Mae Chipotle eisiau ychwanegu pwdin at y ddewislen – WSVN 7News | Newyddion Miami, Tywydd, Chwaraeon

(CNN) – Mae Chipotle, cludwr burritos, tacos, guacamole, sglodion ac amrywiaeth o seigiau eraill, eisiau ychwanegu eitem anodd i’w chynnwys yn ei fwydlen: pwdin.

Mae’r cwmni wedi bod yn ceisio dod o hyd i opsiwn pwdin ers blynyddoedd. Yn 2017, rhoddodd gynnig ar buñuelos, pwdin crensiog gyda sinamon a saws siocled. Y flwyddyn ganlynol, arddangosodd Chipotle ysgytlaeth siocled Mecsicanaidd yn ei gegin brawf yn Efrog Newydd. Mae’r gadwyn hefyd wedi ystyried churros fel opsiwn. Ond hyd yn hyn, nid oes dim wedi marweiddio.

“Rydyn ni’n dal i weithio’n galed i geisio dod o hyd i gynnig pwdin” neu eitemau “ychwanegol” eraill fel caws neu guacamole, meddai’r Prif Swyddog Gweithredol Brian Niccol yn ystod galwad dadansoddwr ddydd Mercher i drafod canlyniadau chwarter cyntaf y gadwyn.

Mae eitemau bwydlen newydd yn arf pwysig ar gyfer cadwyni bwytai, y maent yn eu defnyddio i ddenu cwsmeriaid i siopau a helpu i adeiladu cyffro o amgylch eu brandiau. Mae Chipotle fel arfer yn rhyddhau dwy neu dair o eitemau bwydlen newydd bob blwyddyn.

“Rydyn ni’n archwilio arloesiadau bwydlen newydd yn gyson, ac mae pwdin yn un maes lle rydyn ni’n gweld cyfleoedd,” meddai Chris Brandt, prif swyddog marchnata’r cwmni, mewn datganiad e-bost.

“Mae cwpl o eitemau wedi’u profi yn y categori hwn dros y ddwy flynedd ddiwethaf, fodd bynnag, nid ydym yn hollol barod i wthio unrhyw beth trwy’r broses mynediad llwyfan swyddogol eto,” ychwanegodd, gan gyfeirio at broses brofi swyddogol Chipotle.

Cael eitemau bwydlen newydd yn gywir
Mae ochrau yn arbennig yn ffordd wych o gynyddu maint bil cyfartalog, oherwydd efallai y bydd cwsmeriaid sy’n cael mynediad i ginio neu swper yn penderfynu ychwanegu ochr fel caws neu guacamole.

Ond nid yw bob amser wedi bod yn hawdd i Chipotle gael yr elfennau hynny’n iawn. Pan lansiodd y brand y caws yn 2017, derbyniodd y saws caws adolygiadau gwael, gyda chwsmeriaid yn cwyno bod y gwead yn “gritty” a’r blas “fel creonau.” Newidiodd y cwmni’r rysáit yn fuan ar ôl y datganiad cychwynnol a rhyddhau fersiwn arall yn 2020.

Yn ddiweddar, mae’r gadwyn wedi cael gwell lwc gydag eitemau newydd.

Y mis diwethaf, lansiodd Chipotle cyw iâr rotisserie ledled y wlad am gyfnod cyfyngedig. Roedd yr opsiwn cyw iâr wedi’i grilio yn nodi arloesiad rysáit cyw iâr cyntaf y gadwyn yn ei hanes. “Mae’r ymateb wedi bod yn rhagorol,” meddai Niccol yn ystod yr alwad. Ychwanegodd fod dechrau da i ail chwarter Chipotle diolch i gyw iâr rotisserie, sef “ein protein newydd mwyaf poblogaidd hyd yma.”

Gall rhaglen wobrwyo’r cwmni, sydd â thua 28 miliwn o aelodau, helpu’r gadwyn i ddarganfod sut mae eitemau bwydlen yn atseinio â chwsmeriaid, meddai Chipotle CTO Curt Garner wrth CNN Business.

“Mae gennym ni her ar hyn o bryd yn ein rhaglen wobrwyo lle rydyn ni’n rhoi pwyntiau gwobr ychwanegol i bobl am … rhoi cynnig ar ein holl broteinau,” meddai. “Felly rydyn ni’n pwyso i mewn ac yn deall: a newidiodd eu hymddygiad ar ôl iddyn nhw roi cynnig ar y gwahanol broteinau?” Mae’r wybodaeth honno’n helpu i lywio syniadau’r cwmni ynghylch pa fathau o eitemau bwydlen a allai weithio’n dda gyda chwsmeriaid, meddai.

Yn ogystal, mae’r ap yn helpu i godi ymwybyddiaeth o eitemau newydd a phresennol a allai ddenu rhai cwsmeriaid.

Prisiau uwch, gwell staff
Hyd yn oed heb bwdin neu ychwanegion newydd eraill, mae gwerthiant Chipotle yn tyfu. Yn ystod y tri mis a ddaeth i ben ar Fawrth 31, cynyddodd gwerthiannau mewn bwytai a agorwyd o leiaf 13 mis 9% a thyfodd cyfanswm y refeniw 16% i $2 biliwn. Cododd cyfranddaliadau Chipotle 5% cyn i’r farchnad agor ddydd Mercher.

Cododd Chipotle brisiau tua 4% ar ddiwedd y chwarter cyntaf, ar ôl eu codi’n sylweddol y llynedd. Hyd yn hyn, nid yw cwsmeriaid yn poeni gormod. “Rydyn ni wedi gweld … ychydig iawn o wrthwynebiad pris,” meddai Niccol.

Mae prisiau uwch yn helpu’r cwmni i dalu costau cynyddol, fel afocados, tortillas a chynhyrchion llaeth drutach. Maent hefyd yn helpu i wrthbwyso cyflogau uwch. Y llynedd, cyhoeddodd y cwmni y byddai’n cynyddu cyflogau ei weithwyr bwyty i $ 15 yr awr ar gyfartaledd. Yn ogystal â’r cynnydd mewn cyflog, mae Chipotle yn pwysleisio i weithwyr y byddant yn cael y cyfle i symud i fyny ysgol y cwmni.

Mae’r tactegau wedi talu ar ei ganfed. Mae “lefelau staffio Chipotle yn well heddiw nag yr oedden nhw yn 2019,” meddai Niccol. Mae’r cwmni hefyd yn profi awtomeiddio ei geginau i helpu i gyflymu gwasanaeth a chaniatáu i weithwyr dreulio mwy o amser ar dasgau â blaenoriaeth uwch.

The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., cwmni Time Warner. Cedwir pob hawl.

Ymunwch â’n cylchlythyr i dderbyn y newyddion diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

Leave a Comment

Your email address will not be published.