Llyfrgell Gyhoeddus Livingston: Llyfrau Ryseitiau Smwddi Gorau

Datganiad i’r wasg gan Lyfrgell Gyhoeddus Livingston:

Awst 3, 2022

Yn ystod yr haf poeth, oni fyddai’n braf cael smwddi oer? Mae yna gyfuniadau diddiwedd o ffrwythau a llysiau i ddewis ohonynt ar gyfer eich diod adfywiol perffaith. Dyma rai llyfrau i ddod o hyd i ryseitiau smwddi.

Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn Livingstongyda diweddariadau Patch amser real am ddim.

Smwddis Iach: Ffyrdd Ffres Blasus o Yfed er Eich Iechyd

Gyda 100 o ryseitiau, gan gynnwys Smwddis Menyn Pysgnau Banana, Smoothies Almond Tahini, a Smoothies Passion Peach, mae’r canllaw hwn yn dangos pa mor hawdd yw ychwanegu mwy o ffrwythau, llysiau a grawn cyflawn i’ch diet ac mae hefyd yn cynnwys ryseitiau ar gyfer feganiaid a’r rhai sy’n sensitif. i laeth, glwten a chynhwysion eraill.

Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn Livingstongyda diweddariadau Patch amser real am ddim.

Smoothies Gwyrdd Gwych: Ryseitiau Seiliedig ar Blanhigion i Hybu Eich Iechyd a’ch Lles gan Danielle Omar

Os ydych chi am wneud y gorau o’ch iechyd, does dim byd symlach na mwy blasus nag yfed smwddis gwyrdd sy’n seiliedig ar blanhigion. Mae Super Green Smoothies yn llawn gwybodaeth am fanteision bwyta’n wyrdd, ynghyd ag 80 o ryseitiau blasus sy’n uchel mewn maetholion, yn isel mewn siwgr ac yn llawn blas. Nid oes angen unrhyw offer cymhleth na chynhwysion arbennig!

Cyfuniadau Sneaky: Rhowch hwb i’ch iechyd gyda 100 o ryseitiau gan ddefnyddio pŵer piwrî gan Missy Chase Lapine

Gan ddechrau gyda phymtheg cymysgedd sylfaen unigryw fel Butternut Squash-Apple, Black Bean-Blueberry-Baby Kale, a Moronen-Sweet Potato, mae Missy yn dangos i chi sut y gall y cymysgeddau llawn maetholion hyn roi hwb i’ch ffordd iach o fyw. Pan ychwanegir y cymysgeddau hyn at eich hoff ryseitiau neu un o ryseitiau blasus Missy fel Zucchini Pasta Piccata, Powlen Te Smoothie Chai, Soufflé Cêl-Basil Caws, Bolognese Madarch Cig, neu Pastai Pwmpen Pwmpen 45-Calorïau, maent yn iach yn syth. Mae hyn yn bwyta’n iach heb amddifadedd!

Egni Crai: 124 o Ryseitiau Bwyd Amrwd ar gyfer Bariau Ynni, Ysgwydiadau a Byrbrydau Eraill i Bweru Eich Corff gan Stephanie L. Tourles

Byrbrydau amrwd yw bwydydd cyflym gwreiddiol natur: hawdd eu paratoi, blasus, ac yn llawn o’r cynhwysion sydd eu hangen arnoch i gadw’n iach ac yn llawn egni ar hyd yn oed eich dyddiau prysuraf. Mae Stephanie Tourles yn cynnig 125 o ryseitiau hawdd ar gyfer cymysgeddau llwybr blasus, smwddis, bariau egni, cymysgeddau sudd, sglodion llysiau, cwcis a mwy. Wedi’i wneud â bwydydd cyfan heb eu prosesu fel cnau, ffrwythau, llysiau a grawn, mae pob un o’r byrbrydau hyn yn cynnwys llai na 250 o galorïau ac yn llawn fitaminau, mwynau, ffibr ac ensymau.

Sudd Sexy Crazy: Dros 100 o Ryseitiau Sudd Hawdd, Smwddi, a Llaeth Cnau i Hybu Eich Iechyd gan Kris Carr

Mae Crazy Sexy Juice gan Kris Carr yn ganllaw cwbl wreiddiol, cyfoes, a lliwgar (wrth gwrs!) i fyd rhyfeddol elicsirs ffrwythau a llysiau. Mae dros 100 o ryseitiau cwbl newydd, a ddatblygwyd yn arbennig ar gyfer y llyfr hwn, yn cynnwys pwerau mawr yn amrywio o atgyfnerthu imiwnedd, ymladdwyr llid, cynorthwywyr hapusrwydd, arweinwyr hirhoedledd, atgyweirwyr hwyliau, a chyfnerthwyr ysbail. Mae’r holl Tonics Iach Gwyrdd a’r Posiynau Adnewyddu Ffrwythlon yn cael eu trefnu yn ôl swyddogaeth, gan gynnwys Y Glanhawyr, Yr Healers, The Boosters a The Beautifiers.

Smwddis Canser y Fron: 100 Ryseitiau Blasus Seiliedig ar Ymchwil ar gyfer Atal ac Adfer gan Daniella Chase

Yn ei llyfr newydd hyfryd, mae Daniella yn torri i lawr y pwnc cymhleth o faeth oncoleg a’r anghenion dietegol penodol y mae canser y fron yn eu creu, yn argymhellion syml ar gyfer ysgwydiadau blasus sy’n cefnogi iachâd a ffordd iach o fyw. Beth Sy’n Gwneud 100 o Ganser y Fron yn Ysgwyd Yn Unigryw? Mae corff helaeth o ymchwil, sy’n darparu llawer o’n hatebion hirddisgwyliedig i achos canser y fron, wedi’i drosi’n ryseitiau smwddi syml ac iach!

Diodydd Iach: 60 Ryseitiau Hanfodol ar gyfer Smwddis Gwyrdd, Ergydion Sudd, Broths, Dŵr Dadwenwyno, Kombucha, a Mwy gan Anna Ottoson

Nid mynd ar ddeiet yw’r ffordd ddoethaf bellach i lanhau’ch corff neu golli pwysau. Yn lle amddifadu eich hun o rai bwydydd, beth am ychwanegu hwb cyflym o ddiodydd iach i’r cymysgedd? Mae fitaminau a dyfroedd wedi’u trwytho, tonics, saethiadau, sudd, a diodydd llawn maetholion eraill yn ddewis cyflym, blasus a phwerus a fydd yn rhoi hwb i’ch bywiogrwydd gyda diod (neu ddau) yn unig.

smwddis | CYLCHGRAWN

Pwerwch eich boreau gyda Smwddis, casgliad creadigol o bron i 80 o ryseitiau smwddi i’ch helpu i wella’ch trefn gwneud smwddis. Mae’r ystod eang o flasau a chynhwysion yn y rhifyn hwn yn cynnwys ffrwythau trofannol, sbeisys byd-eang, llysiau gwyrdd deiliog tywyll, parau ffrwythau a llysiau a mwy. Ychwanegwch gic ychwanegol i’ch boreau gydag ysgwydion â chaffein neu dechreuwch ddiwrnod arbennig i ffwrdd yn syth gyda chyfuniad decadent wedi’i ysbrydoli gan bwdin.

prosiect ysgytlaeth: Y cynllun 28 diwrnod i deimlo’n hapus ac yn iach waeth beth fo’ch oedran gan Catherine McCord |LLYFR ELECTRONIG

Mae sylfaenydd hyfryd Catherine McCord yn ddatblygwr ryseitiau arbenigol sy’n helpu teuluoedd i fwyta’n iach a blasus. Pan ddechreuodd ei mab ddioddef o gyfog cronig ac ni allai meddygon teulu helpu, trodd McCord at ei harbenigedd maeth am ateb, gan ymchwilio nes iddi ddarganfod ateb rhyfeddol o syml: ysgwyd. Rhannodd stori ei theulu a rhai o’i hoff ryseitiau smwddi ar gyfryngau cymdeithasol, a ganwyd y Smoothie Project, ffynhonnell ysbrydoliaeth ar-lein ddyddiol. Dechreuodd pobl ddefnyddio ei ryseitiau a rhannu sut roedd yr ysgwyd hefyd wedi dod yn rym ar gyfer newid yn eu bywydau.

Smoothies a Super Sudd | CYLCHGRAWN

Os ydych chi’n cael trafferth cael digon o ffrwythau a llysiau yn eich diet, mae ffordd haws o fynd yn ôl ar y trywydd iawn: dim ond ei fwyta! Trwy gyfuno neu suddio’ch hoff ffrwythau, aeron, llysiau gwyrdd a llysiau ag iogwrt, cnau, neu hadau, gallwch gael digon o fitaminau, mwynau, ensymau a gwrthocsidyddion mewn un gwydr blasus. Mae’r llyfrgell newydd sbon hon yn cynnwys ryseitiau anhygoel ar gyfer smwddis blasus a sudd adfywiol; byddwch chi eisiau rhoi cynnig arnyn nhw i gyd.

Coginiwch ysgwyd ysgafn a byrbrydau | CYLCHGRAWN

Does dim amheuaeth bod smwddis yma i aros, ond beth yw’r ffordd orau o fwynhau smwddis a’ch hoff fyrbrydau heb bacio ar galorïau ychwanegol? Mae gan olygyddion Cooking Light yr atebion yn y rhifyn arbennig Smoothies & Snacks, sy’n cynnwys dros 50 o’n ryseitiau gorau ar gyfer smwddis blasus y gallwch eu cael ar gyfer brecwast, cinio, neu unrhyw bryd y mae angen hwb arnoch.

Glanhau smwddi gwyrdd am 10 diwrnod gan JJ Smith

Bydd y Glanhau Smoothie Gwyrdd 10-Diwrnod yn rhoi hwb i’ch colli pwysau, yn cynyddu eich lefel egni, yn clirio’ch meddwl, ac yn gwella’ch iechyd cyffredinol. Bydd Smith yn eich helpu i ddysgu sut i fyw ffordd iachach o fyw o ddadwenwyno a bwyta’n iach.

Zero Belly Shakes gan David Zinkzenko

Smoothies Zero Belly sy’n seiliedig ar y gwerthwr gorau yn y New York Times Zero Belly Diet yw’r ffyrdd cyflymaf a mwyaf blasus a grëwyd erioed i golli pwysau! ? Y tu mewn fe welwch ganllaw siopa cyflawn, rhaglen lanhau ychwanegol a mwy na 100 o ryseitiau hynod flasus, gan gynnwys diodydd gwyrdd blasus, smwddis ffres a ffrwythau, smwddis cnau a siocled a syrpreisys blasus. ? Bydd Smoothies Bol Sero yn eich helpu i golli hyd at 16 pwys mewn 14 diwrnod.

Llyfr Mawr Smoothies a Chawliau ar gyfer Iechyd Merched – 100+ Ryseitiau Cyfunol ar gyfer Mwy o Egni, Croen Mwy Disglair a Gwell Iechyd

Yn Llyfr Mawr Smoothies & Soups The Women’s Health Book, mae’r maethegydd Lisa DeFazio yn rhannu mwy na 100 o ryseitiau cymysg sydd wedi’u llunio’n benodol â’r maetholion sydd eu hangen arnoch i danio a chymryd ar y byd, un ddiod flasus ar y tro. Oes gennych chi ddiwrnod llawn straen? Gallwch ddod o hyd i smwddis i’ch helpu i ymlacio. Yn brwydro yn erbyn oerfel gaeaf ystyfnig? Rhowch gynnig ar gawl sy’n rhoi hwb i imiwnedd. Byddwch yn cael yr holl fanteision o fwyta mwy o ffrwythau a llysiau ffres, o groen disglair i egni oddi ar y siartiau. Cydiwch yn eich cymysgydd a bwyta’ch ffordd i well iechyd!

-Hongmei, Llyfrgellydd Gwasanaethau Oedolion a Chaffaeliadau


Cynhyrchwyd y datganiad hwn i’r wasg gan Lyfrgell Gyhoeddus Livingston. Y farn a fynegir yma yw barn yr awdur.


Sicrhewch fwy o newyddion lleol yn syth i’ch mewnflwch. Cofrestrwch i gael rhybuddion Patch a chylchlythyrau am ddim.

Leave a Comment

Your email address will not be published.