Mae cogyddion Chattanooga yn rhannu awgrymiadau craff ar bethau hanfodol yn y gegin a rysáit byrbryd gan Trisha Yearwood

Bore da, ffrindiau da. Heddiw, yn y cyfnod hir ar ôl y Meistri yn Augusta, roedd gohebydd dienw yn galaru. Ysgrifennodd, “Methu aros i fwyta brechdanau salad wy trwy’r dydd, ac fe redon nhw allan o salad caws wy a pimento. A all unrhyw un fy helpu i wneud salad caws wy a pimento arddull Masters gartref?”

Rydym yn dal i chwilio am gofnodion yn y cais THM nid yn unig ar gyfer ryseitiau, ond hefyd ar gyfer bwydlenni, ar gyfer prydau hawdd. Mae’r prydau padell yr ydych wedi rhoi cynnig arnynt a’u cymeradwyo yn sicr yn gymwys ar gyfer hyn.

EITEMAU I’W CAEL

Dechreuodd Tim Threadgill y drafodaeth ar y datblygiadau cegin gorau a gwaethaf, a gobeithiwn y byddwch yn ychwanegu eich rhai eich hun. Byddwch yn sylwi ar ei ddyfeisgarwch yn ogystal â’i brofiad.

Y dechnoleg gegin orau, yn ôl Mr Threadgill, yw “Yn nhrefn blaenoriaeth: 1) Goleuo 2) Goleuo a 3) Goleuo.”

A chwarter. “Wnes i sôn am oleuo?

“O ddifrif, mae’r rhan fwyaf o geginau hŷn yn crynhoi’r golau yng nghanol y llawr lle nad oes ei angen. O leiaf, buddsoddwch mewn rhai stribedi golau sy’n cael eu pweru gan fatri a’u rhedeg o dan y cypyrddau, neu gael cart cegin i baratoi o dan y prif gyflenwad. cegin. golau, neu’r ddau.

“5) Un neu ddau o fatiau padio wedi’u gorchuddio â sylwedd di-dor, hawdd ei lanhau.

“6) Cyllell cogydd o safon a miniwr gweddus. Gallwch chi gael y ddau, os ydych chi’n siopa o gwmpas, am lawer llai nag yr ydych chi’n ei feddwl.

“7) Unrhyw beth ergonomig sy’n gwneud amser yn y gegin yn fwy diogel ac yn llai egniol. Cabinetau gyda gwifren yn tynnu i gyrraedd yr holl bethau sydd wedi’u storio yno neu droriau yn lle blychau os ydych chi’n gwneud ailfodelu. Mwy mawr ar gyfer y sbwriel adeiledig Mae’r caniau sbwriel hynny yn cymryd llawer o le.

“8) Sawl bwrdd torri hyblyg.

“9) Sinc dwfn mawr. Doedden ni ddim yn meddwl ein bod ni ei angen nes i ni gael un, yna sylweddolon ni ein bod ni ei angen ar hyd ein bywydau.

“10) Os ydych chi’n bwyta llawer o reis, popty reis o ansawdd uchel. Mae’n gwneud mwy na choginio reis, ac mae’r rhai da yn ei gadw ar dymheredd am oriau heb ei losgi na’i sychu, ac mae ganddyn nhw leoliadau ar gyfer mwy na gwyn. reis.

“11) Cwfl fent o ansawdd uchel yn dod oddi ar y gegin. Bydd yn cael gwared ar wres a nwyon peryglus sy’n cronni, yn enwedig os ydych chi’n coginio gyda nwy.”

Oeddech chi eisiau gwybod y gwaethaf? Mae’r rhestr honno’n fyrrach ac fe welwch hi ar ddiwedd y golofn hon.

PLAT TRISHA

Mae gan blog Joe Jumper, os chwiliwch am “ryseitiau dwi’n cloddio” yn dirtfromtheclaypotblog.com, drysorau sy’n mynd ymhell yn ôl.

Ysgrifennodd: “Mae’r rysáit hwn yn ymddangos yn rhifyn Ebrill 2010 o Country Living. Mae’n rhan o erthygl Trisha Yearwood ar ryseitiau teuluol.

“Penderfynais y byddwn yn rhoi cynnig ar Mama’s Sweet and Saltines, a bachgen oedden nhw’n dda. Mae’r rysáit hwn yn hawdd a byddai’n wych ar gyfer unrhyw ymgynnull.”

Melysion Mam a Chracyrs

40 o gracwyr

2 ffyn o fenyn heb halen

1 cwpan siwgr brown ysgafn

8 owns sglodion siocled semi-melys

Cynhesu’r popty i 425 gradd. Leiniwch daflen bobi fawr â ffoil alwminiwm a chraceri.

Mewn sosban ganolig, toddwch y menyn a’r siwgr brown a’i ddwyn i ferw. Berwch am 5 munud. Tynnwch o’r gwres a’i arllwys dros gwcis, gan orchuddio’n gyfartal. Rhowch y daflen cwci yn y popty a gwyliwch yn ofalus. Pobwch am tua 5 munud neu nes ei fod yn fyrlymus.

Tynnwch o’r popty ac arllwyswch sglodion siocled dros gwcis. Pan fydd y sglodion yn dechrau toddi, taenwch nhw dros y cracers gyda chyllell. Trosglwyddwch yr hambwrdd i’r rhewgell am tua 20 munud, neu nes ei fod yn hollol oer. Bydd y cwcis wedi’u gorchuddio â siocled yn ffurfio dalen solet. Torrwch yn ddarnau a’i storio mewn cynhwysydd aerglos.

BARA AR GAIS

Gwnaeth mam-gu Joy Yates fara Sally Lunn hanner canrif yn ôl, a’r rysáit a anfonodd atoch heddiw yw “o lyfr coginio’r eglwys o 1968, ‘Favorite Recipes of the First United Methodist Church, Bristol, Tennessee.’ Mae’n debyg y gallech chi ddefnyddio’r un rysáit i gwneud rholiau neu dorthau o fara. Os ydych wedi gwneud rholiau toes Sally Lunn a bod gennych rai cyfarwyddiadau penodol i’w rhannu â ni, gwnewch hynny.

Bara Sally Lunn

1/3 cwpan menyn

1/3 cwpan lard

1 1/4 cwpan llaeth, wedi’i rannu

4 cwpan o flawd

3 wy

1 cacen burum wedi’i doddi mewn 1/3 cwpan o ddŵr

1/2 cwpan siwgr

1 llwy de o halen

Toddwch y menyn a’r lard mewn ychydig o laeth cynnes. Gwnewch does trwchus gyda gweddill y cynhwysion. Gadewch i godi nes dyblu mewn maint, yna curo eto.

Rhowch mewn mowldiau wedi’u iro’n dda a gadewch iddynt godi am 2 awr. Pobwch am 1 awr, gan wylio’n ofalus gan ddechrau ar 40 munud, mewn popty 350 gradd.

BUTTA BETTAH?

Mae un ohonoch wedi bod yn disgwyl yn eiddgar am ateb “ystyr margarîn” i’ch cwestiwn, a daeth gan Debbie Pataky, “gan ddefnyddio’r hen ddywediad, ‘Dydw i ddim yn gwybod, ond rydw i wedi cael gwybod.'”

Ynghlwm, y dywediad hwnnw: “Gallwch chi roi ffon o fargarîn yn y goedwig, dod yn ôl flwyddyn yn ddiweddarach a bydd yn dal i fod yno. Ni fydd hyd yn oed anifeiliaid gwyllt yn ei fwyta.”

Yn y gegin yn Patakys’ Lookout Mountain, “Rwy’n gogydd sydd ond yn defnyddio menyn go iawn. Ac nid fy enw i yw Paula Deen.

“Butta’ yn bettah.”

Nawr i’r gweddill ohonoch. Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno?

DYFEISIAU I OSGOI

Ac yn olaf, fel yr addawyd, dyma declynnau gwaethaf Tim Threadgill ar gyfer eich cegin. “Mae’r gwaethaf yn fater o amgylchiadau a storio. Nid Momentum yw eich ffrind, ac rydym i gyd yn ddioddefwyr. Wedi dweud hynny:

“1) Llenwr pot stovetop. Ydy, mae’n braf yr ychydig weithiau rydyn ni’n llenwi pot mawr â dŵr, felly nid ydym yn cario’r pot i’r stôf, ond mae angen gwagio’r pot hwnnw o hyd. Mae hefyd yn gwneud glanhau’r backsplash yn galetach. ac mae’n lletchwith os ydych chi’n ei droi ymlaen yn ddamweiniol (sydd wedi digwydd er gwaethaf cael dwy falf).

“2) Mae’r rhan fwyaf o’r tueddiadau a’r pethau sy’n cael eu gwerthu mewn infomercials. Gweler y sylwebaeth ar momentwm.”

CEISIWCH EI LWYDDIANT

Roedd Cinio Skillet Cyw Iâr Lemon yr wythnos diwethaf yn ymddangos yn ddiddorol i ddeiliaid ac ymwelwyr cartref Odell Waddell. Yr wythnos hon anfonodd Mr Waddell, sydd wedi cyflwyno llawer o geisiadau da dros y blynyddoedd, lun o’r ddysgl, wedi’i orffen ac yn barod ar gyfer y bwrdd. Fodd bynnag, y rhan orau o’r stori hon oedd dychweliad ei merch Katherine i baratoi bwyd i’w rhieni. Nawr mae yna syniad i blant nad ydyn nhw bellach yn blant i’w gopïo.

CEISIADAU

— wy meistr a salad caws pimento

— Prydau a bwydlenni hawdd

I GYRRAEDD NI

Mae Fare Exchange yn fan cyfarfod hir-amser ar gyfer pobl sydd wrth eu bodd yn coginio a bwyta. Rydym yn croesawu eich presgripsiynau a’ch ceisiadau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cyfarwyddiadau cywir ar gyfer pob rysáit a gyflwynwch, a gwyddoch na allwn brofi ryseitiau printiedig yma.

Cyfeiriad Cludo: Jane Henegar, 913 Mount Olive Road, Lookout Mountain, GA 30750

E-bost: [email protected]Leave a Comment

Your email address will not be published.