Mae dathliad pen-blwydd Anita Hassanandani yn ymwneud â chacennau; Tybed faint mae’n torri

Dathlodd un o actoresau mwyaf poblogaidd y diwydiant teledu, Anita Hassanandani, ei phen-blwydd yn 41 oed ar Ebrill 14. Mae penblwyddi yn arbennig ac fel pawb arall, roedd yn well gan Anita hefyd fwynhau’r diwrnod i’r eithaf. Cafodd amser gwych gyda’i deulu tra’n torri nid un neu ddwy ond pedair cacen decadent! Yr Ie Hai Mohabbatein Mae’r actores wedi rhannu cipolwg o’i pharti pen-blwydd ar Instagram trwy fideo ac rydyn ni’n wirioneddol arswydus. Yn dilyn y fideo, cawsom ein cipolwg cyntaf ar Anita yn torri cacen hardd, anferth ar thema paun wedi’i gorchuddio ag eisin gwyn a’i haddurno â glitter aur bwytadwy. Nesaf, gwelwn gacen siocled tywyll gyda macarons. Roedd y testun ar y gacen hon yn darllen: “Pen-blwydd Hapus, Anita.” Roedd y trydydd unwaith eto yn ddanteithion siocled hyfryd a ddaeth wedi’i glymu â rhuban aur. Roedd yr un olaf hefyd yn gacen siocled gyda “Pen-blwydd Hapus, Kuki” wedi’i ysgrifennu arno. Rhoddodd Anita deitl yn ddigywilydd i’r post, “41 neu 14,” ac ychwanegodd emojis chwerthinllyd.

Edrychwch:

(Darllenwch hefyd: Dewisodd Anita Hassanandani pizza dros bopeth arall, dyma’r prawf)

Yn bendant cafodd Anita Hassanandani lawer o hwyl ar ei phen-blwydd, ond ydych chi’n cael eich temtio digon i drio cacen nawr? Os felly, yna mae gennym ni ryseitiau cacennau anhygoel i’ch helpu chi. Gallwch chi baratoi’r cacennau hyn gartref a chael hwyl gyda’ch teulu.

un) Cacen siocled gyfoethog a llaith

Faint ohonoch sydd wrth eich bodd yn bwyta cacennau siocled gooey? Mae’r rysáit hwn yn berffaith i chi os ydych chi’n ffan o siocled. Y gacen siocled gyfoethog a llaith hon yw’r gorau i godi’ch hwyliau os ydych chi’n cael diwrnod gwael. Dychmygwch gael hwn yng nghysur eich cartref eich hun wrth wylio’ch hoff ffilm.

dau) Cacen oren

Os ydych chi’n rhywun sy’n hoffi ffrwythau fel orennau, yn fwy na siocledi, mae gennym ni rywbeth i chi hefyd. Mae’r gacen oren flasus hon yn dod â blas adfywiol oren gydag awgrym o lemwn. Mae pob tamaid yn werth rhoi cynnig arno.

3) cacen mwg siocled

Ydych chi erioed wedi clywed am gacen nad yw’n cymryd mwy na phum munud i’w pharatoi? Ie, y rysáit hwn yw eich un stop os cewch chwant ar unwaith. Does ond angen ychydig o gynhwysion hanfodol a phaned wrth gwrs i bobi’r hyfrydwch hwn.

4) Cacen wy atta

Na, nid yw’n anodd gwneud cacennau heb wyau a’r enghraifft orau o’r un peth yw cacen ata heb wyau. Mae hwn yn bwdin da i chi a gallwch chi flasu pryd ar ôl prydau bwyd. Gallwch hefyd ei gyfuno â’ch paned o de prynhawn. Mae’n bleser pur gallu cael cacennau sy’n blewog, meddal a chneuog.

5) cacen farmor

Mae’r cacennau marmor hollol flasus hyn yn ddigon i lonni’ch calon. Y bonws ychwanegol yw eu bod yn hawdd i’w gwneud ac yn cael eu mwynhau gan bobl o bob oed. Mae’r blasau cyfun o fanila, coco, a siocled yn ychwanegu cymaint at flas y gacen.

Rhowch wybod i ni pa ryseitiau y gwnaethoch chi roi cynnig arnynt a beth oedd eich profiad.

Leave a Comment

Your email address will not be published.