Mae cyn-gogydd o Belfast a’i fab yn cymryd Instagram gyda ryseitiau teuluol blasus

Fel cyn-gogydd, mae Darragh Milligan, gŵr o Belfast, yn ddieithr i chwipio prydau cyffrous yn y gegin.

Ond ers camu i lawr yn broffesiynol sawl blwyddyn yn ôl, mae’n well gan Darragh goginio fel hobi bellach.

Mae ei brydau teuluol blasus a syml wedi’u coginio gartref wedi ennill dros 16,000 o ddilynwyr iddo ar ei gyfrif Instagram Undercover Chef ac yn fwy diweddar mae wedi dod yn berthynas deuluol gyda’i fab Ronan hefyd yn gwisgo het y cogydd.

Darllen mwy: Y cyfrifon bwyd gorau o Belfast i ddilyn ar Instagram

Mae’r tad i ddau o blant yn mynnu nad oes yn rhaid i brydau cartref fod yn straen pan fyddwch chi’n jyglo gwaith amser llawn a bywyd teuluol, a dyna pam mae ei ryseitiau hawdd a blasus wedi dod yn storm ar-lein.

Dywedodd wrth Be: “Rwy’n canolbwyntio ar ‘un pot wonders’ yn ystod yr wythnos. Seigiau cyflym, syml a hawdd sy’n barod mewn dim o amser, gan ddefnyddio cynhwysion sylfaenol sydd gennym i gyd yn ein cypyrddau.

“Mae hyn yn caniatáu i ni gael cinio cyflym ond boddhaus sy’n hawdd i’w baratoi er mwyn i Ronan allu ymuno, ac mae Aoibhe, fy merch, i’w chlywed fel arfer yn gweiddi ei chytundeb yn y cefndir.

“Anaml y byddaf yn golygu ei sgrechiadau allan o fy fideos gan fy mod yn hoffi dangos realiti, sef ni fel teulu yn treulio prydau gyda’n gilydd yn y gegin, o baratoi a choginio i fwyta.

“Mae pasta yn ffefryn mawr yn ein tŷ ni, ond rwy’n hoffi ei gymysgu a chreu ryseitiau gwahanol. Mae llawer o wahanol brydau pasta cyflym a hawdd ar fy nhudalen.”

Pan ddechreuodd ar Instagram, roedd Darragh eisiau rhannu ei hoffter o goginio a’i hoff ryseitiau hawdd â phobl, ond ers hynny mae wedi esgor ar fyd hollol newydd o gyfleoedd.

Eglurodd y chwaraewr 40 oed: “Mae wedi bod yn wych gweithio gyda rhai brandiau gwych, Dromona yn arbennig gan eu bod wedi bod yn staplau o fy mhlentyndod hyd yn hyn. Ond yr uchafbwynt i mi oedd cefnogi Caroline aka Diggmama yn eu Digg.Deep for llwyddiannus. Ymgyrch Nadolig Plant, gan fy mod nid yn unig yn gwneud yr hyn rwy’n ei garu gyda choginio, ond hefyd yn helpu i wneud gwahaniaeth ym mywydau teuluoedd lleol, ac roeddwn yn teimlo’n freintiedig iawn i fod yn rhan o’r broses.”

Gydag esgidiau mawr i’w llenwi, mae Ronan, mab Darragh, wedi ennill ei fyddin ei hun o gefnogwyr gan ei fod bellach yn rhannu ei ryseitiau blasus ei hun ar y dudalen.

Wrth esbonio sut y bu i’w fab 12 oed Ronan gymryd rhan, dywedodd Darragh: “Dechreuodd pan oedd Aoibhe yn diddyfnu ac roedd eisiau helpu piwrî ffrwythau a llysiau. O’r fan honno, dechreuodd ofyn a allai blicio tatws mewn cinio ar gyfer y dydd Sul a symud ymlaen o’r fan honno. Nawr rwy’n poeni ei fod yn mynd i ddangos i mi!”Y teulu milligan

“Rwy’n mwynhau treulio amser gwerthfawr gydag ef yn y gegin ac mae’n fy atgoffa o’r adeg y dechreuais i fwynhau coginio gyda fy mam pan oeddwn tua oed Ronan. Mae gennym ni ryseitiau a phrosiectau mwy cyffrous i fyny ein llewys felly gwyliwch y gofod hwn, Darrah wedi adio.

Byddai llawer o bobl ifanc yn cael eu brawychu gan y posibilrwydd o rannu eu fideos coginio gyda’r llu ar-lein, ond mae’n ymddangos nad oedd Ronan yn digalonni.

“Doeddwn i ddim yn nerfus, oherwydd fe wnes i feddwl a all fy nhad ei wneud, gallaf ei wneud,” meddai Ronan.

Dywed y bachgen ysgol mai tacos yw ei hoff fwyd, felly mae’n hoffi gwneud chili, ond mae’n mynnu bod yn rhaid ei wneud ‘heb ffa’.

Er ei fod yn mwynhau bwyd a choginio gyda’i dad, nid yw uchelgeisiau Ronan ar gyfer y dyfodol yn gorwedd o fewn y diwydiant bwyd.

“Dydw i ddim eisiau bod yn gogydd oherwydd mae’n ormod o bwysau. Fi jyst yn hoffi coginio am hwyl gyda fy nhad a allwn ni ddim aros i ddysgu fy chwaer fach sut i goginio hefyd.”Mae ryseitiau blasus Ronan wedi bod yn boblogaidd iawn ar-lein.

“Fy hoff hobïau yw pêl-droed, Gaeleg a hyrddio. Rwy’n hoffi chwarae gyda fy ffrindiau a’u gwylio yn yr ysgol. Rwy’n mwynhau gwylio gemau pêl-droed ac rwy’n cefnogi Lerpwl. Fy uchelgais yw bod yn seren chwaraeon,” ychwanegodd.

Gallwch edrych ar holl ryseitiau blasus Darragh a Ronan ar dudalen Instagram YMA.

Darllen Mwy: Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Feis Ni’ â Blas Hufen Iâ’ Newydd’ wedi’i Ysbrydoli gan Tayto gan Nugelato

Darllen mwy: Y tîm y tu ôl i Farchnad Nadolig Belfast yn cyhoeddi marchnadoedd haf yng Ngogledd Iwerddon

I gael y newyddion diweddaraf am adloniant a ffordd o fyw yn syth i’ch mewnflwch, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr rhad ac am ddim Be.

Leave a Comment

Your email address will not be published.