Lefelwch eich bronnau cyw iâr gyda’r hawdd a blasus hwn …

Llyfr Carla Lalli Music – de Bon Appétit Prawf Cegin YouTube enwogrwydd: mae ganddo luniau a ryseitiau gwych ar gyfer pob sefyllfa, beth bynnag sydd gennych wrth law. Fel bob amser, mae eu prydau yn ddeniadol ac yn denu sylw.

mae hynny’n swnio mor dda mae’n gerddoriaeth ar ei orau ddiymdrech, ac mae’n dangos sut y gallwch chi fod hefyd.

***

Cyw Iâr Fflach-yn-y-Pan gyda Saws Tomato Ffrwydrol

2 dogn

Er gwaethaf eu poblogrwydd parhaus, gall bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen fod yn siomedig iawn. Maen nhw’n eithaf tenau, a dyna beth mae rhai pobl yn ei garu, a dyna’n union beth all wneud iddyn nhw edrych yn ddiflas ac yn sych. Ond pan fyddant yn dda, maent yn rhoi pŵer paillard. Bydd eu coginio bron yr holl ffordd drwodd ar un ochr yn arwain at gramen gnoi a brownio gwych, a bydd yn atal y cyw iâr rhag gor-goginio. Os ewch chi ychydig yn rhy bell, bydd y saws tomato llachar, llawn sudd yn cuddio’ch camgymeriadau.

Cynhwysion

2 fron cyw iâr heb asgwrn heb groen (10–12 owns/280–340 g)

halen kosher; pupur du newydd ei falu

1 sialot Ffrengig mawr

3 ewin garlleg

dyrnaid cennin syfi

2½ fl oz (75 ml) o olew olewydd crai ychwanegol

pinsiad o naddion chili wedi’u malu

12 owns (2 gwpan / 340 g) tomatos ceirios

2 lwy fwrdd o finegr gwin coch

Dull

Patiwch y bronnau cyw iâr yn sych a sesnwch y ddwy ochr â halen a phupur du. Rhowch nhw rhwng dwy ddalen o bapur gwrthsaim (cwyr) neu ddeunydd lapio plastig a, gan ddefnyddio rholbren neu gordd cig, dyrnu i lawr i tua ¼ modfedd (5 mm). Sleisiwch y sialots yn gylchoedd yn denau, sleisiwch yr ewin garlleg yn denau a sleisiwch y cennin syfi yn denau. Rhowch yr holl bethau hyn o’r neilltu ar wahân.

Cynhesu sgilet mawr dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch 3 llwy fwrdd o olew, yna rhowch y cyw iâr yn y badell. Pwyswch i lawr yn gadarn ar y bronnau gyda sbatwla i wneud yn siŵr bod y cyw iâr yn dod i gysylltiad da ag wyneb y sosban, yna coginio, heb gyffwrdd, nes bod y gwaelod yn frown euraidd a bod band trwchus o gig wedi’i goginio o amgylch yr ymyl, 4 – 6 munud. Tua hanner ffordd i fyny, codwch y bronnau o un gornel a gadewch i’r olew lifo oddi tano, yna rhowch nhw yn ôl i lawr. Trowch y bronnau drosodd a’u coginio nes eu bod wedi brownio’n ysgafn ar yr ochr arall a phrin wedi coginio drwyddynt, 1 i 2 funud arall. Trosglwyddwch y cyw iâr i blât.

Gostyngwch y gwres i ganolig ac ychwanegwch weddill yr olew. Ychwanegwch y garlleg a’r sialots a’u coginio, gan droi, nes bod y sialots yn dryloyw a’r garlleg yn dechrau brownio, 1 i 2 funud. Sesnwch gyda halen a phinsiad o naddion chili. Ychwanegwch y tomatos a’u coginio, gan droi weithiau, nes bod y croen yn dechrau crychu, 4 munud. Gan ddefnyddio cefn llwy, stwnsiwch y tomatos yn ysgafn nes eu bod yn agor a rhyddhau eu sudd (peidiwch â’u malu, dim ond eu hannog i popio), yna coginio nes eu bod ychydig yn sbeislyd, 2 funud yn fwy. Ychwanegwch y finegr a’i droi i gyfuno. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch y shibwns. Arllwyswch y saws tomato popped dros y bronnau cyw iâr.

***

O’r farchnad

Bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen

cennin syfi

Tomatos ceirios

Troellwch ef

Mae hyn yn gweithio gyda 4 clun cyw iâr heb asgwrn heb groen neu fedaliynau porc

Gellir rhoi basil, tarragon neu bersli yn lle cennin syfi

Gall un neu ddau domatos mawr wedi’u torri gymryd lle tomatos ceirios.

Adref

Halen a phupur

sialots Ffrengig

Garlleg

Olew olewydd

naddion chili

finegr gwin coch

Troellwch ef

Gall hanner winwnsyn coch gymryd lle’r sialots

Defnyddiwch finegr sieri yn lle finegr gwin coch. MD/ML

Carla Lalli Music yw awdur y gwerthwr gorau lle mae’r gegin yn dechrau a llu o Sioe Goginio Carla. Yn flaenorol roedd cyfarwyddwr bwyd Archwaeth Bonyn byw yn Brooklyn gyda’i deulu. Mae hynny’n swnio mor dda: 100 o ryseitiau bywyd go iawn ar gyfer pob diwrnod o’r wythnos yn cael ei gyhoeddi gan Hardie Grant Books (R455). Ymwelwch y rhestr ddarllen ar gyfer newyddion llyfrau De Affrica, gan gynnwys ryseitiau! – dyddiol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.