Llyfr Coginio ‘Michaels Pwdinau’ yr Entrepreneur Cymdeithasol yn eu Harddegau Michael C. Platt I Lansio Ein Cyfres Yfory, Fall 2022 | Newyddion

Ein Yfory: Ysbrydoli, Annog a Grymuso’r Genhedlaeth Nesaf o Arweinwyr

NEW YORK, NY, Awst 5, 2022 (SEND2PRESS NEWSWIRE) – Llyfr coginio hynod ddisgwyliedig yr entrepreneur cymdeithasol Michael C. Platt, un ar bymtheg oed, “Michaels Desserts” (Adnoddau Cyfryngau Cymysg; Clawr Meddal / e-lyfr; Ar werth: Tachwedd 1, 2022) ; $19.95; ISBN: 978-1684620470) fydd y teitl cyntaf yn y gyfres Our Tomorrow a gyhoeddir gan Mixed Media Resources LLC. Bydd yr eiriolwr cyfiawnder bwyd yn gwneud ei ymddangosiad llenyddol cyntaf fel y cyntaf o bedwar awdur mewn cyfres arloesol a grëwyd i chwyddo lleisiau actifyddion yn eu harddegau sy’n defnyddio eu doniau i wneud y byd yn lle gwell.

Yn naw oed, newidiodd bywyd Michael C. Platt yn ddramatig ar ôl dysgu bod ganddo anabledd…a syrthiodd mewn cariad â phobi. Yn ei lyfr coginio, mae Michael yn adrodd stori anhygoel sut y gwnaeth darganfod pobi ei helpu i reoli trawiadau epileptig. Wedi’i gynnwys ar Dymor 4 “Pencampwriaeth Pobi Plant” y Rhwydwaith Bwyd, mae Michael yn parhau i fod yn un o bobyddion gorau’r genedl yn eu harddegau a throdd ei angerdd am weini danteithion blasus yn fusnes ac yn elusen. Yn “Michaels Desserts,” mae ei galon fawr yn cael ei harddangos yn llawn wrth iddo rannu’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’w eiriolaeth i roi terfyn ar ansicrwydd bwyd a rhoi cyngor ar sut i sicrhau bod gan bobl fynediad at fwyd yn eu cymunedau.

Yn cynnwys ffotograffiaeth syfrdanol drwyddi draw, mae “Michaels Desserts” yn cynnwys dros 44 o ryseitiau cam-wrth-gam hawdd eu gwneud, gan gynnwys Michael’s Freedom Fighter Cupcakes, a enwyd ar ôl ffigurau hanesyddol nodedig. Llyfr coginio hwyliog a hygyrch sy’n berffaith ar gyfer plant sy’n dysgu pobi neu unrhyw un sydd eisiau darganfod ryseitiau pwdin cyffrous a blasus.

Mae Michael wedi cael sylw yn y Capital Gazette, WUSA9 News, CBS News, PGCTV News, TEDx Talks, Good Morning America, CNN, Washington Post, People.com, Guideposts, a mwy.

Mae’r gyfres lyfrau Our Tomorrow wedi’i hanelu at ddarllenwyr ysgol uwchradd, gan ddwyn ynghyd amrywiaeth eang o entrepreneuriaid cymdeithasol ifanc disglair, arweinwyr cymunedol byd-eang, ac actifyddion sy’n rhannu eu straeon ysbrydoledig ac yn darparu syniadau pendant i ddatrys heriau heddiw ar gyfer yr addewid o yfory gwell. .

Leave a Comment

Your email address will not be published.