Mae blasau BLT yn paratoi’r salad hwn ar gyfer barbeciws a phicnic – InForum

FARGO – Os ydych chi’n chwilio am bryd sy’n plesio’r dorf sy’n berffaith ar gyfer barbeciws, picnics, a potlucks, mae fy Salad Pasta BLT yn enillydd sicr. Wedi’i ysbrydoli gan frechdan haf clasurol, mae’r salad pasta hwn yn cynnwys llawer o gig moch, letys, tomato ac afocado wedi’i gymysgu â phasta rotini a dresin afocado hufennog a chaws glas.

Ar gyfer y rysáit hwn, dewiswch nwdls maint brathiad gyda chromliniau a / neu diwbiau fel y gall y dresin gadw ato a helpu i glymu’r cynhwysion eraill gyda’i gilydd, fel rotini twist, penne, neu bow nwdls. Coginiwch y nwdls tan al dente, yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn, a fydd yn sicrhau eu bod yn ddigon cadarn i gynnal y cynhwysion salad.

Unwaith y bydd y pasta wedi’i wneud, rwy’n ei ddraenio mewn colander a’i rinsio ar unwaith o dan ddŵr oer nes nad yw’n boeth mwyach. Dim ond wrth wneud dysgl pasta oer y byddaf yn gwneud hyn, gan fod y dŵr oer yn atal y broses goginio ac yn atal y nwdls rhag mynd yn stwnsh. Gellir gwneud y pasta hyd at 24 awr ymlaen llaw, ei arllwys yn ysgafn gydag ychydig o olew olewydd, a’i roi yn yr oergell nes ei fod yn barod i roi’r salad at ei gilydd.

Ar gyfer saladau pasta, mae’n bwysig draenio a rinsio’r nwdls â dŵr oer ar unwaith i atal y broses goginio a chadw’r nwdls al dente. Mae nwdls byr, maint brathog gyda thiwbiau neu gromliniau, fel rotini, yn ddelfrydol ar gyfer saladau pasta.

Sarah Nasello / Y Fforwm

Mewn gwirionedd, gellir gwneud bron pob elfen o’r salad hwn o flaen amser, ac eithrio’r afocados, ac rwyf wedi cynnwys y camau hynny yn y rysáit. Mae afocados yn brownio’n gyflym ar ôl eu torri, ac arhosaf i’w hychwanegu tan ychydig cyn eu gweini i gadw eu lliw a’u ffresni. Dylid cydosod y salad o fewn dwy awr ar ôl ei weini i gael y canlyniadau gorau.

Mae’r rysáit yma yn galw am becyn 12 owns o gig moch a dwi’n hoffi ei bobi nes ei fod yn grimp ac yna ei dorri’n dalpiau mawr tua 1/2 i 3/4 modfedd mewn maint. Mae’r cig moch yn rhoi blas hyfryd o fyglyd i’r salad, a gallwch hefyd ychwanegu cyw iâr neu dwrci wedi’i ddeisio i wella’r pryd hyd yn oed yn fwy.

Rwy’n torri’r letys yn stribedi neu’n ddarnau tenau, fel y gellir eu hymgorffori’n hawdd yn y salad. Ar gyfer y rysáit hwn, mae’n well gen i lysiau creisionllyd na fyddant yn gwywo nac yn mynd yn soeglyd, fel llysiau gwyrdd deiliog, romaine, menyn, a letys mynydd iâ. Ar gyfer tomatos, dewiswch amrywiaeth o domatos llai sy’n dal i fyny’n dda ar ôl eu sleisio, fel ceirios neu rawnwin.

4.jpg

I atgynhyrchu bara gril brechdan BLT, mae Sarah yn tostio briwsion bara panko gyda menyn wedi’i doddi nes eu bod yn euraidd ac yn grensiog.

Sarah Nasello / Y Fforwm

Un o fy hoff elfennau o frechdan BLT yw’r bara menyn wedi’i grilio, ac i ailadrodd y profiad hwnnw yn y rysáit hwn, rwy’n ychwanegu swm hael o friwsion bara wedi’u tostio i wella’r gwead a’r blas. Mae’r briwsion bara’n cael eu tostio mewn menyn wedi toddi nes eu bod yn euraidd ac yn grimp, ac mae eu gwasgfa fendigedig yn ychwanegu dyfnder blas a gwead i’r salad hwn.

Byddai dresin ranch yn gweithio’n wych gyda’r rysáit hwn, ond os ydych chi am fynd â’r salad pasta hwn i’r lefel nesaf, mae fy Dresin Afocado Caws Glas yn hawdd i’w wneud ac yn gaethiwus o flasus. Mae afocado ffres yn cael ei arllwys gyda garlleg, sialóts, ​​finegr gwin coch, llaeth enwyn, olew, a chaws glas i greu dresin y tu allan i’r byd hwn y gellir ei fwynhau gyda bron unrhyw salad, ac mae hefyd yn wych gyda chyw iâr wedi’i grilio.

5.jpg

Mae salad Sarah yn cynnwys darnau mawr o gig moch wedi’i goginio, letys dail gwyrdd creision wedi’i dorri’n fân, tomatos ceirios, pasta rotini wedi’i goginio, ac afocado wedi’i ddeisio.

Sarah Nasello / Y Fforwm

Mae’n dymor sypiau mawr o saladau oer, ac rwy’n gobeithio y bydd fy Salad Pasta BLT gyda Dresin Afocado Caws Glas yn dod yn ffefryn nesaf i chi.

ARGRAFFU: Cliciwch yma am fersiwn argraffadwy o’r ryseitiau hyn

Cynhwysion:
½ cwpan o friwsion bara panko
3 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol, wedi’i rannu
1 pwys o basta rotini, wedi’i goginio al dente yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn
1 bacwn pecyn 12 owns, wedi’i goginio a’i dorri’n ddarnau 1/2 modfedd
3 cwpan dail gwyrdd wedi’i dorri’n fân, romaine, neu letys menyn
1 peint o domatos ceirios, wedi’u torri yn eu hanner
2 afocado, wedi’u plicio, eu tyllu a’u deisio
¼ cwpan crymbl caws glas, dewisol
1 ½ i 2 gwpan (un swp) dresin afocado caws glas (byddai ransh yn gweithio’n dda hefyd)

Cyfeiriadau:
Gorchuddiwch blât mawr gyda thywel papur a’i roi o’r neilltu. Mewn sgilet canolig, cynheswch 2 lwy fwrdd o olew olewydd dros wres canolig. Pan fydd yn boeth, ychwanegwch y briwsion bara a’u tostio dros wres canolig-isel, gan eu troi’n aml, nes eu bod wedi brownio’n gyfartal, tua 4 i 5 munud.

Trosglwyddwch friwsion bara i blât papur wedi’i leinio â thywelion i’w ddraenio; gadewch oeri. Defnyddiwch ar unwaith neu storio mewn cynhwysydd aerglos ar dymheredd ystafell am 2-3 diwrnod.

Coginiwch pasta al dente yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Draeniwch mewn colander a rinsiwch ar unwaith gyda dŵr oer i atal y pasta rhag coginio. Trosglwyddwch y past i bowlen fawr a’i daflu gyda’r llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol. Taflwch y pasta gyda ½ cwpan o’r dresin i orchuddio’r nwdls.

Ychwanegu cig moch wedi’i dorri, tomatos wedi’u haneru, letys wedi’u torri’n fân ac afocados wedi’u deisio; cymysgwch yn ysgafn i gyfuno. Ychwanegwch y crymbl caws glas ac 1 cwpan arall o’r dresin afocado caws glas; taflu’n ysgafn nes ei fod wedi’i orchuddio’n gyfartal, gan ychwanegu mwy o dresin fel y dymunir.

Taenwch hanner y briwsion bara wedi’u tostio dros y salad a gweinwch weddill y briwsion ar yr ochr. Mae’r salad hwn orau pan gaiff ei weini o fewn 2 awr i’r gwasanaeth. Cadwch yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w weini. Gellir storio bwyd dros ben yn yr oergell am 2-3 diwrnod.

6.jpg

Mae Salad Pasta BLT Sarah yn rhoi blas mawr i bob gwasanaeth ac mae’n salad swp mawr perffaith ar gyfer picnics haf, barbeciw, a potlucks.

Sarah Nasello / Y Fforwm

Os byddwch yn symud ymlaen: Gellir gwneud holl gydrannau’r salad hwn o flaen amser a’u cydosod o fewn awr neu ddwy i’w weini, ac eithrio’r afocado, y dylid ei sleisio ychydig cyn ei weini i gael canlyniad mwy ffres.

  • Gellir coginio pasta a’i storio mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 2 ddiwrnod cyn cydosod y salad. Ychwanegwch lwy fwrdd ychwanegol o olew olewydd wrth gymysgu’r pasta cyn ei storio.
  • Gellir tostio briwsion bara a’u storio mewn cynhwysydd aerglos ar dymheredd ystafell am hyd at 3 diwrnod.
  • Gellir gwneud y dresin hyd at 3 diwrnod ymlaen llaw a’i roi yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w ddefnyddio. Ysgwydwch yn egnïol cyn ei weini ac ychwanegwch ychydig o ddŵr os yw wedi tewhau gormod.
  • Gellir coginio cig moch a’i dorri 2 ddiwrnod ymlaen llaw a’i roi yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w ddefnyddio.
  • Gellir torri tomatos a letys 1 diwrnod ymlaen llaw a’u storio mewn cynwysyddion ar wahân yn yr oergell.
  • Dylid sleisio afocados a’u hychwanegu at y salad ddim mwy na 2 awr cyn ei weini.

Dresin Caws Glas Afocado

2.jpg

Yn gyfoethog, yn dangy ac yn gaethiwus o flasus, mae Dresin Afocado Caws Glas Hufennog Sarah yn mynd â’r salad pasta hwn i’r lefel nesaf.

Sarah Nasello / Y Fforwm

Cynnyrch: 2 gwpan
Cynhwysion:
1 afocado aeddfed, wedi’i blicio a’i dyllu, wedi’i dorri’n fras
1 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fras
1 sialots, wedi’i blicio a’i dorri’n fras
3 llwy fwrdd finegr gwin coch
½ llwy de o halen kosher
¼ llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres
½ cwpan llaeth menyn
¼ i 1/3 cwpan o ddŵr
¼ cwpan crymbl caws glas
¼ cwpan olew olewydd gwyryfon ychwanegol
¼ cwpan olew llysiau

Cyfeiriadau:
Defnyddiwch brosesydd bwyd sydd â llafn dur. Ychwanegu afocado, garlleg, sialots, finegr, halen a phupur; cymysgwch nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda, tua munud. Ychwanegwch y llaeth enwyn, y dŵr a’r crymbl caws glas a’u cymysgu am funud arall i gyfuno. Trowch y prosesydd i ffwrdd a chrafu i lawr ochrau’r bowlen.

Cyfunwch y 2 olew mewn cwpan mesur neu bowlen fach. Trowch y prosesydd ymlaen ac arllwyswch yr olew trwy’r porthiant mewn llif araf, cyson, nes ei fod wedi’i emwlsio’n llwyr a bod y dresin yn edrych yn llyfn ac yn hufenog.

Os yw’r dresin yn rhy drwchus, ychwanegwch fwy o ddŵr, 1 llwy fwrdd ar y tro, a phroseswch nes ei fod wedi’i gyfuno. Os yw’r dresin yn rhy denau, ychwanegwch fwy o olew olewydd gan ddechrau gyda 1 llwy fwrdd. Blaswch ac addaswch sesnin fel y dymunir.

Trosglwyddwch y dresin i jar ganolig a’i roi yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w weini. Ysgwydwch yn dda cyn ei weini.

Siop: Storiwch mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am hyd at 3 diwrnod.

Yr wythnos hon yn…

Gellir dod o hyd i ryseitiau gyda’r erthygl ar InForum.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published.