Mae dwy rysáit yn ymateb i’r cais am fara llwy

Bore da gyfeillion darllenydd. Mae Virginia Akins o Dalton, Georgia yn cychwyn y sgwrs heddiw, ac mae’n dod o Agan’s Bakery yn Cartersville, Georgia. Mae gan y becws hwn “y cwcis sglodion siocled gorau rydw i erioed wedi’u blasu. Rwy’n siŵr bod gan bobyddion eraill nhw. Mae eich darllenwyr wedi fy helpu o’r blaen, a gobeithio y gallwch chi eto. Mae’r rhan cwci wedi’i falu â chnau”. Mae gan wefan y becws lun o gwci gyda “diferiad” trwchus o eisin siocled.

Daeth y cais canlynol yn ddienw, gan rywun a oedd yn caru Stouffer’s Frozen Spinach Soufflé a dod o hyd i becyn yn ddiweddar yn Mountain Market on Lookout Mountain. “Gofynnwch i’ch darllenwyr os oes ganddyn nhw rysáit soufflé sbigoglys cartref da.”

CAWL LLYSIAU

Nawr rydyn ni’n codi’r sgwrs a ddechreuwyd gan fyfyriwr coleg sy’n gwneud pot o gawl bob penwythnos i ddarparu prydau iach wedi’u paratoi ymlaen llaw am wythnos.

Cynigiodd Rhonda McDaniel awgrym cawl arall. Ysgrifennodd: “Dyma rysáit a ddefnyddiais yn aml ar gyfer cinio yn ystod fy mlynyddoedd gwaith. Doeddwn i byth yn hoffi cinio oer. Roedd cawl cynnes yn blasu’n dda bryd hynny ac yn awr heb fod yn bryd o fwyd trwm. Gellir addasu’r rysáit hwn yn hawdd. Hefyd, rwyf wedi cynnwys y ddaear cig eidion, ham pobi mêl dros ben, a hyd yn oed kielbasa ar gyfer gwr sydd wastad eisiau cig.Does dim cig a dim ond llysiau gydag ychydig o haidd yn braf hefyd.Gyda chynnyrch haf yn eu tymor, gall y cawl hwn blesio unrhyw un.

“Yn gyffredinol, y nod yw cyfanswm o chwe chwpan o lysiau. Os ydych chi eisiau, dewiswch un neu ddau. Mae hwn hefyd yn rysáit wych ar gyfer glanhau’r oergell. Fy ffynhonnell ar gyfer y rysáit hwn yw llyfr coginio gan Mark Bittman o’r enw ‘ VB6: bwyta fegan cyn 6:00′”.

cawl llysiau hawsaf

3 llwy fwrdd o olew olewydd

1 winwnsyn mawr, wedi’i dorri

1 llwy fwrdd o friwgig garlleg

1 can bach o bast tomato

1 llwy de o halen a mwy i flasu

pupur du i flasu

6 cwpan llysiau neu broth cyw iâr (cawl) neu ddŵr

3 cwpan o lysiau cadarn (moron, tatws, blodfresych, brocoli), wedi’u torri’n fân

3 cwpan o lysiau meddal (zucchini, pupur cloch, ffa gwyrdd, madarch), wedi’u torri’n fân

2 ganiau o ffa tun ffres neu wedi’u rhewi, cnewyllyn corn, neu bys

1/2 cwpan haidd mewn bocs (dewisol)

Rhowch yr olew mewn pot mawr dros wres canolig-uchel. Pan fydd yn boeth, ychwanegwch y winwnsyn a’r garlleg. Coginiwch, gan droi, nes eu bod yn dechrau meddalu, 3 i 5 munud. Ychwanegwch y past tomato. Coginiwch, gan droi, nes ychydig yn sych, 1 i 2 funud. Ysgeintiwch â halen a phupur.

Ychwanegwch y cawl neu ddŵr a chrafwch unrhyw ddarnau ar waelod y sosban. Ychwanegwch y llysiau cadarn. Dewch â berw, yna addaswch y gwres nes ei fod yn byrlymu’n ysgafn. Coginiwch, gan droi’n achlysurol, nes bod llysiau’n dendr, 10 i 20 munud, yn dibynnu ar y math rydych chi’n ei ddefnyddio.

Ychwanegwch zucchini neu lysiau meddal eraill, ynghyd â ffa, corn, neu bys. Ychwanegwch yr haidd os yn ei ddefnyddio. Dewch yn ôl i ferwi, yna gostyngwch y gwres fel bod y cymysgedd yn byrlymu’n ysgafn. Coginiwch, gan droi yn achlysurol, nes bod popeth yn weddol llyfn a’r cawl yn dechrau tewhau, 10 i 15 munud arall.

Mae’r rysáit hwn yn cymryd 45-60 munud i’w baratoi ac yn gwneud 4-6 dogn.

Cwcis MEWN BARA

Rhannodd Roseann Strazinsky ddwy rysáit brofedig o oes o goginio i lawer.

Blondies Sglodion Siocled Hawdd

2 becyn (7.4 owns yr un) Cymysgedd Myffin Sglodion Siocled Martha White

1/2 cwpan siwgr brown tywyll wedi’i bacio’n gadarn

6 llwy fwrdd o fenyn, wedi’i doddi a’i oeri

1 wy wedi’i guro

2 llwy de o fanila

3/4 cwpan pecans neu gnau Ffrengig wedi’u torri

Cynheswch y popty i 350 gradd (325 gradd ar gyfer sgilet tywyll nonstick).

Irwch waelod padell pobi sgwâr 8 modfedd.

Mewn powlen fawr, cyfuno cymysgedd myffin a siwgr brown; cymysgwch i gymysgu’n gyfartal. Ychwanegu menyn wedi toddi, wy a fanila; cymysgwch nes ei fod wedi’i gymysgu’n dda. Ychwanegwch y cnau Ffrengig a’u taenu’n gyfartal yn y badell barod. Pobwch ar 350 gradd am 25 i 30 munud neu nes bod y pigyn dannedd sydd wedi’i osod yn y canol yn dod allan yn lân. Oerwch a’i dorri’n fariau.

CHILE MAC

pastaffazool ar unwaith

1 can (15 owns) chili gyda ffa

1 can (8 owns) saws tomato

7 owns macaroni penelin, wedi’i goginio

1/2 cwpan caws Parmesan wedi’i gratio

Cymysgwch saws chili a thomato; gwres. Draeniwch y macaroni. Ychwanegu at y chili ynghyd â’r caws. Cymysgwch i gymysgu. Top gyda chaws ychwanegol. Yn gwneud 4 i 5 dogn.

LWY BARA

Mae pobl y de yn caru bara corn o sawl math, er bod y rhan fwyaf hefyd yn cynnwys blawd. Dim ond blawd corn sydd ei angen ar fara llwy. Ysgrifennodd Barbara Mann o’r ddwy fersiwn a gyflwynodd: “Dim rysáit mae gen i alwadau am siwgr. Mae’r ryseitiau’n eithaf tebyg. Mae’r cyntaf yn dod o Gymdeithas Hanes Naturiol Mynyddoedd Mwg Mawr. Roedd ar gefn bag o flawd. Mae’r ŷd wedi’i brynu. yn Sevierville. Mae’r ail rysáit yn weddol ysgafn.”

Bara Mwg Mynydd Llwy

1 cwpan o flawd corn

2 gwpan o ddŵr oer

2 lwy de o halen

1 cwpan o laeth

2 neu 3 o wyau wedi’u curo’n dda

2 lwy fwrdd o fraster

Cymysgwch y blawd corn, dŵr a halen. Berwch 5 munud, gan droi. Ychwanegwch laeth, wyau a braster. Cymysgwch yn dda. Arllwyswch i ddysgl pobi neu ddysgl pobi wedi’i iro’n dda. Pobwch am 50 munud ar 375 gradd. Gweinwch o’r ddysgl pobi.

Llwy Bara Pob Ysgafn

1 cwpan o flawd corn

1 litr o laeth cyflawn

3 llwy fwrdd o fenyn

1 1/2 llwy de o halen

1/2 llwy de o bowdr pobi

4 wy wedi’i guro

Cymysgwch y blawd corn gydag 1 cwpan o laeth. Yna ychwanegwch y 3 cwpan o laeth sy’n weddill. Coginiwch mewn sosban dros wres canolig, gan droi’n gyson, nes bod y cymysgedd yn dechrau tewhau. Ychwanegwch y menyn, halen a phowdr pobi. Pan fydd y gymysgedd wedi’i gymysgu’n dda, ychwanegwch yr wyau. Arllwyswch i ddysgl 1 chwart wedi’i iro. Pobwch ar 350 gradd am 45 i 50 munud. Gweinwch yn boeth.

SALAD BLASUS

Bron na allwch chi weld lliw a blasu’r wasgfa o ryseitiau hollol fegan Rose Secrest, gan gynnwys yr un yma. (Mae’n ymddangos i’r awdur hwn y gallai rhywun gymryd lle’r ffrwythau mwyaf ffres yn eu tymor yma; rwy’n edrych ar eirin gwlanog perffaith yn aros ar gownter ein cegin. Efallai y byddai eirin gwlanog yn gweithio ym mis Gorffennaf, yn lle afal?)

Salad Sitrws a Ceirios

2 gwpan o letys dail gwyrdd

2 gwpan o berwr y dŵr

1 cwpan o segmentau tangerine

4 owns o geirios coch tarten sych

1 pupur cloch coch, wedi’i sleisio

1 afal Granny Smith, wedi’i sleisio

1/3 cwpan sudd oren gwaed

2 lwy fwrdd o finegr gwin coch

pupur du newydd ei falu i flasu

Cyfuno.

Diolch i bob un ohonoch, ddarllenwyr a llenorion, am y lliw, y blas, y rhannu a’r bwyd ac am ein hanes hir gyda’n gilydd wrth fwrdd y papur newydd.

CEISIADAU

— Cwcis Gollwng Siocled

– Soufflé sbigoglys

I GYRRAEDD NI

Mae Fare Exchange yn fan cyfarfod hir-amser ar gyfer pobl sydd wrth eu bodd yn coginio a bwyta. Rydym yn croesawu eich presgripsiynau a’ch ceisiadau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cyfarwyddiadau cywir ar gyfer pob rysáit a gyflwynwch, a gwyddoch na allwn brofi ryseitiau printiedig yma.

Cyfeiriad Cludo: Jane Henegar, 913 Mount Olive Road, Lookout Mountain, GA 30750

E-bost: [email protected]Leave a Comment

Your email address will not be published.