Llyfrau Coginio Gorau Japaneaidd 2022 ar gyfer Ryseitiau Ysbrydoledig i roi cynnig arnynt gartref

mi

Os edrychwch o gwmpas unrhyw stryd fawr yn Llundain, rydych chi’n debygol o ddod o hyd i fwyty Japaneaidd, boed yn siop swshi tecawê, yn hangout ramen dilys, neu’r craze pwdin diweddaraf sy’n dod i’r amlwg.

Mae’n deg dweud bod bwyd Japaneaidd wedi gwneud ei farc yn Llundain mewn gwirionedd, ac rydyn ni’n byw drosto’n llwyr. Boed yn focs o swshi i fynd am ginio neu drît yn un o fwytai fusion Japan mwyaf newydd Llundain, rydyn ni obsesiwn.

Gan fwynhau’r prydau hyn gymaint, gall fod yn frawychus gwybod ble i ddechrau o ran ail-greu’r blasau, y lliwiau a’r theatrigrwydd gartref.

Er ei bod bron yn amhosibl coginio’ch hun, gallwn ddweud yn ddiogel ei fod yn dwyllodrus o syml, yn enwedig o ran meistroli’r pethau sylfaenol. Gyda dim ond ychydig o gynhwysion yn eich pantri a rhywfaint o amser rhydd, byddwch yn creu prydau ysblennydd bob nos o’r wythnos.

Mae Kanji Furukawa, Cogydd Gweithredol yng Nghanolfan Japan, yn dweud wrthym: “Mae saws soi, mirin, mwyn coginio a past miso yn gwbl hanfodol o ran stocio’ch cegin os ydych chi am baratoi prydau Japaneaidd gartref. Mae’r pedwar cynhwysyn hyn yn sylfaen i gymaint o seigiau Japaneaidd clasurol ac fe’u defnyddir hefyd i farinadu unrhyw beth o stêcs i eggplants i ychwanegu cymaint o flas.”

Mae’n bryd plymio’n bell i fyd bwyd Japaneaidd. Rydyn ni yma i’ch ysbrydoli a gwneud i chi glafoerio gyda golwg ar y llyfrau coginio Japaneaidd gorau isod.

Japaneasy: Ryseitiau Japaneaidd Clasurol a Modern

Japaneaidd

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar fwyd Japaneaidd, ond nad ydych am dreulio diwrnod cyfan yn siopa mewn siopau arbenigol cyn coginio am sawl awr arall, Japaneasy yw’r ffordd i fynd. Mae Anderson yn dangos sut y gellir coginio bwyd Japaneaidd dilys mewn amser byr iawn, gyda dim ond ychydig o gynhwysion i’w cael mewn archfarchnadoedd rheolaidd.

Ar gyfer cogyddion newydd, mae’r wybodaeth am stocio’ch pantri i ddechrau yn arbennig o ddefnyddiol. Mewn gwirionedd, dim ond saith cynhwysyn hanfodol sydd eu hangen arnoch chi: saws soi, mirin, finegr reis, dashi, sake, miso, a reis.

Unwaith y byddwch chi wedi meistroli’r sawsiau sylfaenol, cymerwch hi i fyny a cheisiwch wneud ffefrynnau torfol fel gyoza, tempura, ac yakitori. Ar gyfer y rhai anturus, rydym yn argymell ‘carbonara’ Japaneaidd Anderson ynghyd â madarch, miso a nwdls.

Twmplenni a Nwdls: Bao, Gyoza, Biang Biang, Ramen, a Phopeth Rhwng Rhwng

Amazon

Er fy mod yn hoff o dwmplenni, rhaid cyfaddef na wnes i erioed geisio gwneud y pocedi blasus hyn, roeddent bob amser yn ymddangos yn rhy gymhleth a bregus. Ond, gyda’r canllaw cam wrth gam a ddarperir yn Dumplings and Noodles, ni fu erioed yn haws meistroli’r grefft o wneud twmplenni.

Os ydych chi awydd rhywbeth symlach i gychwyn eich odyssey coginio Japaneaidd, edrychwch ar y Miso Ramen am nosweithiau oerach, neu’r biang biang Cig Oen Aromatig am brunch dydd Sul gyda thro. Mae cyfarwyddiadau manwl, lluniau clir, ac awgrymiadau defnyddiol ar hyd y ffordd yn gwneud y llyfr hwn yn stwffwl i bawb sy’n hoff o fwyd Asiaidd.

Ton Newydd Tokyo: 31 o Gogyddion yn Diffinio Cenhedlaeth Nesaf Japan

Amazon

I gefnogwyr diwylliant Japan, mae’r llyfr coginio hwn yn silff gegin hanfodol. Yn broffiliau o 31 o gogyddion gorau, mae’r canllaw hwn yn llawn cyfweliadau, portreadau a ryseitiau i ddangos sut mae bwyd Japaneaidd yn cael ei ailddiffinio. Mae’r ddeuoliaeth rhwng traddodiad a moderniaeth wedi gosod Tokyo yn gadarn fel prifddinas gastronomig a gyda ryseitiau fel Wagyu Carpaccio ac Uni yn Saws Soi Bechamel, i’ch cludo i galon y ddinas.

Yn naturiol, mae’r rhan fwyaf o’r ryseitiau hyn yn cymryd peth amser i’w paratoi a’u coginio, ond rydyn ni’n addo i chi, bydd pawb yn cael maddeuant y funud y byddwch chi’n cymryd y brathiad nefol cyntaf hwnnw. Mae ffotograffiaeth Fazzari hefyd yn serol: nid yw bwyd erioed wedi edrych mor hudolus a blasus.

Ramen: nwdls Japaneaidd a phlatiau bach

Amazon

Fel yr awdur Tove Nilsson, rydyn ni hefyd yn gaeth i ramen. A oes unrhyw beth gwell na thwmpathau o nwdls, ein hoff brotein, a llysiau maethlon yn nofio mewn cawl blasus, poeth? Nawr yw’r amser i ail-greu eich hoff ramen gartref wrth i chi roi’r 50 rysáit blasus yma ar brawf.

Yn gyntaf mae Nilsson yn eich dysgu sut i wneud y cawl a’r nwdls sylfaenol cyn dangos i chi sut i greu Cigfran Asen Fer, Crwyn Cyrri Gwyrdd, a Ramen Tofu Madarch. Mae pob rysáit yn hawdd i’w dilyn a dim ond cynhwysion hawdd eu cyrraedd sydd eu hangen ar y mwyafrif.

Peidiwch ag anghofio rhoi cynnig ar yr ochrau bach, yn enwedig Tempura a Gyoza, y cyfeiliant perffaith i ramen.

Ryseitiau Gwyrdd Bob Dydd Asiaidd Seiliedig ar Blanhigion Wedi’u Ysbrydoli gan y Dwyrain

Amazon

Mae harddwch bwyd Asiaidd yn gorwedd yn ei amlochredd, a chydag amlbwrpasedd daw llawer o opsiynau, felly ni ddylai feganiaid deimlo’n cael eu gadael allan. Mae’r llyfr coginio fegan hwn yn canolbwyntio ar brydau iach ond blasus sy’n defnyddio ffrwythau a llysiau ffres i greu prydau traddodiadol o bob rhan o Tsieina, Japan, a thu hwnt.

Os ydych chi’n bwriadu cynnal neu goginio ar gyfer pobl ag anghenion dietegol sy’n seiliedig ar blanhigion, bydd y Salad Reis Gwyllt a’r Ysgewyll Gludiog, Seitan Tacos Ffa Du Tsieineaidd, a Briwgig Moronen Arddull Xian, Tatws a Chennin syfi yn bleser pur. ac maen nhw’n rhyfeddol o hawdd i’w gwneud (gellir gwneud bron popeth o flaen amser).

I’r rhai sydd ag ychydig mwy o amser ar eu dwylo, dilynwch rysáit tofu cartref Huang y gellir ei ymgorffori mewn ramens, powlenni poke, a seigiau nwdls.

Sushi wedi’i wneud yn syml: o roliau a wraps clasurol i bowlenni a byrgyrs modern

Amazon

Cariadon swshi, casglwch ynghyd! Rydyn ni wedi dod o hyd i rywbeth anhygoel o drawiadol (ond na, nid pecyn syfrdanol o swshi eog mohono). Mae Sushi Made Simple yn mynd y tu hwnt i ryseitiau syml, mae’n deyrnged i flas danteithion bach. O’r dechrau, bydd yn nodi’r cynhwysion allweddol sydd eu hangen arnoch yn eich pantri, y gwahanol fathau o swshi, a’r technegau traddodiadol.

Ynghyd â phrydau swshi pysgod diddiwedd fel Sbeislyd Tiwna Roll a Chakin Sushi Parseli daw amrywiaeth o brathiadau llysieuol a fegan sydd yr un mor flasus.

Mae swshi nigiri llysieuol a phupur piclo yn boblogaidd.

Pobi Asiaidd Modern Gartref: Ryseitiau Melys a Safri Hanfodol

Amazon

Bodlonwch eich dant melys gyda rhai o’r cacennau, pasteiod a danteithion wedi’u rhewi mwyaf anhygoel wedi’u hysbrydoli gan Asiaidd. Yn llawn dop o’r pwdinau mwyaf arloesol, mae pob rysáit yn cyflwyno cynhwysion, technegau a gweadau newydd a fydd yn creu ffrwydrad o flas.

Os ydych chi’n brin o amser ac yn awchu am mochi, rhowch gynnig ar y Quick Microdon Mochi neu, i’r rhai sydd â mwy o amser ar eich dwylo, ni ddylid colli’r Lemony Matcha Macarons. Darperir yn dda ar gyfer gofynion dietegol gyda seigiau fel Teisen Siocled Ddi-flod Spicy Gochujang a Reis Gludiog Mango.

I Asia, Gyda Chariad: Ryseitiau Asiaidd Bob Dydd a Straeon o’r Galon

Amazon

Gall fod yn anodd creu prydau i blesio’r teulu cyfan heb dreulio’r diwrnod cyfan yn y gegin. Mae’r llyfr coginio poblogaidd hwn gan Hetty McKinnon yn cyflawni hyn trwy greu prydau llysieuol traddodiadol mewn ffyrdd anghonfensiynol.

Mae ei saladau Asiaidd niferus, gan gynnwys y salad ciwcymbr wedi’i dorri’n fân a ffa edamame sy’n llyfu bys, yn gwneud hwn yn llyfr coginio perffaith ar gyfer cinio haf ac alfresco. Yn syndod, fe welwch fod y rhan fwyaf o ryseitiau’n darparu ar gyfer gofynion dietegol neu’n cynnig amnewidion syml ar gyfer feganiaid.

Hollol Tofu: 75 Ryseitiau Llysieuol A Fegan Blasus yn Llawn Protein

Amazon

Mae bwyd Japaneaidd nid yn unig yn flasus, mae hefyd yn hynod gynhwysol. Mae’n wych i’r rhai ag anghenion dietegol, gan fod llawer o brydau’n naturiol yn rhydd o laeth ac yn llawn protein, yn union fel tofu. Gyda 75 o ryseitiau yn rhychwantu brecwast, cinio, a hyd yn oed pwdinau, os nad ydych chi’n dröedigaeth tofu eto, byddwch chi’n fuan.

Wedi’i ddathlu fel superfood maethlon, llawn protein, mae tofu yn hynod amlbwrpas a gellir ei ddefnyddio mewn bron unrhyw bryd. Am bryd o fwyd yn ystod yr wythnos, rhowch gynnig ar y tacos ffa du a tofu ac yna brownis tofu i bwdin, lle mae’r prawf yn y pwdin mewn gwirionedd. Mae Smwddi Tofu Mefus yn rhyfeddol o flasus ac yn ffordd wych o gychwyn eich bore.

bwyd Japaneaidd hawdd

Amazon

I’r cogyddion dechreuwyr yn ein plith, Easy Japanese Food fydd eich golau disglair.

Gyda llu o ryseitiau Japaneaidd i’ch cadw’n llawn trwy gydol y dydd, byddwch chi’n treulio mwy o amser yn bwyta na choginio diolch i’r label amser coginio defnyddiol ar bob tudalen. Mewn dim ond hanner awr a gyda dim ond ychydig o gynhwysion, byddwch yn cael eich hun yn eistedd i lawr i blatiau blasus o Gyoza Dumplings, Mackerel Pressed Sushi, a Matcha Sandwich Hufen Iâ.

Mae’r cyfarwyddiadau yn glir ac yn gynhwysfawr, felly does dim rhaid i chi boeni am jargon cogydd. Rydych chi’n sicr o ddod yn ôl am fwy diolch nid yn unig i’r ryseitiau ond hefyd i’r ffotograffiaeth corddi stumog.

Leave a Comment

Your email address will not be published.