Mae Crëwr Bwyd TikTok yn Rhannu Rysáit ar gyfer Brathiadau Dyddiad Menyn Cnau daear wedi’i orchuddio â Siocled

Mae crëwr bwyd TikTok yn rhoi sbin blasus ar ddysgl boblogaidd a fwyteir i dorri ympryd Ramadan neu ar gyfer dathliad Eid.

Mae Hajar Larbah, blogiwr bwyd Moroco a Libya, yn rhannu ryseitiau ar ei chyfrif TikTok, @moribyan, gyda’i 13.9 miliwn o ddilynwyr, a hi yw’r person y tu ôl i’r gyfres firaol o ryseitiau i’w gwneud yn ystod Ramadan.

Yn ystod mis Ramadan, mae llawer o Fwslimiaid yn ymprydio yn ystod y dydd, ond yn gwledda ar fachlud haul. Mae’r pryd cyntaf ar ôl yr ympryd yn draddodiadol wedi’i dorri â dyddiadau a dŵr, ac yna swper.

“Yn aml rydyn ni’n hoffi treulio amser gartref gyda theulu a ffrindiau ac mae yna lawer o goginio yn digwydd ac weithiau rydych chi’n rhedeg allan o syniadau ar beth i’w wneud,” meddai Larbah. “Does dim rhaid iddo fod yn gymhleth bob amser.”

Mewn fideo TikTok firaol gyda 30.8 miliwn o olygfeydd, mae Larbah yn dangos sut i drawsnewid dyddiadau Medjool yn bwdin blasus y mae hi’n dweud sy’n blasu fel bar Snickers ac sy’n berffaith ar gyfer torri’ch ympryd neu ddod i ŵyl Eid.

Mae dyddiadau’n cael eu llenwi â menyn cnau daear, eu trochi mewn siocled, a’u taenellu â chnau daear ar gyfer pwdin hawdd, dim pobi, maint brathiad.

“Roeddwn i eisiau i’r gyfres goginio hon fod yn ryseitiau hawdd iawn, hygyrch y gallwch chi eu gwneud hyd yn oed os ydych chi wedi blino ar ymprydio,” meddai Larbah. “Pan oeddwn i’n blentyn, roeddwn i’n arfer gwirfoddoli yn y mosg a dyna lle dysgais i sut i’w gwneud nhw gyntaf, ond maen nhw’n boblogaidd iawn ledled y Dwyrain Canol.”

Rhannodd Larbah ei ryseitiau ar gyfer ei dyddiadau “Snickers Stuffed” a’i dysgl kabobs saffrwm gyda “Good Morning America.”

Daliwch ati i sgrolio i weld y ryseitiau llawn.

Dyddiadau Stuffed Snickers

Cynhwysion
dyddiadau medjool
Menyn cnau daear
Cnau daear rhost wedi’u torri
Siocled: bydd tywyll, llaeth, neu lled-melys yn gweithio

Cyfeiriadau
Torrwch bob dyddiad ar agor a thynnu’r hedyn neu’r pydew. Gallwch hepgor y cam hwn os gwnaethoch brynu dyddiadau pitw.

Trosglwyddwch y menyn cnau daear i fag peipio neu fag clo zip. Gallwch hefyd ddefnyddio llwy ar gyfer y cam hwn. Llenwch bob dyddiad gyda phêl cnau daear ac ysgeintiwch gnau daear wedi’u torri ar ei ben. Seliwch y dyddiadau trwy wasgu ar ei ben.

Pwyswch pigyn dannedd i mewn i bob dyddiad i’ch helpu i’w dipio i mewn yn nes ymlaen. Fel arall, gallwch ddefnyddio fforc i’w dipio i mewn, ond mae chopsticks yn gwneud hyn yn haws.

Os yw’ch dyddiadau’n feddal iawn ac nad ydynt yn dal eu siâp yn dda, storiwch nhw yn y rhewgell am 15 i 20 munud. Fel arall, hepgor y cam hwn.

Toddwch y siocled o’ch dewis yn y microdon mewn cyfnodau o 30 eiliad, gan droi nes ei fod wedi toddi’n llwyr.

Trochwch bob dyddiad yn y siocled wedi’i doddi, gan adael i’r gormodedd ddiferu, a’i drosglwyddo i hambwrdd neu blât wedi’i leinio â memrwn. Ysgeintiwch y top gyda chnau daear wedi’u torri ar gyfer gwasgfa ychwanegol.

Rhowch yn yr oergell neu’r rhewgell am ychydig funudau nes bod y siocled yn gadarn i’w gyffwrdd.

Tynnwch y toothpicks a mwynhewch.

sgiwer cyw iâr persaidd

Cynhwysion
2 bwys o gluniau cyw iâr heb asgwrn wedi’u ciwio heb groen
Dŵr saffrwm:
1 llwy de o saffrwm
1/4 cwpan dŵr cynnes
marinâd cyw iâr:
2 lwy fwrdd o ddŵr saffrwm
1 llwy de o bupur du
1 llwy de o paprika mwg
2 lwy de o halen
2 lwy fwrdd o sudd lemwn
1/4 cwpan iogwrt plaen
2 lwy fwrdd o olew olewydd
2 lwy de o garlleg wedi’i friwio
1/2 winwnsyn melyn wedi’i gratio
Baste:
3 llwy fwrdd o fenyn wedi’i doddi
1 llwy fwrdd o sudd lemwn
1 llwy fwrdd o ddŵr saffrwm
pinsiad o bupur du
Dewisol:
bara lavash
Bara Sumac neu Aleppo
Lletemau lemwn i weini

Cyfeiriadau
Gwnewch y dŵr saffrwm:

Gan ddefnyddio morter a pestl, gwasgwch binsiad o saffrwm. Trosglwyddwch i gynhwysydd ac ychwanegu dŵr cynnes. Gadewch iddo socian am 15-20 munud nes ei fod yn lliw melyn / oren dwfn.

Y cyw iâr a’r ysgeintiadau:
Mewn powlen, ychwanegwch y cyw iâr wedi’i ddeisio ynghyd â 2 lwy fwrdd o ddŵr saffrwm, pupur du, paprika mwg, halen, sudd lemwn, iogwrt, olew olewydd, briwgig garlleg a winwnsyn melyn wedi’i gratio. Cymysgwch ac, os oes gennych amser, marinadu unrhyw le o 30 munud i dros nos.

Ar ôl marinadu, edafwch y darnau cyw iâr ar sgiwerau. Os ydych yn defnyddio sgiwerau pren, gwnewch yn siŵr eich bod wedi eu socian mewn dŵr am 30 munud i atal llosgi. Rwy’n hoffi ychwanegu pump i chwe darn ar bob sgiwer.

Hefyd gwnewch y cymysgedd brasio trwy gyfuno menyn wedi’i doddi, sudd lemwn, dŵr saffrwm, a phupur du. Gosod o’r neilltu. Wrth i’r sgiwerau goginio yn y popty neu ar y gril, byddwn yn taenu hwn i roi mwy o flas a suddlondeb iddo.

Coginio:
Cynheswch y popty i 450 gradd. Gellir coginio’r sgiwerau ar y barbeciw, sy’n cael ei ffafrio ar gyfer yr edrychiad a’r blas golosg hwnnw, ond os nad oes gennych gril, gallwch chi ei wneud yn y popty fel fi.

Trefnwch y sgiwerau ar daflen pobi a’u rhoi yn y popty i’w rhostio am tua 20 munud neu nes eu bod wedi coginio drwyddynt yn y canol. Hanner ffordd drwodd, arllwyswch y menyn â blas a wnaethom. Rwy’n hoffi ei wasgu eto ar ôl 20 munud, yna trowch y popty ymlaen i friwlio am ychydig funudau dim ond i gael y barbeciw golosgi hwnnw ar ei ben. Yna dwi’n ei wasgu’n ôl ychydig cyn gweini!

Rhowch fara lavash ar blât. Ychwanegwch y sudd o’r daflen pobi ar ei ben a threfnwch y sgiwerau. Chwistrellwch gyda sumac neu bupur Aleppo ac maen nhw’n barod i’w mwynhau.

Ryseitiau wedi’u hailargraffu gyda chaniatâd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.