Llyfr Coginio ‘Michaels Desserts’ yr Entrepreneur Cymdeithasol yn ei Arddegau Michael C. Platt i Lansio Ein Cyfres Yfory yn hydref 2022

NEW YORK, NY, Awst 5, 2022 (SEND2PRESS NEWSWIRE) – Llyfr coginio hynod ddisgwyliedig yr entrepreneur cymdeithasol Michael C. Platt, un ar bymtheg oed, “Michaels Desserts” (Adnoddau Cyfryngau Cymysg; Clawr Meddal / e-lyfr; Ar werth: Tachwedd 1, 2022) ; $19.95; ISBN: 978-1684620470) fydd y teitl cyntaf yn y gyfres Our Tomorrow a gyhoeddir gan Mixed Media Resources LLC. Bydd yr eiriolwr cyfiawnder bwyd yn gwneud ei ymddangosiad llenyddol cyntaf fel y cyntaf o bedwar awdur mewn cyfres arloesol a grëwyd i chwyddo lleisiau actifyddion yn eu harddegau sy’n defnyddio eu doniau i wneud y byd yn lle gwell.


CAPSIWN LLUN: Clawr y llyfr, “Michaels Desserts” gan Michael C. Platt.

Yn naw oed, newidiodd bywyd Michael C. Platt yn ddramatig ar ôl dysgu bod ganddo anabledd…a syrthiodd mewn cariad â phobi. Yn ei lyfr coginio, mae Michael yn adrodd stori anhygoel sut y gwnaeth darganfod pobi ei helpu i reoli trawiadau epileptig. Wedi’i gynnwys ar Dymor 4 “Pencampwriaeth Pobi Plant” y Rhwydwaith Bwyd, mae Michael yn parhau i fod yn un o bobyddion gorau’r genedl yn eu harddegau a throdd ei angerdd am weini danteithion blasus yn fusnes ac yn elusen. Yn “Michaels Desserts,” mae ei galon fawr yn cael ei harddangos yn llawn wrth iddo rannu’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’w eiriolaeth i roi terfyn ar ansicrwydd bwyd a rhoi cyngor ar sut i sicrhau bod gan bobl fynediad at fwyd yn eu cymunedau.

Yn cynnwys ffotograffiaeth syfrdanol drwyddi draw, mae “Michaels Desserts” yn cynnwys dros 44 o ryseitiau cam-wrth-gam hawdd eu gwneud, gan gynnwys Michael’s Freedom Fighter Cupcakes, a enwyd ar ôl ffigurau hanesyddol nodedig. Llyfr coginio hwyliog a hygyrch sy’n berffaith ar gyfer plant sy’n dysgu pobi neu unrhyw un sydd eisiau darganfod ryseitiau pwdin cyffrous a blasus.

Mae Michael wedi cael sylw yn y Capital Gazette, WUSA9 News, CBS News, PGCTV News, TEDx Talks, Good Morning America, CNN, Washington Post, People.com, Guideposts, a mwy.

Mae’r gyfres lyfrau Our Tomorrow wedi’i hanelu at ddarllenwyr ysgol uwchradd, gan ddwyn ynghyd amrywiaeth eang o entrepreneuriaid cymdeithasol ifanc disglair, arweinwyr cymunedol byd-eang, ac actifyddion sy’n rhannu eu straeon ysbrydoledig ac yn darparu syniadau pendant i ddatrys heriau heddiw ar gyfer yr addewid o yfory gwell. .

Dosbarthwyd gan Union Square Books. Mae hysbysebu ar y cyd â The Oracle Group International. “Gyda sylfaen ymwybodol, mae Oracle Group International yn creu cyfleoedd i ddathlu lleisiau amrywiol a grymuso awduron ac actifyddion llenyddol y dyfodol i ddefnyddio ‘pŵer y gorlan’,” meddai Mocha Ochoa, Prif Swyddog Gweithredol. “Mae’n anrhydedd i mi fod yn bartner gyda’r gyfres Our Tomorrow i helpu i adeiladu a gweithredu’r fenter newydd hon.” Ymhlith y datganiadau sydd i ddod mae “Books N Bros” Sidney Keys III a “Kindness Is My Hobby” gan Ruby Kate Chitsey.

Dysgwch fwy am y gyfres Our Tomorrow (gwefan yn cael ei hadeiladu): http://www.ourtomorrowbooks.com/

Ynglŷn ag Adnoddau Cyfryngau Cymysg LLC:

Mae Mixed Media Resources LLC yn arweinydd diwydiant ym myd llyfrau crefft a DIY, gan gyhoeddi teitlau llyfrau a ddosberthir yn eang a phamffledi ar wau, crosio, lluniadu, lliwio oedolion, a chartwnio. Yn 2022, creodd MMR Our Tomorrow, cyfres lyfrau ysbrydoledig sydd wedi’i hanelu at fyfyrwyr ysgol uwchradd ac wedi’i hysgrifennu gan actifyddion yn eu harddegau sy’n cymryd rhan weithredol mewn creu newid cadarnhaol yn y byd.

Am Oracle Group International:

Mae Oracle Group International yn asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus a marchnata llenyddol byd-enwog sy’n arbenigo mewn cynhyrchu digwyddiadau sy’n hybu llythrennedd. Ein prif ffocws yw cysylltu awduron â digwyddiadau sy’n ymgysylltu ac yn codi’r gymuned leol, genedlaethol a byd-eang. Mwy o wybodaeth: https://theoraclegroupinc.co/

AML-GYFRWNG:

Cysylltiad llun â’r cyfryngau: https://www.Send2Press.com/300dpi/22-0803-s2p-Michaels-Desserts-300dpi.jpg

Capsiwn: Clawr llyfr, “Michaels Desserts” gan Michael C. Platt.

Ffynhonnell newyddion: The Oracle Group International

I weld y post gwreiddiol, ewch i: https://www.send2press.com/wire/teen-social-entrepreneur-michael-c-platts-cookbook-michaels-desserts-to-launch-our-tomorrow-series-fall- 2022/.

Cyhoeddwyd y datganiad hwn i’r wasg gan Send2Press® Newswire ar ran y ffynhonnell newyddion, sy’n llwyr gyfrifol am ei gywirdeb. www.send2press.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published.