Mae Cogydd Haearn Curtis Stone newydd rannu hac marinâd athrylith sy’n ychwanegu tunnell o flas ac yn tyneru cig.

Mae grilio yn fwy na dull coginio – mae’n ffurf ar gelfyddyd! Un gyda’r nod o wneud y cig yn blasu’n dendr ac yn flasus, wrth gwrs. Cyflawnwch y nod hwn gyda hac marinâd clyfar y Cogydd Haearn Curtis Stone a rannodd ar Instagram ddydd Sadwrn. Mae’n brolio y bydd yn “gwella’r blas” ac yn “tyneru’r cig,” ac ni allwn aros i roi cynnig arno.

Mae marinadau yn newid blas cig yn sylweddol, felly nid yw’n syndod bod llawer o gogyddion yn aml yn ffafrio ryseitiau marinâd. Yn fersiwn Curtis, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw sinsir wedi’i gratio a pha bynnag rysáit marinâd a ddewiswch! (Sylwer: Gallwch ddod o hyd i sawl marinâd hawdd ar gyfer cyw iâr wedi’i grilio yma.)

Mwy gan SheKnows

“Awgrym Cogydd Haearn: Bydd ychwanegu sinsir wedi’i gratio at eich marinadau ar gyfer cyw iâr neu gig oen nid yn unig yn rhoi hwb i’r blas, bydd mewn gwirionedd yn helpu i dendro’r cig,” ysgrifennodd mewn post Instagram ddydd Sadwrn.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl lawn.

Troi allan tric hwn yn cael ei gefnogi gan ymchwil! “Mae detholiad sinsir yn dendro cig effeithiol,” meddai astudiaeth yn 2016 yn Journal of Livestock Sciences. Ychwanegwch ef at eich marinâd a gadewch i’r sinsir wneud ei beth.

“Rwy’n argymell marinadu o leiaf 30 munud cyn coginio,” ychwanegodd Stone. Rhannodd lun hefyd yn ei ddangos yn chwistrellu sinsir wedi’i gratio i bowlen o farinâd ymlaen Cogydd Haearn: Chwilio am Chwedl Haearn. Perfformiwyd y gystadleuaeth goginio newydd hon am y tro cyntaf ar Netflix ar Fehefin 15.

Roedd llawer o bobl wrth eu bodd â’r tric marinâd a rennir gan Curtis. “😍😍😍😍 sign touch,” ysgrifennodd un person.

“Diolch yn fawr iawn am y cyngor Chef 👍”, meddai un arall. “Fe wna i drio fo tro nesa dwi’n coginio cyw iâr ❤️.”

“Ie, mae gan y cogydd Curtis rywbeth am y sinsir sy’n gweithio’n fewnol sy’n help mawr i dyneru’r cig 🙂 ❤️👌🏾👌🏾” meddai rhywun arall.

Mae’n ffordd mor hawdd o ychwanegu mwy o flas a chreu cig mwy tyner. Rhowch gynnig ar hyn a bydd eich sesiwn grilio yn ystod yr wythnos yn cael yr uwchraddiad eithaf!

Cyn i chi fynd, edrychwch ar ryseitiau cinio nos wythnos hawdd Ina Garten isod:

Oriel Lansio: 15 Cinio Haf Dim Coginio i Oeri ar Ddiwrnod Poeth

y gorau ohoni a wyr

Tanysgrifiwch i gylchlythyr SheKnows.
I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Leave a Comment

Your email address will not be published.