Mae coginio casgen Boston dros nos yn swnio’n flasus ac yn hawdd –

Bob tro y bydd pwnc porc wedi’i dynnu’n dod i’r amlwg, rwy’n meddwl am y rysáit hwn gan Margaret Biddle, un o’n darllenwyr. Roedd hi wedi gweithio’r shifft hanner nos y noson cyn cyfarfod teuluol ac yn gwybod nad oedd ganddi amser i baratoi ei phorc wedi’i dynnu cyn iddi orfod gadael ar gyfer y dathliad. Mae’n syml iawn. Yn syml, rhowch y casgen Boston yn y popty araf dros nos a’i orffen y bore wedyn. Mae mor flasus ar bynsen gyda coleslaw a salad tatws ar yr ochr!

Mae Dimple Sharma wedi addasu’r rysáit Masala Cyw Iâr Indiaidd traddodiadol hwn ychydig i’w wneud yn symlach i ni. Gwerthfawrogwn yr holl ryseitiau a gawn gan ein darllenwyr.

arddull safana, a roddwyd i ni gan fam gwraig ein cyhoeddwr, yn llawn ryseitiau bendigedig. Dyma rysáit ar gyfer ffiledau eog wedi’u grilio o’r llyfr hwn, dan hawlfraint 1980. Maen nhw’n defnyddio rotisserie cegin, ond dwi’n siŵr y byddai’r rysáit hwn yn gweithio’n wych ar eich gril awyr agored. Byddai sauvignon blanc sych yn cymryd lle vermouth, a ddefnyddir oherwydd ei fod yn cydbwyso melyster ac asidedd ar gyfer blas. Ond bydd yr alcohol ei hun yn llosgi wrth goginio beth bynnag. Mae’r cynhwysion a ddefnyddir i gynhyrchu vermouth yn cynnwys sinamon, cardamom, fanila, marjoram, sinsir, a licorice. Os nad ydych chi’n teimlo’n gyfforddus yn defnyddio alcohol mewn unrhyw ffurf, gallwch chi roi cawl pysgod neu gyw iâr yn ei le.

Daeth Kathy Walker a Lorraine Setliff at ei gilydd a chyfrannu eu Tost Ffrengig Cnau Ffrengig Orange Baked Popty. Mae’n swnio’n ddiddorol iawn. Daw’r rysáit hwn o New Vision Community Church’s Bwydo’r Diadell. Hmmm… Tybed sut brofiad fyddai hwn wrth wylio ffilmiau ar y teledu nos Sadwrn, efallai wedi’i weini’n syth o’r popty gyda sgŵp o hufen iâ fanila ar ei ben. Dim ond pendroni…

Dyma rysáit y mae un o’n darllenwyr, Larry Meredith, yn ei rhannu gyda ni ar gyfer Hogbody’s Homemade Fries. Mae’n edrych yn hynod o flasus. Trît i frecwast neu fwy na thebyg unrhyw bryd arall rydym eisiau ychydig o faldod.

MARGARET BIDLE’S

CROCKPOT PORK WEDI’I DYNNU

Rysáit Darllenydd Boss Apopka Y y plannwr papurau newydd

1 casgen Boston ffres (tua 4-5 bunnoedd)

4 winwnsyn canolig wedi’u torri

1 llwy fwrdd o friwgig garlleg

1 cwpan o saws chili

1/2 cwpan o saws barbeciw o’ch dewis

4 llwy fwrdd Swydd Gaerwrangon

1 cwpan o saws tomato

4 llwy fwrdd Tabasco, neu

swm o’ch dewis

3 llwy fwrdd o siwgr brown

1/2 cwpan finegr seidr afal

sudd dau lemwn

1/2 llwy de o fwstard sych

2 lwy de o halen

2 lwy de o bupur du

Trimiwch y braster gormodol o gasgen Boston a’i roi yn y popty araf dros nos yn uchel. Bydd y cig yn disgyn oddi ar yr asgwrn ac yn nofio yn y sudd. Tynnwch 1-1/2 cwpan o sudd o gig, fel arall bydd yn rhy drwchus. Rhwygwch y cig ac ychwanegu cynhwysion eraill. Gadewch i fudferwi am 2 awr arall. Gweinwch ar byns hamburger.

SHARMA DIMPL

MASALA CYWIR

Rysáit Darllenydd Boss Apopka Y y plannwr papurau newydd

1-1/2 pwys o gyw iâr, wedi’i lanhau a golchi’n dda

2 lwy fwrdd o olew

2 ffyn sinamon bach a

2 hoelen

4 winwnsyn, wedi’u sleisio’n fân

Halen i flasu

1 llwy de o past sinsir a garlleg

1/2 llwy de o bowdr tyrmerig

1 llwy de o bowdr pupur poeth coch Neu wyrdd wedi’i dorri’n fân

tsili

1/2 llwy de cilantro wedi’i rostio (coriander) hadau powdr (dewisol)

12 i 15 cashiw

3 i 4 tomatos, wedi’u torri

1/4 llwy de o bowdr garam masala

1/4 llwy de o bupur du wedi’i falu

1/2 cwpan dail coriander wedi’i dorri

Defnyddiwch gymysgydd, ychwanegwch y cashews a gwnewch bowdr mân. I mewn i’r powdr cashiw, ychwanegwch y tomatos wedi’u torri a’r piwrî yn fân. Archebwch y piwrî cashew a thomato hwn i orffwys.

Mewn padell, ychwanegwch olew a gwres. Ychwanegu winwns wedi’u sleisio a’u coginio nes yn feddal. Ychwanegwch halen at eich dant, ffon sinamon ac ewin, cymysgwch a choginiwch nes bod y winwns yn troi’n lliw euraidd ysgafn. Ychwanegu past garlleg sinsir a ffrio am ychydig funudau i gael gwared ar yr arogl amrwd. Ychwanegwch y cyw iâr wedi’i olchi a griliwch y cyw iâr nes bod lliw’r cyw iâr yn newid. Ynddo, ychwanegwch bowdr tyrmerig, powdr pupur poeth coch NEU pupur poeth gwyrdd wedi’i dorri, powdr hadau coriander a chymysgwch yn dda. Griliwch y cyw iâr gan droi dros wres canolig am ychydig funudau. Lleihau’r fflam a choginio’r cyw iâr am ychydig funudau nes bod yr olew yn dechrau gwahanu. Yn y cymysgedd hwn, ychwanegwch y cashews stwnsh a’r tomatos. Cymysgwch yn dda. Ychwanegu powdr garam masala, powdr pupur du, cymysgu a choginio’r saws cyw iâr am ychydig funudau nes bod yr olew yn dechrau gwahanu dros wres isel. Addurnwch gyda dail coriander wedi’u torri’n ffres a mwynhewch.

Nodyn: Cyrri cyw iâr lled-sych, lled-grefi yw’r rysáit masala cyw iâr hwn. Mwynhewch hi gyda reis neu naan (sef bara fflat wedi’i bobi). Os ydych chi’n teimlo bod y cyri yn rhy sych, ychwanegwch ychydig o ddŵr i gael saws a choginiwch am ychydig funudau trwy ei orchuddio â chaead. Yn gwneud 4 dogn.

KATHY WALKER A

LORRI SETLIFF

ORAN PECAN WEDI’I BOBL

TOST FFRENGIG

Rysáit gan Eglwysi Cymunedol New Vision Bwydo’r Diadell

TOST FFRENGIG:

4 wy

2/3 cwpan sudd oren

1/3 cwpan llaeth

1/4 cwpan siwgr

1/2 llwy de o fanila

1/4 llwy de o nytmeg daear

8 sleisys bara 1/2-modfedd-trwchus Arbedwch $

1/4 cwpan menyn neu fargarîn

1/2 cwpan pecans wedi’u torri

SYRUP OREN:

1/2 cwpan o siwgr

1/2 cwpan menyn

1 cwpan o sudd oren

Chwisgwch yr wyau, sudd, llaeth, siwgr, fanila a nytmeg gyda’i gilydd. Trefnwch y bara mewn un haen, gyda chymysgedd wy ar ei ben. Rhowch yn yr oergell am ddwy awr. Toddwch y menyn mewn 10 x 15 x padell 2 fodfedd a rhowch fara ar ei ben. Pobwch ar 350 gradd am 20 munud. Ysgeintiwch cnau Ffrengig a phobwch am 10 munud arall. Gweinwch gyda surop oren.

Cyfarwyddiadau ar gyfer surop oren:

Cyfunwch a choginiwch dros wres isel. PEIDIWCH â berwi. Oerwch am 10 munud a’i weini’n gynnes.

Ffiledau EOG GRILLED

Rysáit o Arddull safana, llyfr coginio o’r Gynghrair Iau

safana, gan gynnwys.

8 ffiled eog, 3/4 modfedd o drwch

3/4 cwpan vermouth sych

3/4 cwpan olew

1-1/2 llwy fwrdd o sudd lemwn

3/4 llwy de o halen

Pinsiad o bupur du, wedi’i falu’n ffres

1/4 llwy de o deim

1/4 llwy de marjoram

1/8 llwy de o saets

1 llwy fwrdd persli, wedi’i dorri’n fân

Rhowch y ffiledi eog mewn sgilet fawr. Cymysgwch y cynhwysion sy’n weddill ac arllwyswch eog drosto. Gadewch i sefyll 3 i 4 awr yn yr oergell, gan droi unwaith. Cynheswch y gril ymlaen llaw. Tynnwch y pysgod, gan gadw marinâd. Rhowch y pysgod ar rac gril wedi’i iro a’i grilio nes ei fod yn frown. Trowch a browniwch yr ochr arall yn ofalus. Coginiwch tua 15 munud nes ei fod yn fforch-dendr, gan wasgu’n aml gyda marinâd.

GAN LARRY MEREDITH

HOGBODY’S FRENCH FRES

Rysáit Darllenydd Boss Apopka Y y plannwr papurau newydd

Dwy Tatws Pobi Idaho,

pobi nes ei wneud

olew olewydd ar gyfer ffrio

Cig Eidion Pupur Du McCormick marinâd

Halen

Powdr garlleg

Mae’n dweud: “Rysáit syml iawn ar gyfer sglodion Ffrengig da wedi’u coginio gartref. Pobwch ddau datws Idaho yn y popty nes ei fod wedi’i orffen, tynnwch o’r popty a gadewch iddo oeri. Yna eu cadw wedi’u lapio mewn ffoil alwminiwm, eu rhoi yn yr oergell tan y bore wedyn, eu torri’n chwarteri a defnyddio olew olewydd (peidiwch â gorwneud hi), ffriwch nhw mewn padell ffrio ddwfn. Sesno i flasu gyda McCormick’s Black Pepper Steak Marinade, halen a phowdr garlleg.

Coginiwch nes eu bod yn euraidd a’u gweini. Blasus!

Leave a Comment

Your email address will not be published.