Le Bernardin yn cyflwyno pwdinau fegan i’w hunan â seren Michelin

Gyda thair seren Michelin, mae Le Bernardin o Ddinas Efrog Newydd ymhlith y bwytai bwyd môr gorau yn y byd. Mae arbenigedd y cogydd Eric Ripert mewn bwyta cain yn gwneud y bwyty hwn o safon fyd-eang yn gyrchfan y mae’n rhaid ymweld ag ef i dwristiaid ac Efrog Newydd fel ei gilydd. Nawr bydd y Cogydd Ripert a’r Cogydd Crwst Le Bernardin uchel ei barch, Orlando Soto, yn cyflwyno pwdinau fegan arloesol gan ddefnyddio Nature’s Fynd’s Fy Mushroom Protein, y protein newydd sy’n seiliedig ar ficrobau sy’n dod o ffynhonnau poeth Parc Cenedlaethol Yellowstone.

Bydd bwydlen flasu haf Le Bernardin yn cynnwys sawl pwdin newydd sy’n defnyddio’r protein Fy. Gyda Chaws Hufen Di-Laeth Nature’s Fynd, bydd y cogydd yn ychwanegu cacen gaws gyda blodau pwmpen Fy-stwffio ar ei phen gyda sorbet bricyll mwyar duon. Bydd y bwyty hefyd yn gweini sorbet bricyll camri iâ i westeion.

Bydd eitemau bwydlen newydd Le Bernardin yn nodi’r tro cyntaf i Fy Protein gael sylw ar fwydlen ciniawa neu wasanaeth bwyd cain. Gall y ffynhonnell brotein hynod faethlon a hawdd ei haddasu ddarparu sylfaen ar gyfer bwydydd cig a di-laeth. Bydd Ripert hefyd yn ymuno â Nature’s Fynd fel cynghorydd coginio newydd y cwmni. Bydd y cogydd chwedlonol yn helpu’r brand i wella ei gynigion busnes yn ogystal ag ehangu ei bartneriaethau gwasanaeth bwyd.

“Rwy’n falch iawn o ymuno â thîm Nature’s Fynd fel eu cynghorydd coginio mwyaf newydd a chymryd rhan mewn datblygu cynhyrchion sy’n tynnu sylw at yr opsiwn protein newydd arloesol hwn,” meddai Ripert mewn datganiad. “Rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’ch tîm i arddangos amlbwrpasedd Nature’s Fynd’s Fy mewn amrywiaeth o seigiau, o frecwastau dyddiol i’r pwdinau bwyta braf rydym wedi’u hychwanegu at fwydlen flasu Le Bernardin. Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.”

Protein Hot Springs

Nid yw Nature’s Fynd yn gwmni protein arferol sy’n seiliedig ar blanhigion. Yn deillio o ymchwil a ariennir gan NASA ym Mharc Cenedlaethol Yellowstone, mae Nature’s Fynd yn syniad gan y sylfaenydd Mark Kozubal, Ph.D. Darganfu gwyddonwyr brotein madarch maeth y tu allan i ffynhonnau poeth yn Yellowstone sy’n gofyn am ffracsiwn o egni a deunyddiau amaethyddiaeth anifeiliaid confensiynol. Ar ôl ynysu’r microb, datblygodd Kozubal a’i gwmni dechnoleg eplesu perchnogol sy’n caniatáu iddynt gynhyrchu symiau enfawr o’r microb hwn.

Ers ei sefydlu yn 2012, mae Nature’s Fynd wedi sicrhau $500 miliwn i wella ei alluoedd cynhyrchu a dosbarthu. Nod y cwmni yw ehangu ei gynnig masnachol yn y blynyddoedd i ddod. Ar hyn o bryd, gall siopwyr ddod o hyd i sawl eitem adwerthu ledled y wlad, gan gynnwys Patis Brecwast Di-gig Blas Masarn a Gwreiddiol a Chaws Hufen Di-laeth Gwreiddiol a Chive & Winwns.

Mae llofnod y cwmni Fy yn brotein cyflawn maethlon trwchus, hawdd ei addasu. Yn wahanol i nifer o ddewisiadau protein cystadleuol eraill, mae Protein Fy yn cynnwys pob un o’r 20 asid amino, cynnwys ffibr uchel, a nifer o faetholion hanfodol eraill. Mae’r cwmni’n bwriadu helpu sefydliadau bwyd blaenllaw i wella eu hopsiynau cynaliadwy ac iach.

“Nid oes unrhyw un sy’n cael ei barchu a’i edmygu’n fwy yn y byd coginio na’r cogydd Eric Ripert,” meddai Prif Swyddog Gweithredol Nature’s Fynd a chyd-sylfaenydd Thomas Jonas mewn datganiad. “Mae wedi gosod y safonau coginio uchaf ers degawdau yn Le Bernardin ac ni allem fod yn fwy anrhydedd partneru ag ef ar ein taith fel brand newydd. Bydd eu safonau diwyro yn ein helpu i ddarparu’r bwydydd mwyaf blasus wedi’u seilio ar Fy i feithrin pobl a gofalu am ein planed.”

Lansio protein madarch i’r gofod

Y mis hwn, cyhoeddodd SpaceX y bwriedir i brotein sy’n seiliedig ar ficrobau Nature’s Fynd ddisodli “bwyd gofod” traddodiadol yn rhaglen ofod adfywiol y cwmni. Mae Nature’s Fynd newydd anfon deorydd diwylliant protein i’r gofod ar genhadaeth SpaceX-25 yr wythnos hon. Unwaith y byddant mewn orbit, bydd y gofodwyr yn profi’r deorydd i weld sut mae’r protein yn ymateb i amodau disgyrchiant isel, orbit isel.

“Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein rôl yn ymchwil arloesol NASA i ddatblygu system ddiogel, effeithlon a chadarn ar gyfer cynhyrchu bwyd ffres yn y gofod,” meddai Jonas mewn datganiad. Mae ein cysylltiad â NASA yn mynd yn ddwfn: dechreuodd Nature’s Fynd fel prosiect ymchwil ar gyfer NASA, a arweiniodd ni i ddarganfod microb rhyfeddol sy’n tarddu o Barc Cenedlaethol Yellowstone.”

31 Ryseitiau Blasus Seiliedig ar Blanhigion i’w Ailadrodd

Eisiau syniadau prydau ffres sy’n iach, yn seiliedig ar blanhigion, ac yn flasus? Mae’r cylchlythyr rhad ac am ddim hwn ar eich cyfer chi. Cofrestrwch i gael rysáit y dydd wedi’i ddosbarthu i’ch mewnflwch bob bore.

Leave a Comment

Your email address will not be published.