flawd amlbwrpas

19 bisgedi bisgoff (150 g), wedi’i falu’n fân

1 llwy de o bowdr pobi

1/4 llwy de o halen môr

2 gwpan (227g) fflwff malws melys

Cwmpas:

10 cwci Biscoff (80 g), wedi’u torri’n ddarnau bach

1-1/2 cwpan (300g) sglodion siocled lled-melys

Cynheswch y popty i 350 gradd Fahrenheit.

Chwistrellwch badell pobi 9 × 12 modfedd yn ysgafn gyda chwistrell coginio, yna leiniwch y sosban gyda 2 ddarn o bapur memrwn, gan eu gosod yn berpendicwlar i’w gilydd, bargodiad 2-3 modfedd. Rhowch o’r neilltu nes bod angen.

Gan ddefnyddio cymysgydd trydan neu gymysgydd stand wedi’i ffitio ag atodiad padl, curwch fenyn a siwgr brown nes ei fod yn llyfn ac yn hufennog.

Ychwanegwch yr wyau a’r darn fanila a pharhau i guro nes eu bod wedi’u cyfuno’n llawn. Mae’n iawn os yw’r gymysgedd yn ymddangos braidd yn geuled.

Mewn powlen fawr, chwisgwch y blawd, briwsion cwci Biscoff mân, powdr pobi, a halen môr ynghyd. Ychwanegwch hwn at y cymysgedd menyn a’i gymysgu dros wres canolig-isel nes bod y cymysgedd wedi’i gyfuno. Peidiwch â gor-gymysgu. Bydd y gymysgedd yn llyfn ac yn gludiog.

Trosglwyddwch ddwy ran o dair o’r toes cwci i’r daflen pobi. Rhowch weddill y toes yn yr oergell i oeri. Gan ddefnyddio sbatwla ag olew ysgafn, taenwch y cytew mor gyfartal â phosibl ar waelod y sosban. Ychwanegwch y fflwff malws melys. Yna, gan ddefnyddio sbatwla arall ag olew ysgafn, taenwch y fflwff mor gyfartal â phosibl dros y toes cwci. Fflwff malws melys uchaf gyda darnau cwci Biscoff a sglodion siocled.

ad 5

cynnwys yr erthygl

Tynnwch y toes cwci o’r oergell. Pinsiwch ddarnau o does a’u gwastatáu rhwng cledrau eich dwylo. Gosodwch y darnau toes cwci fflat mewn un haen, ar ben y sglodion siocled a darnau cwci Biscoff. Ailadroddwch nes eich bod wedi defnyddio’r holl does cwci.

Pobwch am 40 i 45 munud neu nes bod y top yn bwff ac yn frown euraidd. Tynnwch o’r popty a rhowch y badell ar rac pobi i oeri.

Unwaith y bydd wedi oeri’n llwyr, gan ddefnyddio’r silff memrwn fel dolenni, codwch y bar o’r badell. Torrwch yn fariau. Storiwch y bariau mewn cynhwysydd wedi’i orchuddio am hyd at wythnos, os yw’n para mor hir â hynny. Mwynhewch!

Yn gwneud padell 9×12”, neu 20 bar.

Mae Karen Gordon yn blogiwr bwyd o Ogledd Vancouver sy’n rhannu ei chreadigaethau ryseitiau ar-lein yn karentology.com, ar Instagram yn @karen.t.ology, ac ar Pinterest yn @karen.t.ology.


Mwy o newyddion, llai o hysbysebion, amser llwytho cyflymach: Sicrhewch fynediad diderfyn, ad-lite i’r Vancouver Sun, Province, National Post ac 13 o wefannau newyddion eraill yng Nghanada am ddim ond $ 14 / mis neu $ 140 y flwyddyn. Tanysgrifiwch nawr trwy’r Vancouver Sun neu The Province.

Cyhoeddiad 1

Sylwadau

Mae Postmedia wedi ymrwymo i gynnal fforwm trafod bywiog ond sifil ac mae’n annog pob darllenydd i rannu ei farn ar ein herthyglau. Gall gymryd hyd at awr i gymedroli sylwadau cyn ymddangos ar y wefan. Gofynnwn i chi gadw eich sylwadau yn berthnasol ac yn barchus. Rydym wedi galluogi hysbysiadau e-bost – byddwch nawr yn derbyn e-bost os byddwch yn derbyn ateb i’ch sylw, mae diweddariad mewn edefyn sylwadau rydych chi’n ei ddilyn, neu os yw defnyddiwr rydych chi’n dilyn sylwadau. Ewch i’n Canllawiau Cymunedol am ragor o wybodaeth a manylion ar sut i addasu eich gosodiadau e-bost.

Leave a Comment

Your email address will not be published.