‘Llyfr Coginio Barbeciw Traeth y Moch’ yn Cael Barbeciw Texas yn Iawn

Peidiwch â chael eich twyllo gan yr enw rhyfedd: Matt Abdoo a Shane McBride “Llyfr Coginio Barbeciw Traeth y Moch” yn olwg ddifrifol ar barbeciw.

Roedd Abdoo a McBride yn gogyddion enwog ar sîn haute cuisine Efrog Newydd. Roedd barbeciw yn cael ei gadw ar gyfer hwyl iard gefn a chynulliadau teuluol.

Ar wahân, buont yn cymryd rhan mewn cystadlaethau barbeciw a chymerodd y ddau y gwobrau gorau adref ar unwaith. Dyna wnaeth e. Fe wnaethon nhw ymuno a phenderfynu lansio Pig Beach BBQ, bwyty yn Efrog Newydd sydd bellach yn gadwyn fach.

Ond cyn agor, teithiodd Abdoo a McBride i Texas Hill Country i ateb cwestiwn llosg: Beth yw arwydd eithaf Texas? Dilynodd mwy o deithiau ymchwil.


Mae Barbeciw Pig Beach, y bwytai a’r llyfr coginio, yn cwmpasu holl draddodiadau barbeciw Americanaidd. Mae Abdoo a McBride yn rhoi eu dyled i Texas, Alabama, Kentucky, Tennessee a’r Carolinas. Maent hefyd yn cydnabod dylanwadau o’r Dwyrain Canol, Asia a Mecsico.

Mae’r llyfr yn dechrau gydag adran fer ar hanes barbeciw Americanaidd (yma fe welwch y ‘Texas crutch’ a chwilfrydedd rhanbarthol eraill). Ar ôl hynny, mae trosolwg o’r offer sylfaenol.

Oddi yno, mae’n symud ymlaen i sawsiau, condiments, sesnin, a marinadau, y mae Abdoo a McBride yn eu galw’n “galon barbeciw.” Mae Saws Mwstard Pencampwriaeth y Byd wedi’i ysbrydoli gan y sawsiau mwstard y magwyd McBride yn Florida. Yn seiliedig ar y sawsiau uchaf yn Efrog Newydd y bu Abdoo yn eu bwyta ar adenydd cyw iâr yn blentyn, mae Saws Barbeciw Buffalo yn rysáit tri chynhwysyn syml sy’n cynnwys menyn.

Mae’r adran yn cynnwys amrywiaeth o bicls, diferion, rhwbiau, a hyd yn oed carthu ar gyfer cyw iâr wedi’i ffrio.

Mae’r bennod Barbeciw Craidd yn ymdrin â rhai ryseitiau sylfaenol. Mae yna brisged halen a phupur (mae rysáit yn galw am dri chwpanaid o bupur du, un cwpan o fwstard, ac awr o amser coginio fesul pwys o brisged cyfan) a Smokin’ Turkey Breast (cysgwr ym mwytai BBQ Pig Beach sy’n troi’n ffefryn unwaith wedi ceisio).

Fel pob peth ar Draeth Moch, mae’r Chipotle Rwbio Cwrw Can Cyw Iâr a’r Asenau Byr Cig Eidion Mawr Ol’ Crusted gyda Stout Spritz yn ryseitiau syml sy’n rhoi hwb i chi.

Yn sicr o fod y bennod gyntaf y bydd llawer o ddarllenwyr yn troi ati ar unwaith, mae pennod Fun With Ribs yn cadw at ei henw. Mae yna Asennau Cig Oen Sbeislyd Groegaidd arddull Memphis, Asennau Jerk Caribïaidd gyda Saws Mango BBQ a Boned Scotch, ac Asennau Libanus gyda Saws Gwyn Efrog Newydd.

O’r fan honno, maen nhw’n symud ymlaen i grilio ryseitiau (Tomahawk Steaks a Pork Beach Burgers), cyn i Abdoo a McBride droi i’r chwith ac i mewn i’r bennod Beyond BBQ: Think Lasagna o hwyaden mwg a phastai glun cyw iâr wedi’i fygu.

Ie, roedd hwnnw’n chwith caled.

Yna mae’r ochrau a’r brechdanau (Bangkok Banger Banh Mi, cig moch candied gyda chnau Ffrengig), pwdinau (bariau cnau Ffrengig siocled), a diodydd (sudd môr-forwyn, coctel tiki lliwgar).

Drwy gydol “The Pig Beach BBQ Cookbook,” mae ffotograffiaeth liwgar Ken Goodman yn ysbrydoli ac yn cyfarwyddo. Mae’n gwneud i’r bwyd edrych yn flasus a’r cyfarwyddiadau’n hawdd.

O, ac os ydych chi’n dal i feddwl am y teitl rhyfedd hwnnw, mae’r gadwyn lyfrau a bwytai Abdoo a McBride yn cymryd eu henwau o ynys anghyfannedd yn y Bahamas lle mae moch gwyllt yn nofio yn y dyfroedd grisial-glir ac yn torheulo ar y traeth.

Leave a Comment

Your email address will not be published.