Mae Easy Chicken Marsala yn caniatáu ichi gael cinio yn barod mewn 20 munud

Mae Marsala Cyw Iâr yn bryd sy’n edrych yn ffansi ac yn gywrain, ond mewn gwirionedd mae’n ddigon syml i’w wneud gartref gyda rysáit Marsala Cyw Iâr hawdd. Oes, gall hyd yn oed cogyddion dibrofiad chwipio Cyw Iâr Marsala a gwneud argraff ar deulu a ffrindiau, i gyd mewn llai na 30 munud, gan ei wneud yn berffaith ar gyfer nosweithiau prysur yn yr wythnos neu ddydd Sul diog.

I ddechrau, mae angen bronnau cyw iâr arnoch chi, wedi’u puntio’n denau ac yn gyfartal. Ceisiwch fflatio eich bronnau cyw iâr nes eu bod tua hanner modfedd o drwch. Os nad oes gennych chi gordd cig, gallwch ddefnyddio rholbren neu hyd yn oed waelod jar i helpu i wthio’r cyw iâr. Os yw eich bronnau cyw iâr yn weddol drwchus, efallai y byddai’n well gennych eu torri yn eu hanner, arddull torri.

Nesaf, mae angen madarch arnoch chi, ac er y gallwch chi ddewis eich hoff fadarch, mae ryseitiau Marsala Cyw Iâr hawdd yn draddodiadol yn galw am fadarch neu fadarch cremini. Byddai hyd yn oed bellas babi yn gweithio’n wych yn y rysáit hwn.

Adobe

Ac wrth gwrs bydd angen gwin Marsala arnoch chi. Mae hwn yn win cyfnerthedig a wneir yn Sisili a ddefnyddir yn draddodiadol i wneud sawsiau gan ei fod yn cynnig blas cnau carameleiddio bendigedig. Os na allwch ddod o hyd i win Marsala, gallwch amnewid gwin Madeira neu hyd yn oed finegr gwin coch mewn pinsied. Bydd angen cawl cyw iâr neu broth cig eidion arnoch hefyd i wneud y saws Marsala.

Ar ôl grilio’r cytledi cyw iâr (tua 5 munud yr ochr dros wres canolig-uchel), byddwch chi’n gwneud eich saws gan ddefnyddio gwin Marsala, broth cyw iâr, blawd, halen, pupur a sbrigyn teim ffres. Gallwch weini’r Marsala Cyw Iâr dros datws stwnsh neu ochr yn ochr â reis neu nwdls wy â menyn.

Gallwch ddod o hyd i’r rysáit Marsala Cyw Iâr 20 Munud ar Cooking Light, a gallwch wylio eu demo fideo yma.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, ystyriwyd mai Marsala Cyw Iâr oedd y rysáit cyw iâr a chwiliwyd fwyaf ar y rhyngrwyd. Felly gallwch chi ddod o hyd i lawer o ryseitiau Marsala Cyw Iâr hawdd y dyddiau hyn, gan gynnwys rhai sy’n defnyddio popty araf, fel y rysáit Creme de la Crumb hwn. Er ei bod yn amlwg na fydd yn barod mewn 20 munud, mae hon yn ffordd wych o’i osod a’i anghofio, ac yna mwynhau un o’r prydau cyw iâr mwyaf poblogaidd.

Ymddangosodd y stori hon yn wreiddiol ar Simplemost. Ewch i Simplemost i weld straeon ychwanegol.


Leave a Comment

Your email address will not be published.