Llosgwr BLAEN: Cawl Cyw Iâr a Reis Syml ond Blasus

Mae’n anodd credu y gall cawl gyda dim ond pum cynhwysyn (heb gynnwys halen, pupur a menyn) fod mor flasus a boddhaol. Ond dyna’n union sut mae fy ngŵr a minnau’n disgrifio’r cawl cyw iâr a reis hwn o “I Dream of Dinner (So You Don’t Have to) – Low-Effort, High-Reward Recipes” gan Ali Slagle ($ 29.99, Clarkson Potter).

Mae cyfrol swmpus 400 tudalen yr awdur cyfrannol Ali Slagle yn y New York Times a’r Washington Post yn cynnwys 150 o ryseitiau, pob un â ffotograffiaeth flasus. O’r dwsin o ryseitiau (wyau gydag olew cennin syfi mwg, tatws crensiog, berdys tyrmerig gyda sitrws ac afocado, salad wy wedi’i ffrio, pysgod creisionllyd â chroen gyda chiciau hufennog, winwnsyn Ffrengig wedi’i bobi gyda ffa glas tywyll, pasta wedi’i bobi ym mhob cornel, salad pasta tahini-herb , polenta corn ffres gyda menyn calch, darnau brocoli gyda cheddar a dyddiadau, pupurau wedi’u ffrio gyda mozzarella a croutons, selsig a gnocchi) gwiriais yn syth i’w gwneud, cefais amser anodd dewis pa un i’w wneud gyntaf. Yn y diwedd penderfynais ar y cawl hwn yn syml oherwydd bod gennyf yr holl gynhwysion wrth law. Hefyd, roedd y tywydd braidd yn oer, felly tarodd y cawl yn y fan a’r lle.

Dail bae a lemwn ffres sy’n rhoi blas rhyfeddol i’r cawl hawdd hwn. Mae Slagle yn cynnig awgrymiadau ar gyfer addurno’r cawl gyda thopins fel garlleg a phersli, sinsir a seleri, ffa pinto a lima, mintys sych, a gwygbys wedi’u ffrio, ond cefais fy nenu at symlrwydd y rysáit. Er i mi addurno fy mhowlen gyda thaenell o bersli wedi’i dorri’n fân, mwy o groen lemwn, a llifaniad hael o bupur du.

Gwyrais ychydig oddi wrth rysáit Slagle: defnyddiais fronnau cyw iâr heb asgwrn, heb groen yn lle’r cluniau y mae’n galw amdanynt, a thorri’r meintiau tua hanner i osgoi bwyd dros ben.

Mae ryseitiau Slagle yn wahanol o ran arddull i’r Arkansas Democrat-Gazette safonol, gyda chynhwysion wedi’u rhestru heb fesuriadau mewn colofn, wedi’i ddilyn gan gyfarwyddiadau, sy’n cynnwys mesuriadau penodol.

I roi syniad i chi o sut beth yw coginio o’r llyfr, dwi wedi glynu gyda fersiwn wedi’i addasu ychydig o’r steil yna fan hyn.

“Cawl mor braf, ysgrifennodd Maurice Sendak lyfr plant amdano,” ysgrifennodd Slagle.

[Video not showing above? Click here to watch: arkansasonline.com/420burner]

Fy Nghawl Cyw Iâr a Reis Am Byth

 • Cawl cyw iâr
 • Cluniau cyw iâr heb asgwrn heb asgwrn
 • reis gwyn
 • dail llawryf
 • Lemonau

Ar gyfer 4: Mewn popty Iseldireg mawr neu stocpot, cyfunwch 8 cwpan o broth cyw iâr, 1 pwys o gluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen, 1 cwpan reis gwyn grawn hirY 3 dail llawryf. Halen yn ysgafn (mae gan rai cawliau fwy o halen nag eraill, felly dechreuwch yn hawdd). Dewch ag ef i fudferwi dros wres canolig-uchel, yna gostyngwch y gwres i ganolig-isel a mudferwch nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo a bod reis yn dechrau colli ei siâp, 20 i 25 munud.

Yn y cyfamser, meddyliwch am beth arall yr hoffech ei ychwanegu at y cawl, os o gwbl (syniadau isod).

Pan fydd y cawl wedi’i wneud, defnyddiwch ddwy fforc i rwygo’r cyw iâr yn ddarnau (yn union i’r pot). Sesnwch y cawl i flasu gyda halen. Ychwanegu 1 llwy fwrdd o fenyn. Gratiwch groen 1 lemwn i’r pot a’i droi i gyfuno. Gwasgwch sudd lemwn ychydig ar y tro nes bod y cawl yn sgleiniog ond yn dal i flasu fel cyw iâr (tua ½ cwpan, o 2 i 3 lemon).

Syniadau ar gyfer ategolion:

 • ◼️ Garlleg + persli wedi’i gratio
 • ◼️ Sinsir + seleri wedi’i gratio
 • ◼️ Ffa Pinto + calch
 • ◼️ Rhuddygl poeth + hufen sur
 • ◼️ zucchini wedi’i gratio + caws gafr
 • ◼️ Mintys sych + gwygbys wedi’u ffrio mewn olew olewydd
 • ◼️ Kale + hadau cwmin yn chwyddo mewn olew

Leave a Comment

Your email address will not be published.