Llwglyd? Dyma’r 15 arlwywyr gorau yn yr Unol Daleithiau heddiwMargarita HirapetianP’un a ydych chi’n gogydd cartref diymhongar neu’n ystyried eich hun yn eithaf medrus yn y gegin, dylech roi cynnig ar y gwasanaethau dosbarthu bwyd hyn yn yr UD y tro nesaf y byddwch chi am greu rhywbeth blasus. Mae’r gwasanaethau dosbarthu prydau hyn yn gyflym ac yn gyfleus, gan ei gwneud hi’n hawdd coginio i’r teulu cyfan neu i chi’ch hun yn unig. Wrth gwrs, gallwch chi hefyd hepgor y coginio (a pharatoi sy’n cymryd llawer o amser) gyda phrydau parod, y mae llawer o’r gwasanaethau dosbarthu hyn yn eu cynnig.

CYSYLLTIEDIG: Y 71 o wasanaethau dosbarthu bwyd gorau yn y DU: blychau Mindful Chef, danfoniadau Gousto a mwy

PLWS: 11 cacen pen-blwydd brenhinol epig y mae’n rhaid eu gweld i’w credu

Mae gwasanaethau dosbarthu prydau yn boblogaidd oherwydd eu bod yn cynnwys ryseitiau a chynhwysion dogn, ac mae gwasanaeth gwahanol ar gyfer pob math o berson, p’un a oes ganddynt ofynion dietegol arbennig, ar gyllideb, neu’n fwytawyr pigog. Harddwch gwasanaethau dosbarthu prydau bwyd yw eu bod yn darparu ar eich cyfer CHI. Archwiliwch yr opsiynau isod a dewch o hyd i’ch ffit perffaith. Nodyn: Mae llawer o’r gwasanaethau dosbarthu prydau hyn yn cynnig gostyngiadau arbennig i gwsmeriaid newydd.

Bob cinio, prisiau’n dechrau ar $5, ewch i Dinnerly.com

Gyda 28 o brydau bwyd i ddewis ohonynt bob wythnos, mae Dinnerly yn gwarantu na fyddwch byth wedi diflasu. Dim ond pum cam sydd i’r cardiau rysáit hawdd eu dilyn, ond gallwch chi chwarae o gwmpas gyda’r ryseitiau a’u “sbeisio” yn llythrennol gyda mwy o sesnin.

CINIO

Cogydd Cartref, mae prisiau’n dechrau ar $6.99 y gwasanaeth, ewch i HomeChef.com

Mae Cogydd Cartref yn gwneud amser bwyd yn syml gyda’i nodwedd “Customize It”, sy’n eich galluogi i ddewis yn union yr hyn sydd ei angen arnoch yn seiliedig ar eich diet, amserlen a dewisiadau. Mae yna hefyd ddigonedd o opsiynau ar gyfer llysieuwyr, bwytawyr sy’n ymwybodol o galorïau neu garbohydradau isel.

YN DOD Adref CHEF

Moronen Borffor, prisiau’n dechrau ar $11 y dogn, ewch i PurpleCarrot.com

Os ydych chi’n fegan neu’n llysieuwr, mae Purple Carrot yn gwireddu breuddwyd. Mae eu prydau seiliedig ar blanhigion yn flasus ac yn dda i’ch corff a’r blaned. Mae Moron Porffor hefyd yn opsiwn gwych os nad ydych chi’n llysieuwr ond eisiau dechrau ychwanegu mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion i’ch diet.

CAEL MORON PUR

Basged haul, mae prisiau’n dechrau ar $12 am gitiau a $13 ar gyfer prydau parod, ewch i Sunbasket.com

Mae Sunbasket yn cynnig pecynnau bwyd parod a phrydau parod i dynnu’r cur pen allan o frecwast, cinio a swper. Dewiswch o blith 10 cynllun pryd, gan gynnwys Fresh & Ready, Paleo, Heb Glwten, Llysieuol, Diabetes-Gyfeillgar, a Chef’s Choice. Mae Fresh & Ready yn wych os ydych chi’n brin o amser ac angen rhywbeth cyflym – cynheswch y prydau unigol hyn yn y popty neu’r microdon.

CAEL BASGED

Ffactor, cynlluniau’n dechrau ar $15, ewch i Factor75.com

Mae prydau sydd wedi’u paratoi’n llawn gan Factor yn grefftus gan gogydd a dietegydd wedi’u cynllunio i roi’r maeth a’r blas mwyaf i chi. Mae prydau parod yn blaen ac yn syml, gan gymryd dim ond tua dwy funud i gynhesu mewn popty microdon safonol.

CAEL FFACTOR

Yn ffres, prisiau o $8.99, ewch i Freshly.com

Heb glwten, heb laeth, yn ymwybodol o galorïau, yn seiliedig ar blanhigion, neu’n garbohydrad smart? Yn ffres, a ydych chi wedi gorchuddio eu hopsiynau prydau parod maethlon (nid oes angen coginio). Dewiswch o brydau fel cyw iâr harissa wedi’i sbeisio gan Foroco, ffa gwyrdd wedi’i ffrio, stêc haen uchaf wedi’i ffrio’n fflam, neu basta marinara corbys hufennog. Ni fyddwch byth yn diflasu!

CAEL CŴYL

BistroMD, gan ddechrau ar $149, Ewch i BistroMD.com

Mae’r cynllun cyflawni hwn “wedi’i ddylunio gan feddyg” yn wych i bobl, yn enwedig os ydyn nhw’n edrych i golli pwysau. Mae’n gynllun gweini sengl unigol (felly peidiwch ag anghofio os ydych chi’n bwydo teulu mawr). Dewiswch o blith dros 150 o brydau a baratowyd gan gogyddion i weddu i amrywiaeth o anghenion dietegol. Mae pum rhaglen wahanol: Unigryw, Heb Glwten, Calon Iach, Diabetig a Menopos. Ar ôl dewis eich cynllun, byddwch yn penderfynu ar nifer y prydau yr ydych eu heisiau bob wythnos.

CAEL BISTROMD

Helo Fresh, cynlluniau’n dechrau ar $59.94, ewch i HelloFresh.com

Mae Hello Fresh yn brolio ei fod yn “Becyn Prydau #1 America.” Gydag amrywiaeth enfawr o ryseitiau, gan gynnwys llawer o ddewisiadau sy’n seiliedig ar gig a llysiau, mae’n ddiamau yn un o’r gwasanaethau dosbarthu prydau mwyaf cynhwysfawr sydd ar gael. Dewiswch o opsiynau fel bowlenni cyri twrci, demi-glace cyw iâr rhosmari, nwdls porc chili sinsir, a byrgyrs pupur coch a feta rhost.

CAEL HELOFRESCO

Hungryroot, cynlluniau yn dechrau ar $70 gyda llongau am ddim, ewch i Hungryroot.com

Mae Hungryroot yn dechrau gyda holiadur i gyfyngu ar eich dewisiadau dietegol ac yna’n creu eich proffil bwyd i roi opsiynau dethol i chi. Byddwch yn cael set wythnosol o ryseitiau gyda’r gallu i baratoi prydau mewn cyn lleied â 10 munud.

BYDDWCH YN newynog

Thistle, prydau o $11.50, ewch i Thistle.co

Mae Thistle yn sefyll allan am ddefnyddio cynhyrchion organig yn ei seigiau parod pryd bynnag y bo modd a chynnig opsiynau di-glwten a di-laeth yn unig. Mae maeth yn teyrnasu’n oruchaf yn Thistle gyda “superfoods” fel tyrmerig, moringa, sinsir, a reishi i’w cael yn aml mewn llawer o’u prydau “llysieuol”. Os ydych chi wedi bod yn edrych i ddechrau diet iachach a llawer mwy maethlon, gallwch chi ddechrau yma.

CAEL YSGAFN

Blue Apron, mae prisiau’n dechrau ar $11.99 y gwasanaeth, ewch i BlueApron.com

Mae bwydlen Blue Apron yn ehangu’n gyson ac yn newid yn gyson. Dewiswch o brydau gyda chig, pysgod ac amnewidion cig fel Beyond Meat, dewiswch ryseitiau sy’n cael eu hargymell gan WW neu sy’n gyfeillgar i ddiabetig, neu byddwch mor ymwybodol o iechyd ag y dymunwch. Bydd eitemau ar y fwydlen fel Tilapia Calch Mêl, Tri Chalch Caws, Cig Eidion dros Reis Sbeislyd Cyri, a Pasta Corn a Zucchini yn cadw’ch blasbwyntiau’n fodlon ac yn cardota am fwy.

CAEL Y FEDWAR GLAS

Splendid Spoon, prisiau’n dechrau ar $14, ewch i SplendidSpoon.com

Mae popeth yn Splendid Spoon yn rhydd o glwten. Mae’r gwasanaeth dosbarthu prydau hwn yn cynnig mwy na 50 o brydau parod a byrbrydau iach, gan gynnwys smwddis, cawliau, powlenni nwdls a mwy. Mae opsiynau calorïau isel sydd wedi’u cynllunio ar gyfer pobl â phroblemau treulio ar gael hefyd. Yn anffodus, ni allwch addasu nifer y prydau fesul cynllun, ond gallwch ddewis pa mor aml rydych chi am dderbyn y pryd.

CAEL LWY YSBRYDOL

Green Chef, prisiau’n dechrau ar $12.99 y gwasanaeth, ewch i GreenChef.com

Gyda bwyta “glân” yn parhau i ddod yn fwy poblogaidd, Green Chef yw’r dewis perffaith i bobl sy’n ymwybodol iawn o faeth. Yn gwmni organig ardystiedig gyda phwyslais ar gynaliadwyedd, mae’r gwasanaeth dosbarthu prydau hwn yn cynnig 10 rysáit sy’n newid bob wythnos (rhai opsiynau nodweddiadol yw Cyw Iâr Crwstio Parmesan a Phorc Mwg a Salad Cêl). Gall pobl sy’n dilyn diet cetogenig neu ddiet sy’n seiliedig ar blanhigion archebu citiau pryd ar eu cyfer nhw yn unig, sy’n dod gyda chynhwysion wedi’u rhag-rhoi, wedi’u paratoi ymlaen llaw.

CAEL Y CHEF GWYRDD

CookUnity, mae prisiau’n dechrau ar $10.99, ewch i CookUnity.com

Ddim yn ffan o brydau wedi’u rhewi? Dewch i gwrdd â CookUnity, gwasanaeth dosbarthu prydau sy’n cynnig prydau swp bach wedi’u paratoi gan y cogyddion gorau (gan gynnwys rhai â seren Michelin!) sydd bob amser yn ffres. Mae seigiau newydd ar gael bob wythnos, sy’n golygu bod amrywiaeth ar gael yn hawdd. Dewiswch o brydau fel Stecen wedi’i Seared gydag ysgewyll Brwsel, Ramen Bulgogi, Delicata Sboncen a Cyw Iâr Barbeciw wedi’i Dynnu.

CAEL COOKUNITY

EveryPlate, mae prisiau’n dechrau ar $4.99 y gwasanaeth, ewch i EveryPlate.com

Os yw fforddiadwyedd yn flaenoriaeth, ni fydd EveryPlate yn eich siomi. Mae’n un o’r opsiynau mwyaf fforddiadwy sydd ar gael, ond nid yw’n anwybyddu ansawdd. Mae gan EveryPlate hefyd opsiynau i deuluoedd a phlant, opsiynau llysieuol, a phrydau y gallwch eu gwneud mewn 30 munud neu lai.

CAEL POB DYSGU

Leave a Comment

Your email address will not be published.