Mae ein harbenigwr crwst yn pwyso a mesur y pwdinau perffaith ar gyfer eich barbeciw Diwrnod Llafur

Y pwdinau gorau ar gyfer Diwrnod Llafur

Byrgyrs, cŵn poeth, cyw iâr a ffefrynnau eraill wedi’u grilio – dyma’r bwydydd sy’n dod i’ch meddwl fwy na thebyg wrth feddwl am farbeciw Diwrnod Llafur. Fodd bynnag, wrth gynllunio barbeciw diwedd yr haf eleni, peidiwch ag anghofio cynnwys rhai pwdinau blasus.

Gofynnom i’n harbenigwr pobi am gyngor i helpu ein darllenwyr i ddewis y pwdinau cywir ar gyfer eu dathliadau Diwrnod Llafur. Bu Andrea Boudewijn, cogydd crwst wedi’i hyfforddi gan Cordon Bleu, yn pwyso a mesur sut i gadw’ch dewis o bwdin haf yn syml a bodloni angen eich gwesteion am rywbeth melys ar ôl y prif gwrs.

Pa bwdinau sydd orau ar gyfer barbeciw?

O ran barbeciw, daw rhai pwdinau i’r meddwl. Dywedodd Boudewijn mai ei hoff ddewisiadau yw opsiynau clasurol fel danteithion Rice Krispie, brownis a chacennau.

Yn ôl Boudewijn, mae’r pwdinau hyn yn ddeniadol ac yn hawdd dod â nhw i farbeciw. “Mae danteithion Rice Krispie yn wych oherwydd eu bod yn bwdin ysgafn sy’n hawdd i’w baratoi ac yn wydn i’w gludo,” meddai. “Mae brownies yn hawdd i’w gwneud ac maen nhw’n teithio’n dda. Cacen, oherwydd mae’n rhaid i chi fwyta cacen mewn barbeciw!

Ystyriaethau ar gyfer Dewis Pwdinau ar gyfer Barbeciw

Yn ystod barbeciw iard gefn, mae’r ffocws ar y gril lle mae bwyd gril clasurol yn cael ei baratoi a’i weini. Pan gynigir pwdinau, maent fel arfer yn cael eu paratoi o flaen llaw ac yn dod i’r digwyddiad i’w gweini ar ôl iddo gael ei rostio. Yn ôl Boudewijn, mae gweini pwdinau sy’n addas ar gyfer cynulliadau awyr agored a’u cadw’n ffres ac yn atal gollyngiadau yn gamau pwysig.

Dyma sut mae hi’n argymell i chi wneud i hynny ddigwydd:

  1. Cynlluniwch i gael pwdinau sy’n ddiogel i’w bwyta ar dymheredd ystafell.
  2. Lapiwch bob pwdin mewn plastig mewn arddull lapio deli. Lapiwch ef yn gyfan gwbl uwchben ac o dan y bowlen a’r plât ac yna ei lapio o gwmpas eto.
  3. Trowch y pwdin drosodd a’i wneud yr eildro. Pan fydd rhywbeth wedi’i lapio mewn toriadau oer fel hyn, nid yw’n gollwng nac yn gollwng, ac mae’n ei gadw’n ffres ychwanegol.

Syniadau ar gyfer Gweini Pwdinau yn Eich Barbeciw Diwrnod Llafur

Dywedodd Boudewijn, o ran pwdinau barbeciw, ei gadw’n syml yw’r cynllun gorau. Bydd dilyn ychydig o awgrymiadau yn gwneud amser pwdin ar farbeciw Diwrnod Llafur eleni yn llwyddiant.

  • Triniwch eitemau fel topins y mae angen eu cadw’n oer yn ofalus. Yn ôl Boudewijn, “Dylid cadw hufen chwipio mewn dosbarthwr y tu mewn i frest iâ a’i ddosbarthu yn union cyn ei weini.”
  • Mae angen cadw rhai pwdinau allan o olau haul uniongyrchol. “Mae pethau eraill, fel yr eisin ar gacen, yn iawn i’w bwyta ar dymheredd yr ystafell (maen nhw hefyd yn blasu’n well ar dymheredd yr ystafell), ond os ydyn nhw’n agored i olau haul uniongyrchol, mae’r eisin yn toddi,” meddai Boudewijn.
  • Diogelu pwdinau ffres mewn amgylcheddau awyr agored. “Cadwch bwdinau yn oer yn y cysgod gyda phabell pop-up os oes angen.”

Ryseitiau Pwdin Barbeciw Diwrnod Llafur

Danteithion Reis Krispie

Cynnyrch: tua pymtheg sgwariau 3 modfedd wrth 3 modfedd

3 llwy fwrdd o fenyn heb halen

10 owns malws melys bach

12 owns Rice Krispies

Dull:

1. Paratowch hambwrdd gyda phapur cwyr a menyn yn ysgafn a rholbren.

2. Cyfunwch fenyn a marshmallows mewn sosban a’u troi nes eu bod wedi toddi.

3. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegu Rice Krispies.

4. Taenwch y cymysgedd yn gyfartal ar badell wedi’i baratoi. Rholiwch eich rholbren gyda menyn

brig i wneud haen wastad.

5. Gadewch i oeri, yna defnyddiwch gyllell neu sgrafell mainc i dorri pwdin yn sgwariau.

6. Lapiwch sgwariau mewn plastig nes eu bod yn barod i’w gweini.

brownis

Cnwd: 16 brownis

¾ cwpan o flawd

¾ cwpan siwgr

½ llwy de o soda pobi

2 lwy fwrdd o olew llysiau

¼ cwpan o fenyn

2 lwy fwrdd o ddŵr

2 wy

¼ llwy de o halen

1 cwpan sglodion siocled lled-melys

Dull:

1. Cynheswch y popty i 325 gradd F a menyn mewn padell pobi 8 modfedd wrth 8 modfedd.

2. Cyfunwch flawd, soda pobi, a halen mewn powlen fach a’i roi o’r neilltu

3. Mewn sosban fach dros wres isel, ychwanegwch y menyn, olew, dŵr, a siwgr. Cymysgwch a dewch â chyn lleied â phosibl

mudferwi, yna tynnu oddi ar y gwres. Ychwanegwch y sglodion siocled

4. Trosglwyddwch y saws siocled i bowlen fawr a churwch yr wyau i mewn un ar y tro. ychwanegu yn raddol

blawd a’i gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno’n llawn.

5. Arllwyswch y cymysgedd brownis i’r badell pobi.

6. Pobwch y cymysgedd am 30 munud, yna tynnwch o’r popty i oeri.

7. Torri, gweini a mwynhau!

Yr Eitemau Gorau ar gyfer Pwdinau Barbeciw Diwrnod Llafur

Pan Set Tri Darn Baker’s Delight o Nordic Ware

Mae’r casgliad amlbwrpas hwn yn cynnwys tri mowld defnyddiol, gan gynnwys taflenni hanner a chwarter ynghyd â mowld Jello. Maent wedi’u gwneud o alwminiwm o ansawdd sy’n gwrthsefyll defnydd aml ac sy’n gwrthsefyll rhwd a chorydiad. Gwerthir gan Amazon, ffordd deg, Kohl’sY macy’s

Pin Rolling Handle Wood Maple KitchenAid

Pin Rolling Handle Wood Maple KitchenAid

Gyda dolenni gafaelgar ac adeiladwaith solet, mae paratoi toes a bwydydd eraill yn syml gyda’r rholbren hwn sydd wedi’i wneud yn dda. Mae wedi’i wneud o bren masarn sy’n galed ac yn gallu gwrthsefyll difrod. Gwerthir gan Amazon

Set Sbatwla Silicôn Nonstick AmazonCommercial

Set Sbatwla Silicôn Nonstick AmazonCommercial

Mae sbatwla silicon yn offer cegin defnyddiol ar gyfer troi, crafu a fflipio bwyd heb niweidio offer coginio. Mae’r set hon yn cynnwys dwy sbatwla bach a dwy fawr sy’n gallu trin tymheredd coginio hyd at 428 gradd. Gwerthir gan Amazon

Set Bowlio Cymysgu Dur Di-staen Homearray

Set Bowlio Cymysgu Dur Di-staen Homearray

Fe gewch chwe bowlen gymysgu o wahanol feintiau yn y set ddefnyddiol hon. Mae pob powlen wedi’i gwneud o ddur di-staen gwydn sy’n wych ar gyfer cymysgu cynhwysion ac yn hawdd i’w glanhau. Gwerthir gan Amazon

Cyllell Cogydd 8-modfedd Victorinox Fibrox Pro

Cyllell Cogydd 8-modfedd Victorinox Fibrox Pro

Mae llafn miniog, gwydn, handlen hawdd ei dal, a hyd 8 modfedd amlbwrpas yn rhoi cyllell y cogydd hwn ar ein rhestr ffefrynnau. Mae wedi’i wneud o ddur carbon uchel sydd wedi’i gynllunio i bara a thorri trwy nifer o fathau o fwyd. Gwerthir gan Amazon

Graddiwr mainc Dexter-Russell

Graddiwr mainc Dexter-Russell

Bydd y sgrafell defnyddiol hwn yn ddefnyddiol wrth baratoi cynhwysion a gweini pwdinau. Er ei fod yn fforddiadwy, mae’n wydn ac yn hawdd ei ddefnyddio. Gwerthir gan Amazon

Sosban Dur Di-staen 2-chwart gyda Chaead

Sosban Dur Di-staen 2-chwart gyda Chaead

Wedi’i adeiladu o ddur di-staen 3 haen, mae’r Sosban 2 Chwart All-Clad yn wydn ac yn ymarferol ar gyfer llawer o gymwysiadau coginio cartref. Mae’n dod gyda chaead sy’n ffitio’n dda. Gwerthir gan Amazon, ffordd deg, Bwrdd y De Y macy’s

KitchenAid Artisan Series 5-Quart Stand Mixer

KitchenAid Artisan Series 5-Quart Stand Mixer

Mae pob cogydd cartref brwd eisiau cymysgydd stondin KitchenAid. Mae’r model 5-chwart yn un o opsiynau mwyaf poblogaidd y brand ac mae wedi’i gynllunio i symleiddio llawer o dasgau paratoi prydau bwyd. Gwerthir gan Amazon, blaendal ty, ffordd deg Y Bwrdd y De

Du a Decker Helix Perfformiad Cymysgydd Llaw 5-Cyflymder

Du a Decker Helix Perfformiad Cymysgydd Llaw 5-Cyflymder

Pan mai un cymysgydd llaw yw’r cyfan sydd ei angen arnoch i chwipio’ch hoff ryseitiau, yr Helix yw’r un y byddwch chi’n ei ddefnyddio dro ar ôl tro. Mae’n cynnwys pum cyflymder, modur pwerus, a dyluniad cryno sy’n hawdd ei ddefnyddio a’i storio. Gwerthir gan Amazon Y ffordd deg

USA Bara Bakeware Sgwâr Cacen Padell

USA Bara Bakeware Sgwâr Cacen Padell

Nid oes unrhyw gasgliad offer coginio pobydd wedi’i gwblhau heb badell gacennau sgwâr. Mae model 8 modfedd fel hwn yn berffaith ar gyfer gwneud cacennau bach a brownis. Mae wedi’i wneud o ddur di-staen aluminized sy’n gryf ac yn gwrthsefyll sioc. Gwerthir gan Amazon, macy’s Y Bwrdd y De

OXO Good Grips Silicôn Popty Mitt

OXO Good Grips Silicôn Popty Mitt

Wedi’i wneud o silicon gwrthsefyll gwres sydd hefyd yn darparu gafael dibynadwy, mae’r mitt popty hwn yn amddiffynnol ac yn ddefnyddiol wrth drin llestri pobi poeth. Mae’r ffaith ei fod yn beiriant golchi yn gyfleustra ychwanegol. Gwerthir gan Amazon Y macy’s

Ydych chi eisiau prynu’r cynhyrchion gorau am y prisiau gorau? Edrychwch ar fargeinion dyddiol BestReviews.

Cofrestrwch yma ar gyfer cylchlythyr wythnosol BestReviews gydag awgrymiadau defnyddiol ar gynhyrchion newydd a bargeinion dan sylw.

Jennifer Manfrin yn ysgrifennu ar gyfer BestReviews. Mae BestReviews wedi helpu miliynau o ddefnyddwyr i symleiddio eu penderfyniadau prynu, gan arbed amser ac arian iddynt.

Hawlfraint 2022 BestReviews, Cwmni Nexstar. Cedwir pob hawl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.