Mae cefnogwyr Martha Stewart yn mynd yn wallgof dros y pwdin hawdd newydd hwn sy’n cyfuno 2 glasur


Os prynwch gynnyrch neu wasanaeth a adolygir yn annibynnol trwy ddolen ar ein gwefan, efallai y bydd SheKnows yn derbyn comisiwn cyswllt.

Mae’n anodd pan fyddwch chi’n chwennych dau bwdin ar yr un pryd. Ond diolch i chwedlau fel Martha Stewart, gallwch eu cyfuno mewn un pryd blasus.

Mwy gan SheKnows

Postiodd Stewart fideo ar Fehefin 18 a allai fod yn un o’n hoff gacennau y mae hi wedi’u postio hyd yn hyn. Fe uwchlwythodd fideo o’i sioe PBS i’w Instagram gyda’r capsiwn, “Pam dewis rhwng pwdin cnau coco a lemwn pan allwch chi gael y ddau? Mae taenu surop syml lemwn ar y gacen hon yn helpu i’w gadw’n llaith, tra bod dollops o hufen chwipio gyda chnau coco wedi’i rwygo ar ei ben yn ychwanegu at y ffactor waw. Mynnwch y rysáit gan Martha Bakes yn y ddolen yn [the] bio! [originally aired on PBS].”

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl lawn.

Rhywbeth sy’n cyfuno cnau coco a lemwn? Ac ar ffurf cacen? Rydyn ni’n gwybod, rydyn ni hefyd yn obsesiwn. Ar gyfer y rysáit cacen blasus, mae angen cynhwysion arnoch chi fel blawd y Brenin Arthur, cnau coco wedi’i rwygo, hufen cnau coco, lemonau, wyau, a mwy.

Gall y gacen bwndt hefty wasanaethu dwsin o bobl yn hawdd, ac nid yw’r rysáit mor gymhleth ag y byddech chi’n ei ddisgwyl. Dechreuwch trwy dynnu’r bowlen allan a churo’r menyn nes ei fod yn blewog. Yna unwaith y bydd yn oer gallwch chi roi hufen chwipio a chnau coco ar ei ben.

Yn ôl Stewart, gellir storio’r gacen ar dymheredd yr ystafell am hyd at dri diwrnod, sy’n berffaith os ydych chi’n cael eich hun yn ei chwennych eto drannoeth.

Er bod y rysáit hwn yn ymddangos yn wreiddiol ym mhennod 506 o Martha yn pobiGallwch chi gael y rysáit llawn ar gyfer Cacen Cnau Coco Lemon YMA.

I gael pwdinau mwy hawdd, ffrwythus gan Stewart, gallwch chi fachu ei llyfr coginio sy’n gwerthu orau ar Amazon am ostyngiad o 40 y cant o’r enw Pwdinau Ffrwythau Martha Stewart: Dros 100 o Ffyrdd Blasus o Flaenu’r Gorau o Bob Tymor – Llyfr Pobi.

Siop: Pwdinau Ffrwythau Martha Stewart: Dros 100 o Ffyrdd Blasus o Fwsio’r Gorau o Bob Tymor – Llyfr Pobi $17.39, $28.99 yn wreiddiol

Cyn i chi fynd, edrychwch ar ein sioe sleidiau isod:

Oriel Lansio: Ryseitiau Cinio Martha Stewart sydd eu hangen arnoch i sbeisio’ch cylchdro pryd bwyd wythnosol

y gorau ohoni a wyr

Tanysgrifiwch i gylchlythyr SheKnows.
I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Leave a Comment

Your email address will not be published.