Mae Chrissy Teigen Newydd Rannu Rysáit Salad Hawdd ac Iach – Bwytewch Hwn, Nid Hynny

Os oes angen rhai syniadau cinio iach arnoch, edrychwch ddim pellach na Rysáit Salad Brocoli diweddaraf Chrissy Teigen gyda Dresin Cashew Hufennog.

Ddydd Sul, fe wnaeth Chrissy ail-bostio fideo i’w chyfrif Instagram @cravingsbychrissyteigen o’i chyd-awdur llyfr coginio, Adeena Sussman, yn gwneud y salad maethlon hwn. Mae Chrissy yn aml yn postio ryseitiau ar ei blog. chwantauond dyma’r tro cyntaf i ni glywed am y llyfr coginio hwn, sy’n unigryw i’r llyfr newydd, Cravings: i gyd gyda’i gilydd.

Salad brocoli yw’r ffordd berffaith o gael mwy o lysiau yn eich diet. “Bydd y dresin hwn yn gwneud ichi fod eisiau bwyta’ch llysiau gwyrdd,” ysgrifennodd Chrissy.

Cysylltiedig: 16 o Enwogion Enwog yn Rhannu Sut Maent yn Gwneud Eu Blawd Ceirch Bore

Mae’n rysáit tri cham syml: berwi, cymysgu ac addurno. Felly os ydych chi’n brin o amser yr wythnos hon, chwipiwch y salad hwn i gael pryd cyflym. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw berwi’r brocoli, cymysgu’r cynhwysion ar gyfer y dresin, ac yna ei weini ochr yn ochr â cashews, llugaeron, ac unrhyw dopinau eraill.

Mae Chrissy yn argymell gwneud dresin ychwanegol fel y gallwch chi hefyd ei ddefnyddio ar gyfer prydau bwyd ymlaen llaw. “Byddwch chi eisiau gwneud mwy i ysgeintio’r daioni hallt, cneuog ar saladau, llysiau, cig, a hyd yn oed nwdls,” ysgrifennodd. Y peth gorau am y salad hwn yw y gellir ei weini’n boeth neu’n oer. Yn syml, rhowch y brocoli yn yr oergell ar ôl iddo gael ei ferwi os yw’n well gennych salad oer yn yr haf.

Darllenwch ymlaen i weld sut mae Chrissy yn gwneud ei rysáit salad brocoli, ac yna edrychwch ar 50 o ryseitiau y mae angen i chi roi cynnig arnynt yn 2022.

Rysáit Salad Hawdd Chrissy Teigen

Y cam cyntaf yw tocio a gwahanu 2 ben canolig o frocoli. Yna berwi’r brocoli nes ei fod yn troi’n wyrdd. Mae Chrissy yn gadael ei brocoli ar dywel papur tra bydd yn mynd i’r dresin, ond gallwch chi ei roi yn yr oergell os ydych chi’n gwneud salad oer.

Nesaf, cydiwch mewn cymysgydd i wneud eich dresin. Mae Chrissy yn cymysgu cashews, dŵr, garlleg, olew sesame, finegr, siwgr, jalapeno, saws soi, a saws pysgod am tua munud. Gwnewch yn siŵr bod yr holl gnau wedi’u cymysgu’n dda fel nad yw’r dresin yn mynd yn grensiog. Dyblu neu hyd yn oed driphlyg y rysáit os ydych am gael mwy i ychwanegu ychydig o flas at brydau eraill.

Gallwch chi fod yn greadigol gyda sut rydych chi’n gweini’r salad, ond mae Chrissy yn gweini brocoli gyda winwns, llugaeron, a cashews. Taenwch y dresin dros y salad ac rydych chi’n barod i’w fwyta! Darllenwch y rysáit llawn yma.

Chwilio am fwy o ysbrydoliaeth cinio iach? Edrychwch ar y Rysáit Cawl Chickpea Quinoa hwn!

Leave a Comment

Your email address will not be published.