Kulcha Cyw Iâr Menyn – Mae’r rysáit cyw iâr blasus hwn yn berffaith i’w fwynhau ar y penwythnos

Mae cyw iâr menyn yn saig y mae pawb yn ei fwynhau. Mae bron pob un nad yw’n llysieuwr yn India wrth ei fodd â’r darnau suddiog o gyw iâr wedi’i orchuddio â’r saws melfedaidd, melys a thangy! Mae’n saig sy’n gyson ar frig y fwydlen ac yn archebion ein bwytai. Ac nid dyna’r cwbl; Rydyn ni wedi dod i garu cyw iâr menyn cymaint fel ein bod wedi arbrofi ag ef ac wedi gwneud ryseitiau fel pasta cyw iâr menyn, nwdls, khichdi, momos a llawer mwy. Gan ychwanegu at y rhestr hon o ryseitiau cyw iâr menyn blasus, heddiw rydyn ni’n dod â rysáit kulcha cyw iâr menyn i chi. Rydyn ni’n siŵr eich bod chi wedi cael kulchas wedi’i stwffio â aloo, pyaaz a hyd yn oed gobhi, ond nid yr un cyw iâr hwn. Fel y mae enw’r pryd yn ei awgrymu, mae’r kulcha hwn wedi’i stwffio â chyw iâr menyn. Gallwch ddefnyddio cyw iâr dros ben o neithiwr i wneud y pryd hwn neu wneud rhywfaint o gyw iâr menyn o’r dechrau.

(Darllenwch hefyd: Eid 2022: Dathlwch ddiwedd Ramadan gyda’r 10 pryd blasus hyn)

Mae’r rysáit kulcha hwn mor foddhaol, ni fydd angen unrhyw sabzi arnoch i gyd-fynd ag ef. Fodd bynnag, os dymunwch, gallwch baru’r kulchas cyw iâr menyn hyn mewn rhai cylchoedd siytni gwyrdd sbeislyd a winwnsyn i gael mwy o foddhad. Felly y tro nesaf y byddwch chi am arbrofi gyda’r rysáit cyw iâr clasurol hwn, mae’n siŵr y dylech chi roi cynnig ar y kulcha hwn. Heb amheuaeth, bydd pobl o bob oed wrth eu bodd yn ceunant eu hunain arno. Dewch o hyd i’r rysáit llawn isod:

Rysáit Kulcha Cyw Iâr Menyn: Dyma Sut i Wneud Cyw Iâr Menyn Kulcha

Yn gyntaf, mewn sgilet, ychwanegwch y winwnsyn wedi’u rhostio, tomatos, sinsir, garlleg, a rhai cashews. Unwaith y bydd hyn wedi’i wneud, tynnwch ef allan a’i gymysgu i wneud saws. Arllwyswch hwn i mewn i kadhai gydag ychydig o olew a gadewch iddo ferwi. Ychwanegwch y darnau cyw iâr gyda’r sbeisys gofynnol. Unwaith y gwneir hyn, gosodwch ef o’r neilltu. Nawr, cymerwch badell ac ychwanegwch ychydig o fenyn ato. Nesaf, gosodwch kulcha a rhowch y darnau cyw iâr ar ei ben. Nawr gosodwch kulcha arall o’r brig. Trowch ef drosodd a choginiwch yr ochr arall. Cyn ei weini, torrwch ef yn ddwy ran gyfartal.

(Darllenwch hefyd: Eid Al-Fitr 2022: Cynllunio Bwydlen Eid? Dyma 5 Rysáit Hawdd i roi cynnig arnynt)

I weld y rysáit llawn ar gyfer Menyn Cyw Iâr Kulcha, cliciwch yma.

Rhowch gynnig ar y rysáit cyw iâr blasus hwn a dywedwch wrthym sut yr oeddech chi’n hoffi ei flas.

Leave a Comment

Your email address will not be published.