Mae entrepreneur ifanc yn ei gwneud hi’n hawdd i’r “Pobyddion Prysur” yn y gegin

Myfyrwyr yn lansio mentrau busnes haf gyda chymorth Y Ganolfan Fusnes

cynnwys yr erthygl

Nid eich stand lemonêd nodweddiadol.

cynnwys yr erthygl

Mae naw entrepreneur ifanc wedi lansio eu busnesau haf, o wasanaethau gofal lawnt, dillad arferol, celf gweadog, crisialau a chitiau pobi.

Manteisiodd sawl un o’r perchnogion busnes newydd hynny ar werthu eu nwyddau mewn siop undydd yn Northgate Mall ddydd Gwener.

Dywedodd Vanessa Beaudry, perchennog a gweithredwr Busy Baker, ei bod wedi meddwl am y syniad ar gyfer y citiau pobi i helpu’r rhai sy’n brysur ond sydd am fwynhau blas boddhaol pwdinau cartref.

“Mae angen hyn yn y farchnad,” meddai ddydd Gwener tra yn Northgate.

“Nid yw cwmnïau fel Hello Fresh a Blue Apron yn cynnig citiau pwdin mewn gwirionedd, felly darganfyddais, trwy eu darparu, y byddai’n haws i deuluoedd fwynhau pwdinau gwych i’w mwynhau bob dydd a dathliadau arbennig fel penblwyddi.”

Mae’r prisiau’n amrywio o $17-$20 y cit ac yn cynnwys yr holl gynhwysion sych i wneud pwdinau fel cwcis sglodion siocled rhesins blawd ceirch, cwci sglodion siocled dwbl, cwcis caramel hallt wedi’u llenwi â siocled gwyn, a chwcis “I have s’more” sy’n un o fy nghwcis ffefrynnau.”

Mae Vanessa, graddiwr 11eg yn Ysgol Uwchradd West Ferris, hefyd yn gwerthu topins ar gyfer Cwcis a Hufen a Chacennau Siocled Mefus, a Chwcis Sglodion Siocled Enfys.

“Er enghraifft, os ydych chi’n prynu’r bocs o gwcis enfys, y cyfan sydd angen i chi ei ychwanegu yw wy a hanner cwpanaid o fenyn,” meddai Vanessa, gan ychwanegu bod yr holl gynhwysion wedi’u mesur ymlaen llaw a’u selio fel eu bod yn ffres.

cynnwys yr erthygl

“Agorwch y pecynnau, cymysgwch nhw a’u pobi. Mae’r rhan fwyaf o gwcis yn cymryd llai na 30 munud, ac mae myffins yn cymryd ychydig yn hirach.”

Pan ofynnwyd iddi am y blas, goleuodd ei llygaid a gwenodd.

“Mae llawer o’r ryseitiau hyn yn rhai o’m ffefrynnau ac rwyf wedi ychwanegu fy nhro fy hun atynt. Caru chi yn fawr iawn.”

Mae gan Vanessa siop ar-lein ac mae’n gwerthu ei holl gitiau ar wahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

“Rwy’n caru busnes. Dyma beth rydw i eisiau mynd i’r ysgol ar ei gyfer. Fe hoffwn i wir fod yn berchen ar fusnes am weddill fy oes.”

Gellir dod o hyd i The Busy Baker ar Instagram yn @busyakerbusiness neu TikTok yn @busyakerbusiness.

Dywedodd Tristan Koch, perchennog a gweithredwr Lawn Mowles Property Maintenance, ei fod am wneud arian, ond nid ar draul yr amgylchedd.

Mae perchennog ifanc y busnes yn defnyddio’r holl beiriannau trydan ar gyfer torri gwair a gofalu am y lawnt, ac mae’n beicio o un swydd i’r llall i leihau ei ôl troed carbon.

“Rydw i eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni’n cadw’r amgylchedd,” meddai Tristan. “Rwy’n ceisio ei amserlennu i fod mewn cymdogaeth benodol ar un diwrnod felly does dim rhaid i mi feicio o gwmpas y dref.”

Dywedodd Tristan fod ei syniad busnes wedi dechrau ar ôl i’w gymydog, a ddioddefodd dorri ei goes, fynd ato a gofyn iddo dorri ei lawnt.

“Yn sydyn, roedd gen i ddiddordeb yn y gymdogaeth. Felly fe gymerodd oddi yno.”

Dywed yr arddegau fod ganddo chwe chleient yr wythnos a nifer o swyddi un-amser.

Er mwyn helpu i roi cychwyn ar eu mentrau busnes, darparodd Canolfan Fusnes Nipissing Parry Sound hyd at $3,000 mewn cyllid taleithiol i naw entrepreneur ifanc.

Mae rhaglen yr haf ar gyfer myfyrwyr 15-29 oed.

Mae hyfforddiant a mentora yn orfodol yn y rhaglen gan fod myfyrwyr yn dysgu’n uniongyrchol gan arbenigwyr yn yr ecosystem fusnes.

Leave a Comment

Your email address will not be published.