Kohlman’s – Mae Pastai Hufen Iâ Blueberry Hawdd yn wych ar gyfer y dyddiau poeth hynny o haf

Mae’r amrywiadau’n ddiddiwedd, ac ar ôl un brathiad mae’n hawdd gweld pam mae’r gacen hon mor boblogaidd yr holl flynyddoedd yn ddiweddarach.

cynnwys yr erthygl

I’r rhai ohonom sydd heb system aerdymheru yn ein cartrefi, mae pobi yn yr haf yn cael ei ohirio neu dim ond yn chwysu. Rwy’n gwybod nad fi yw’r unig un sydd wedi cael ael dewey wrth bobi cwcis ym mis Gorffennaf.

Cyhoeddiad 2

cynnwys yr erthygl

Fodd bynnag, mae un gacen feddw ​​y gellir ei gwneud heb droi’r popty ymlaen a defnyddio teclyn arall yn lle hynny: yr oergell.

Mae cacennau bocs iâ wedi bod o gwmpas ers bron i 100 mlynedd. Yn y 1920au, rhoddodd cwmnïau ryseitiau i hyrwyddo eu teclyn cegin newydd: yr oergell drydan.

Bryd hynny, nid oedd gan y cogydd cartref cyffredin oergell enfawr. Yn lle hynny, fe wnaethant ddefnyddio blwch wedi’i inswleiddio yn cynnwys bloc o iâ a ddanfonwyd mewn tryc. Daeth cacen hufen iâ yn boblogaidd oherwydd digwyddodd cyflawni’r cysondeb tebyg i gacen a ddymunir yn y teclyn newydd hwn, ac nid yn y popty. Hyd yn oed wrth i oergelloedd ddisodli blychau iâ mewn ceginau, roedd yr enw yn glynu wrth y pwdin ysgafn a hufenog, gan ychwanegu at ei swyn hiraethus.

Yn syml, wafferi siocled wedi’u gorchuddio â hufen chwipio fanila wedi’i felysu yw’r gacen hufen iâ glasurol. Dim byd mwy a dim llai. Wedi’i haenu mewn padell dorth, fe’i hoeri a’i sleisio, gan ddatgelu patrwm cwci a hufen bert y tu mewn. Byddai cogyddion cartref yn arbrofi gyda mathau eraill o gwcis, pwdin mewn bocs, llaeth cyddwys wedi’i felysu, a gwahanol flasau o hufen chwipio. Mae’r amrywiadau’n ddiddiwedd, ac ar ôl un brathiad mae’n hawdd gweld pam mae’r gacen hon mor boblogaidd yr holl flynyddoedd yn ddiweddarach.

Pastai Hufen Iâ Calch Llus
Pastai Hufen Iâ Calch Llus Llun gan Renée Kohlman /llun wedi’i ddarparu

Pastai Hufen Iâ Calch Llus

I ddathlu dyfodiad tywydd cynnes hyfryd a’r holl ffrwythau hardd sy’n cyd-fynd ag ef, penderfynais greu cacen barugog Blueberry Lime. Mae’n gyfuniad hyfryd o flasau, ac edrychwch ar y cyflwyniad hwnnw!

Cyhoeddiad 3

cynnwys yr erthygl

Gan ddefnyddio cracers graham, saws llugaeron syml, a hufen chwipio wedi’i felysu â chalch, mae’r pwdin hwn yn cymryd ychydig funudau i’w wneud. Rwyf wrth fy modd sut mae’r cwcis yn cael eu meddalu, ond nid yn soeglyd. Maen nhw’n toddi yn eich ceg ac mae bron yn rhaid i chi binsio’ch hun i wneud yn siŵr nad ydych chi’n bwyta cacen draddodiadol.

Mae tair haen o gracers graham, pum haen o hufen chwipio, a dwy haen o saws llugaeron. Mae pob haen o crackers graham tua phum cracker graham llawn (gallwch chi hollti rhai i ffitio). Mae’r rysáit hwn yn gwneud pedwar cwpan o hufen chwipio a byddwch yn defnyddio tua 3/4 cwpan fesul haen.

Mae angen i’r gacen fod yn y rhewgell am o leiaf bum awr, felly cynlluniwch eich amser gweini yn unol â hynny.

Pastai Hufen Iâ Calch Llus
Pastai Hufen Iâ Calch Llus Llun gan Renée Kohlman /llun wedi’i ddarparu

Saws llugaeron:

2 llwy de o startsh corn

2 lwy de o sudd lemwn ffres

1 llwy fwrdd o ddŵr cynnes

2 gwpan llus ffres neu wedi’u rhewi

3 llwy fwrdd o siwgr gronynnog

1 llwy de o groen calch

cacen:

2 gwpan o hufen chwipio

1/4 cwpan siwgr eisin

1 llwy fwrdd o sudd lemwn ffres

1 llwy de o groen calch

1 llawes o gracyrs graham

3/4 cwpan llus ffres, i addurno

croen calch, i addurno

1. Paratowch y saws llugaeron: Mewn powlen fach, chwisgwch y startsh corn, sudd leim, a dŵr gyda’i gilydd. Mewn sosban fach dros wres canolig, cyfunwch y llugaeron a’r siwgr. Coginiwch llugaeron am 3-4 munud nes bod aeron yn rhyddhau eu sudd a’r saws yn tewhau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn troi’r saws yn barhaus fel nad yw’n llosgi. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegu croen y calch. Gadewch i oeri i dymheredd ystafell, yna gorchuddiwch â lapio plastig a’i roi yn yr oergell am ychydig oriau neu dros nos.

Cyhoeddiad 4

cynnwys yr erthygl

2. Leiniwch badell torth 9 × 5 modfedd gyda lapio plastig, gyda chribau ar yr ymylon fel y gall y cacen godi’n hawdd.

3. Paratowch yr hufen chwipio: Mewn powlen o gymysgydd stand gyda chwisg, cyfunwch yr hufen chwipio, siwgr melysion, sudd leim, a chroen. Curwch nes bod copaon meddal yn ffurfio, tua 3 munud.

4. Cydosod y gacen: Taenwch ddwy lwy fwrdd o hufen chwipio mewn haen denau iawn ar waelod y mowld a baratowyd. Bydd hyn yn helpu haen waelod y cracers graham i lynu at ei gilydd. Rwy’n defnyddio cyllell pwti gwrthbwyso i fynd i mewn i’r corneli yn hawdd. Rhowch graham crackers ar ei ben. Taenwch tua 3/4 cwpan o hufen chwipio ar ben cracers grawn cyflawn. Nesaf, top gyda hanner y saws llugaeron, 3/4 cwpanaid arall o hufen chwipio, haen arall o graham crackers, 3/4 cwpan o hufen chwipio, gweddill y saws llugaeron, 3/4 cwpanaid o hufen chwipio, graham cracers, yna gweddill yr hufen chwipio. Os dymunir, rhowch llus ychwanegol a chroen lemwn ar ben. Gorchuddiwch â lapio plastig a’i roi yn y rhewgell am tua phum awr.

5. Gadewch i’r gacen feddalu yn yr oergell am tua awr neu ar dymheredd yr ystafell am 10 i 15 munud. Tynnwch y gacen o’r badell gyda lapio plastig yn glynu allan, ei dorri’n dafelli, a’i gweini’n oer. Gorchuddiwch y bwyd sydd dros ben a’i storio yn yr oergell neu’r rhewgell.

Gwasanaethu 8-10.

Pastai Hufen Iâ Calch Llus
Pastai Hufen Iâ Calch Llus Llun gan Renée Kohlman /llun wedi’i ddarparu

Mae’n ymddangos bod y newyddion yn hedfan tuag atom yn gyflymach drwy’r amser. O ddiweddariadau COVID-19 i wleidyddiaeth a throsedd a phopeth yn y canol, gall fod yn anodd cadw i fyny. Gyda hynny mewn golwg, mae’r Saskatoon StarPhhoenix wedi creu a penawdau prynhawn cylchlythyr y gellir ei ddosbarthu bob dydd i’ch mewnflwch i helpu i sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion pwysicaf y dydd. Cliciwch yma i danysgrifio.

Cyhoeddiad 1

Sylwadau

Mae Postmedia wedi ymrwymo i gynnal fforwm trafod bywiog ond sifil ac mae’n annog pob darllenydd i rannu ei farn ar ein herthyglau. Gall gymryd hyd at awr i gymedroli sylwadau cyn ymddangos ar y wefan. Gofynnwn i chi gadw eich sylwadau yn berthnasol ac yn barchus. Rydym wedi galluogi hysbysiadau e-bost – byddwch nawr yn derbyn e-bost os byddwch yn derbyn ateb i’ch sylw, mae diweddariad mewn edefyn sylwadau rydych chi’n ei ddilyn, neu os yw defnyddiwr yn dilyn sylwadau. Ewch i’n Canllawiau Cymunedol am ragor o wybodaeth a manylion ar sut i addasu eich gosodiadau e-bost.

Leave a Comment

Your email address will not be published.