Mae Dickey’s Behind the BBQ bellach ar gael yn Barnes and Noble

Mae’r casgliad o ryseitiau, coctels a chwedlau gwych o’r cysyniad barbeciw gorau yn y byd bellach ar gael i’w prynu ar-lein

Mae Dickey's Behind the BBQ bellach ar gael yn Barnes and NobleDallas, TXRestaurantNews.com) Mewn cydweithrediad â Southwestern Publishing House, Inc., Barbeciw DickeyMae “Tu ôl i’r Barbeciw: Ryseitiau, Coctels a Chwedlau Tall” nawr ar gael i’w brynu yn barnesandnoble.com. Ychwanegiad perffaith i’ch casgliad llyfrau coginio – mewn pryd ar gyfer coginio haf, coginio yn yr iard gefn, a’r tymor pêl-droed sydd i ddod. Gallwch ddarllen am y teulu Dickey a sut y trosglwyddwyd y llinach o genhedlaeth i genhedlaeth. Sicrhewch fynediad unigryw i’ch traddodiadau teuluol a ryseitiau ar gyfer blasau, entrees, pwdinau, diodydd a mwy!

Mae’r llyfr coginio yn awdl i gariadon barbeciw, meistri pwll, casglwyr y Cwpan Melyn Mawr a’r holl bobl sydd wedi gwneud Dickey’s y brand eiconig ydyw heddiw. Mae Dickey’s yn falch o fod yn frand Americanaidd o fwyty barbeciw teuluol sy’n gweini barbeciw dilys blasus gyda mymryn o letygarwch deheuol. Mae Dickey’s yn gadael i’w gefnogwyr ffyddlon fynd â rhai o’i swyn deheuol a’i flasau blasus adref, gan gynnwys hoff ryseitiau aelodau teulu Dickey, gweithwyr, perchnogion masnachfraint a mwy.

tu ôl i’r barbeciw yn fwy na dim ond llyfr coginio sy’n cynnwys straeon unigryw o fywyd yn Dickey’s na fydd cefnogwyr yn eu clywed yn unman arall. Cydnabuwyd y llyfr coginio yn ddiweddar gan raglen Gwobrau Benjamin Franklin IBPA a Gwobrau Creadigol Hermes, gan ddod â gwobrau Aur chwenychedig adref i bob un.

Mae “Tu ôl i’r Barbeciw” yn cludo straeon, ryseitiau ac ysbryd Dickey o’n bwrdd ni i’ch un chi,” meddai. Laura Rea Dickey, Prif Swyddog Gweithredol Dickey’s Barbecue Restaurants, Inc. “Rydym wrth ein bodd yn cynnig ffordd gyfleus arall i’n cefnogwyr barbeciw a’n cefnogwyr i gael eu dwylo ar y ryseitiau barbeciw gorau, coctels arbenigol a ryseitiau blasus i gynnal parti cwbl unigryw yr haf hwn.”

Gyda Tu ôl i’r Barbeciw, ni fu erioed yn haws coginio wrth y llyfr. Dewch yn feistr cegin pro a gril ar eich barbeciw iard gefn eich hun gyda’n ryseitiau cyflym a hawdd eu dilyn yn ein llyfr coginio ar gyfer cigysyddion! Gallwch hefyd ymweld Gwefan Barbacoa en Casa chwaith Amazon i gael eich dwylo ar ein llyfr coginio yn llawn ryseitiau dilys, wedi’u trosglwyddo i lawr gan 3 cenhedlaeth o deulu Dickey’s!

I gael rhagor o wybodaeth am Dickey’s, dilynwch Bwll Barbeciw Dickey ymlaen Facebook, Instagram Y Trydar. Lawrlwythwch y Ap Pwll Barbeciw Dickey oddi wrth y Apple App Store chwaith google chwarae.

Masnachfraint Pwll Barbeciw Dickey

Gwybodaeth am Dickey’s Barbecue Restaurants, Inc.

Bwytai Barbeciw Dickey, Inc., cysyniad barbeciw mwyaf y byd, ei sefydlu ym 1941 gan y teulu Dickey. Am yr 80 mlynedd diwethaf, mae Pwll Barbeciw Dickey wedi gwasanaethu miliynau o westeion mewn 44 Talaith Legit. Tecsas. Barbeciw.™ Yn Dickey’s, mae ein holl gigoedd wedi’u grilio yn cael eu mygu ar y safle mewn pwll llosgi hicori. Mae Dickey’s yn credu’n falch nad oes llwybrau byr i wir farbeciw a dyna pam nad Barbeciw yw ein henw. Mae’r fasnachfraint barbeciw teulu sy’n seiliedig ar Dallas yn cynnig wyth o gigoedd mwg araf a 12 ochr iach gyda ‘No BS (Bad Stuff)’ wedi’i gynnwys. Mae gan Dickey’s Barbeciw 550 o leoliadau yn yr Unol Daleithiau ac wyth gwlad arall.

Cafodd Dickey’s ei enwi ar ei ôl wythnos newyddion Rhestr o Hoff Gadwyni Bwyty America yn 2022 a UDA Heddiw Gwobrau Dewis Darllenwyr 2021. Enillodd Dickey y safle cyntaf yn achlysurol cyflym Mae’r rhestr “100 o Symudwyr ac Ysgwydwyr Gorau”, wedi’i henwi yn y 500 Uchaf Masnachfraint gan Entrepreneur a phenodwyd i technoleg lletygarwch Rhestr o arwyr y diwydiant. Dan arweiniad y Prif Swyddog Gweithredol Laura Rea Dickey, a gafodd ei henwi ymhlith 50 o fenywod mwyaf dylanwadol y genedl ym maes gwasanaethau bwyd yng Nghymru. Newyddion Bwyty’r genedl, ei gydnabod gan achlysurol cyflym Rhestr o’r 100 o Symudwyr ac Ysgwydwyr Gorau a’u hanrhydeddu gan Cylchgrawn Busnes Dallas. Mae Pwll Barbeciw Dickey hefyd wedi cael ei gydnabod am Fox News, Cylchgrawn Forbes, Franchise Times, The Dallas Morning News, The Wall Street Journal, People Magazine, a QSR Magazine. Mae Dickey’s Barbeciw yn rhan o Dickey’s Restaurant Brands, sydd â mwy na 700 o fwytai ledled y wlad, gan gynnwys brandiau Wing Boss, Trailer Birds, Big Deal Burger a bbqathome.com. Arweinir DRB gan y Prif Swyddog Gweithredol Roland Dickey Jr. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.dickeys.com.

Cyswllt:
Lauren Trydar
Barbeciw Dickey
469-594-3723
[email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.