Mae Divyanka Tripathi yn Rhannu Stori Ei Bywyd Ac Nid Dyna’ch Barn Chi

Mae cadw at eich diet hyd yn oed yn ystod cinio a swper yn dasg anodd. Digwyddodd rhywbeth tebyg gyda Divyanka Tripathi, a gallwn ymwneud yn llwyr â hynny. Ar hyn o bryd mae’r actores yn y Maldives gyda’i gŵr Vivek Dahiya i ddathlu eu chweched pen-blwydd priodas. Divyanka a Vivek, a gyfarfu ar setiau’r sioe deledu. Ie Hai Mohabbatein, priododd yn 2016. Tra bod y cwpl yn y Maldives i ddathlu eu hundeb, mae Divyanka yn cael amser caled yn anwybyddu plât mor flasus o fwyd. Mae Divyanka wedi rhannu clip yn cyflwyno’r gwahaniaeth rhwng ‘mahatvakaansha’ (uchelgais) a ‘majboori’ (analluedd), ar ei Instagram Stories. Mae’r clip yn dechrau gyda byrger blasus ac ochr o sglodion, ond eiliadau yn ddiweddarach, mae hi’n canolbwyntio’r camera ar ei bowlen, a oedd yn ymddangos yn salad iach, yn cynnwys olewydd, llawer o lysiau gwyrdd a chnau. Trodd yr actor y camera a chafodd ei ddal gan ddweud, “stori hashnod fy mywyd.”

Darllenwch hefyd: 15 rysáit salad gorau | Ryseitiau salad hawdd

Edrychwch:

Er ein bod yn cytuno na all unrhyw beth fod yn well na hamburger, mae bowlen o salad, o’i baratoi’n gywir, yn swnio’r un mor flasus. Yn anad dim, mae saladau yn rhoi pecyn cyflawn i ni o fitaminau, mwynau, proteinau ac wrth gwrs ffibr, ymhlith buddion eraill. Gan ddiystyru’r camsyniad bod saladau’n ddiflas, rydyn ni’n dod â phum rysáit i chi sy’n flasus, yn hawdd i’w gwneud, ac yn iach hefyd.

1. Salad Llysiau Cymysg

Ychwanegwch ychydig o fresych, tomatos a moron mewn dresin blasus, wedi’i wneud â iogwrt, mêl, halen a phupur. Mae’r rysáit salad hwn yn hawdd i’w wneud a bydd yn eich cadw’n llawn am gyfnod hirach.

2. Salad Alfalfa

Mae rhai dail letys, ysgewyll alfalfa, a llysiau gwyrdd wedi’u torri (beth bynnag y dymunwch) wedi’u cymysgu â dresin sy’n cynnwys finegr balsamig, seidr afal, olew olewydd, persli, basil, oregano, naddion chili, a mêl yn gwneud salad blasus. Wel, bydd yr un hwn hyd yn oed yn cadw crampiau mislif yn y bae.

3. Salad Pupur a Brocoli

Dylai saladau nid yn unig fod yn hwyl, ond hefyd yn iach. Ychwanegu brocoli, moron, a seleri mewn dresin Ffrengig blasus yw’r union beth sydd ei angen arnoch i fwydo’ch stumog newynog.

4. Salad Cyw Iâr

Paratowch bowlen o salad gyda’ch hoff lysiau. Unwaith y bydd yn barod, ychwanegwch ychydig o ddarnau cyw iâr wedi’u cymysgu â dresin. Edrychwch ar y rysáit:

5. Rysáit Salad Rwsiaidd

Mae’r bowlen salad hon yn llawn daioni pys, moron, ffa gwyrdd a thatws. Mae wyau yn ddewisol. Ac, rydyn ni’n siŵr na fyddwch chi eisiau colli’r un hon.

A ydych chi’n argyhoeddedig bod saladau’n iach ac yn flasus neu a ddylem ni geisio mwy?

Leave a Comment

Your email address will not be published.