Mae Dole yn lansio 10 rysáit planhigion ar gyfer bwyta yn yr awyr agored ym mis Gorffennaf


CHARLOTTE, CC — A all bwydlen seiliedig ar blanhigion fodloni archwaeth Americanwyr am bicnic yn y parc, iard gefn neu ar y traeth y penwythnos hwn ar 4 Gorffennaf ac yn ystod Mis Picnic Cenedlaethol ym mis Gorffennaf?

Cwmni Bwyd DoleInc. yn dweud ie gyda 10 rysáit hawdd sy’n gwthio ffiniau blas yr hyn sy’n bosibl gyda pharatoi prydau seiliedig ar blanhigion ar gyfer picnics, barbeciws, a phartïon awyr agored yr haf hwn. Wedi’u cynnig fel rhan o gyfres fwydlen amgen “Healthier by Dole” y cawr cynnyrch ym mis Gorffennaf, mae’r 10 pryd yn cynnwys cynhwysion cyfyngedig a chamau bwydlen ac maent yn fegan, llysieuol a/neu heb glwten.

Mae “Healthier by Dole” yn gyfres fisol o ryseitiau a bwydlenni amnewid ar gyfer seigiau eiconig a fwynheir yn eiliadau mawr a bach bywyd. Dan arweiniad Melanie Marcus, RD, MA, Rheolwr Cyfathrebu Iechyd a Maeth Dole, mae’r rhaglen yn cynnig ryseitiau sy’n hawdd i’w paratoi, yn flasus, yn gyfoethog mewn ffrwythau a llysiau, ac yn berffaith ar gyfer unrhyw wyliau neu amser bwyd. Hyd yn hyn eleni, mae Dole wedi cynnig digwyddiad fegan mawr sy’n haeddu gêm ym mis Chwefror, prydau iachach â thema Wyddelig ar gyfer Dydd San Padrig, a bwydlen pîn-afal wedi’i rostio ar gyfer Sul y Tadau ym mis Mehefin.

Mae’r fwydlen ddiweddaraf “Healthier by Dole” yn cynnwys 10 rysáit ar gyfer brechdanau, saladau, ochrau a diodydd sy’n darparu ffordd rhyfeddol o flasus i fwyta heb glwten, llysieuol a / neu fegan. Mae Marcus yn canolbwyntio ar fyrbrydau hawdd a bwydydd cydio a mynd sy’n manteisio ar y ffactor cŵl, ac yn cynnig mwy o awgrymiadau picnic yn ei bost blog ar wefan Dole.

“Gyda’r haf yn ei anterth, mae Dole eisiau dangos y gall picnic, barbeciw a choginio allan fod yn hawdd, yn iach, yn flasus ac yn rhoi boddhad i gyd ar yr un pryd,” meddai Marcus. “O ddeunydd lapio a saladau llysieuol â chynhwysiant cyfyngedig i frechdanau a dipiau fegan, rydyn ni’n gwahodd Americanwyr i ddarganfod posibiliadau blas a chyfleustra picnic wedi’i seilio ar blanhigion.”

Ryseitiau “Dole Iachach” ar gyfer mis Gorffennaf:

· Salad Tatws Serennog (llysieuol)

· Salad Coch, Gwyn ac Aeron (llysieuol)

· Salad Chickpea Lapio gyda Bacon Moronen (llysieuol)

· brechdan pîn-afal ac afocado (fegan)

· Te Iâ Rhew Pinc Grawnffrwyth (llysieuol a di-laeth)

· Dip Iogwrt Mefus wedi’i Chwipio (Fegan a Heb Glwten)

· Brechdanau Te Slipper Gwydr Llysieuol (llysieuol)

· Rholiau Pizza Maui (llysieuol)

· Hwmws sbigoglys a afocado (Fegan a Heb Glwten)

· Sudd Ffrwythau Groot Root (Fegan a Heb Glwten)

Am fwy o ryseitiau Dole gwreiddiol, ffeithiau maeth a gwybodaeth arall, ewch i www.dole.com neu dilynwch dudalennau Facebook, Instagram, Twitter a Pinterest Dole.

Gwybodaeth am Dole Food Company, Inc.

Mae Dole Food Company, Inc., yn un o gynhyrchwyr a marchnatwyr mwyaf y byd o ffrwythau a llysiau ffres o ansawdd uchel. Mae Dole yn arweinydd diwydiant mewn llawer o’r cynhyrchion y mae’n eu gwerthu, yn ogystal ag mewn addysg ac ymchwil maetheg. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.dole.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published.