Llyfr Michaels Desserts gan yr entrepreneur cymdeithasol yn ei arddegau Michael Platt i lansio cyfres “Our Tomorrow” yn hydref 2022

Ein Yfory: Ysbrydoli, Annog a Grymuso’r Genhedlaeth Nesaf o Arweinwyr

EFROG NEWYDD, Awst 5, 2022 /PRNewswire/ — Un ar bymtheg oed Michael C Platt llyfr coginio hynod ddisgwyliedig Pwdinau Mihangel (Adnoddau Cyfryngau Cymysg; Clawr Meddal/e-lyfr; Ar Werth: Tachwedd 1, 2022; $19.95; ISBN: 978-1684620470) fydd y teitl cyntaf yn y gyfres Our Tomorrow a gyhoeddwyd gan Mixed Media Resources LLC, a gyhoeddwyd heddiw gan The Oracle Group International. Bydd yr eiriolwr cyfiawnder bwyd yn ymddangos fel y cyntaf o bedwar awdur mewn cyfres arloesol a grëwyd i chwyddo lleisiau actifyddion yn eu harddegau sy’n defnyddio eu doniau i wneud y byd yn lle gwell.

Y tu mewn i’ch llyfr coginio, Michael C Platt yn adrodd y stori anhygoel am sut y gwnaeth pobi ei helpu i reoli trawiadau epileptig ar ôl ei ddiagnosis anabledd yn naw oed. Mae Michael yn parhau i fod yn un o bobyddion gorau’r wlad yn eu harddegau ac fe drodd ei angerdd am ddosbarthu danteithion blasus yn fusnes ac yn elusen.

Yn Pwdinau Mihangel, yn rhannu’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’w eiriolaeth i roi diwedd ar ansicrwydd bwyd ac awgrymiadau ar sicrhau bod pobl yn cael mynediad at fwyd yn eu cymunedau. Gyda dros 44 o ryseitiau hawdd eu gwneud wedi’u henwi ar ôl ffigurau hanesyddol nodedig, gan gynnwys Michael’s Freedom Fighter Cupcakes, mae’r llyfr coginio hwyliog a hygyrch hwn yn berffaith ar gyfer plant sy’n dysgu pobi neu unrhyw un sy’n edrych i ddarganfod ryseitiau blasus o bwdinau.

Mae Michael wedi ymddangos yn y Pencampwriaeth Pobi Plant yn y we fwyd gazette cyfalafNewyddion WUSA9, newyddion CBS, newyddion PGCTV, sgyrsiau TEDx, Bore da AmericaCNN, Washington Postpobl.com, cerrig milltira mwy.

Ein cyfres lyfrau Yfory Mae’n Wedi’i anelu at ddarllenwyr ysgol uwchradd, gan ddwyn ynghyd ystod amrywiol o entrepreneuriaid cymdeithasol ifanc disglair, arweinwyr cymunedol byd-eang, ac actifyddion sy’n rhannu eu straeon ysbrydoledig ac yn darparu mewnwelediadau i ddatrys heriau heddiw ar gyfer yr addewid o yfory gwell.

Dosbarthwyd gan Union Square Books. Mae hysbysebu ar y cyd â The Oracle Group International. “Wedi’i sefydlu’n gydwybodol, mae Oracle Group International yn creu cyfleoedd i ddathlu lleisiau amrywiol a grymuso awduron ac actifyddion llenyddol y dyfodol i ddefnyddio ‘pŵer y gorlan’,” meddai Mocha Ochoa, Prif Swyddog Gweithredol. “Mae’n anrhydedd i mi fod yn bartner gyda’r gyfres Our Tomorrow i helpu i adeiladu a gweithredu’r fenter newydd hon.” Mae datganiadau i ddod yn cynnwys Llyfrau N Bros gan Sidney Keys III Y caredigrwydd yw fy hobi gan rhuddem kate chitsey.

Adnoddau Cyfryngau Cymysg LLC yn arweinydd diwydiant ym myd crefft a llyfrau DIY, gan gyhoeddi teitlau llyfrau a ddosbarthwyd yn eang a phamffledi ar wau, crosio, lluniadu, lliwio oedolion, a chartwnio. Yn 2022, creodd MMR Our Tomorrow, cyfres lyfrau ysbrydoledig sydd wedi’i hanelu at fyfyrwyr ysgol uwchradd ac wedi’i hysgrifennu gan actifyddion yn eu harddegau sy’n cymryd rhan weithredol mewn creu newid cadarnhaol yn y byd.

Y Grŵp Oracle Rhyngwladol yn asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus a marchnata llenyddol a gydnabyddir yn fyd-eang sy’n arbenigo mewn cynhyrchu digwyddiadau sy’n hybu llythrennedd. Ein prif ffocws yw cysylltu awduron â digwyddiadau sy’n ymgysylltu ac yn codi cymunedau lleol, cenedlaethol a byd-eang. https://theoraclegroupinc.co/

Gwybodaeth (yn cael ei adeiladu):
http://www.ourtomorrowbooks.com/

LLUN: https://www.Send2Press.com/300dpi/22-0803-s2p-Michaels-Desserts-300dpi.jpg

Cyhoeddwyd y datganiad hwn gan Send2Press®, uned o Neotrope®. Am ragor o wybodaeth, ewch i Send2Press Newswire yn https://www.Send2Press.com

FFYNHONNELL The Oracle Group International

Leave a Comment

Your email address will not be published.