Mae Cluniau Cyw Iâr Balsamig Mwyar Duon yn Curwr Chwyddiant Blasus – Cofrestr Sirol Oren

Mae pecynnau mawr o gluniau cyw iâr croen-ar-asgwrn yn ymddangos fel bargen o’u cymharu â llawer o brisiau cig eraill. Yn nodweddiadol, mae gan y sosbenni maint jymbo hyn ddeg clun, sy’n ddigon i eistedd mewn un haen glyd ar badell rostio fetel 9-wrth-13 modfedd.

Oes, mae yna wastraff. Gallaf gofio fy mam-gu yn casglu esgyrn cluniau o seigiau teulu a’u defnyddio i wneud stoc cyw iâr. Nid yw ar restr o bethau i’w gwneud y rhan fwyaf o gogyddion cartref, ond rwy’n dweud bod gwerth yn yr esgyrn noeth hynny os ydych mewn hwyliau gwyllt.

Mae cyfuno cluniau cyw iâr wedi’u tocio â mwyar duon yn gyfuniad blasus. Mae’r aeron wedi’u puro ac yna’n cael eu cymysgu ag ychydig o siwgr brown, garlleg wedi’i friwio, a finegr gwin gwyn. Mae’n gymysgedd blasus melys a sur sy’n ategu’r cig dofednod suddlon.

Cluniau Cyw Iâr Balsamig Mwyar Duon

Cynnyrch: 5 dogn dwy glun, 10 dogn un glun

CYNHWYSION

10 o gluniau cyw iâr croen-ar-asgwrn, wedi’u tocio; gweler nodiadau’r cogydd

3 llwy fwrdd o win gwyn sych wedi’i gymysgu â 2 lwy fwrdd o finegr balsamig

Halen bras, fel kosher, a phupur i flasu.

Dail o 3 sbrigyn o deim ffres, gweler nodiadau’r cogydd

2 lwy fwrdd o siwgr brown ysgafn

4 llwy fwrdd piwrî mwyar duon, gweler nodiadau’r cogydd

2 ewin garlleg canolig, briwgig

2 lwy fwrdd finegr gwin gwyn

I weini: 2 gwpan o pasta orzo amrwd

Addurnwch: sbrigiau ychwanegol o deim ffres ac, os dymunir, ychydig o fwyar duon ffres

Nodiadau’r Cogydd: Torrwch groen cyw iâr dros ben sy’n hongian yn rhydd dros yr ochr. Rwy’n defnyddio siswrn glân ar gyfer hyn; mae’n llawer haws na thorri â chyllell. Tynnwch y dail o’r coesau a thaflwch y coesau. Piwrî mwyar duon ffres neu wedi’u rhewi mewn prosesydd bwyd; bydd angen tua 4 i 5 owns o aeron.

PROSES

1. Addaswch rac y ffwrn i’r safle canol. Cynheswch y popty i 400 gradd. Rhowch groen cluniau cyw iâr ochr i fyny mewn padell rostio fawr nad yw’n glynu. Cyfunwch win a balsamig a’i arllwys dros gyw iâr. Ysgeintiwch dros y dail teim. Sbeis gyda halen a phupur. Rhostiwch 35 munud.

2. Yn y cyfamser, cyfunwch siwgr brown, piwrî mwyar duon, garlleg a finegr mewn powlen fach neu gwpan mesur gwydr gyda handlen. Gosodwch 2 lwy fwrdd o’r cymysgedd o’r neilltu i’w ddefnyddio ar ôl i’r cyw iâr gael ei goginio.

3. Arllwyswch y cymysgedd siwgr brown sy’n weddill dros gyw iâr a’i bobi am 20 i 25 munud, nes ei fod wedi coginio drwyddo. Tynnwch y cyw iâr o’r badell. Arllwyswch sudd y sosban i wahanydd saim a gadewch iddo eistedd am ychydig funudau; bydd y braster yn arnofio i’r brig. Os nad oes gennych wahanydd saim, arllwyswch i gwpan mesur gyda handlen; gadewch eistedd a bydd y braster yn arnofio i’r top a thynnu’r braster allan gyda llwy. Yn y cyfamser, dewch â phot mawr o ddŵr hallt i ferwi i goginio’r orzo.

4. Arllwyswch y suddion cyw iâr di-fraster yn ôl i mewn i’r ddysgl bobi a’i ddwyn i ferwi dros wres uchel, gan grafu ochrau a gwaelod y ddysgl i lawr. Coginiwch tua 2 funud i leihau cyfaint; i ffwrdd o dân. Coginiwch orzo mewn dŵr berwedig yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Draeniwch a rhowch ar blât ymylog. Arllwyswch hanner sudd y sosban dros orzo a’i gymysgu. Sbeis gyda halen a phupur. Rhowch gluniau cyw iâr ar ben yr orzo. Arllwyswch unrhyw sudd sosban sy’n weddill dros y cyw iâr. Arllwyswch rywfaint o’r cymysgedd piwrî mwyar duon neilltuedig ar ben pob clun cyw iâr. Addurnwch â sbrigiau o deim ac, os dymunir, ychydig o fwyar duon ffres.

Cwestiwn cegin? Cysylltwch â Cathy Thomas yn [email protected] com

Leave a Comment

Your email address will not be published.