Mae Foodie yn datgelu sut i wneud cacen ffrwythau hawdd yn y popty araf gyda dim ond tri chynhwysyn

Mae Foodie yn rhannu rysáit popty araf tri chynhwysyn ‘hawdd’ ar gyfer cacen ffrwythau llaeth siocled flasus

  • Mae cogydd cartref wedi rhannu ei rysáit ar gyfer cacen ffrwythau popty araf tri chynhwysyn.
  • Postiodd y rysáit ar ei dudalen Facebook Ryseitiau a Syniadau Popty Araf poblogaidd.
  • Dim ond blawd hunan-godi, llaeth siocled, a ffrwythau sych y mae’r selogion yn ei ddefnyddio yn y danteithion.
  • Mwydwch y ffrwythau mewn llaeth siocled am 24 awr a dywed y gallwch chi ychwanegu Baileys hefyd.
  • Ychwanegwch flawd i’r cymysgedd ffrwythau a phobwch yn y popty araf am saith i wyth awr.

Mae blogiwr bwyd o Awstralia wedi rhannu ei rysáit syml ar gyfer cacen ffrwythau popty araf blasus gyda dim ond tri chynhwysyn.

Gan bostio ar ei grŵp Facebook poblogaidd Slow Cooker Recipes & Tips, dim ond ffrwythau sych, llaeth siocled a blawd y mae pastai y cogydd cartref yn ei ddefnyddio.

Tra bo’r postyn yn galw’r trît pob yn deisen ffrwythau tri chynhwysyn, dywedodd y gogyddes gall ei bod weithiau’n ychwanegu Baileys i dipio’r ffrwythau.

Mae cogydd cartref wedi rhannu ei rysáit ar gyfer cacen ffrwythau flasus sy’n defnyddio llaeth, ffrwythau a blawd yn unig, ac sy’n cael ei bobi mewn popty araf.

Y cam cyntaf yw ychwanegu kilo o ffrwythau i bowlen gyda dau gwpan o laeth siocled a’i adael i socian am 24 awr.

Cam dewisol yw ychwanegu hanner i dri chwarter cwpanaid o Beili at y cymysgedd mwydo llaeth a ffrwythau.

Plygwch y blawd hunan-godi i mewn i’r cymysgedd ffrwythau, yna trowch y popty araf i fudferwi a’i orchuddio â phapur memrwn.

Dywedodd pro’r popty araf ei bod yn defnyddio stribed hir o bapur memrwn yn sticio allan ar bob ochr fel dolenni o dan y leinin i wneud y gacen yn haws i’w thynnu pan fydd wedi’i choginio.

Rysáit: Teisen Ffrwythau Cogydd Araf Tri Chynnwys

Cynhwysion

1 kg o ffrwythau cymysg

2 gwpan o laeth siocled

1/2-3/4 cwpan Beili

2 gwpan o flawd hunan-godi

Dull

1. Mwydwch y ffrwythau yn y llaeth siocled a’r Beili am 24 awr

2. Cymysgwch y blawd nes ei fod wedi’i gyfuno â chymysgedd llaeth a ffrwythau.

3. Gorchuddiwch y popty araf gyda phapur memrwn a’i droi i wres isel.

4. Arllwyswch y cytew gacen a llyfnwch gyda llwy

5. Coginiwch dros wres isel am 7-8 awr gyda thywel cegin o dan y caead.

Ffynhonnell: slowcooker.com

Unwaith y bydd y cytew wedi’i gymysgu, arllwyswch ef i’r popty araf, lefelwch a mudferwch am saith i wyth awr gyda lliain sychu llestri o dan y caead.

Derbyniodd ei neges cacen ffrwythau gannoedd o hoffterau a sylwadau gan gefnogwyr a oedd yn awyddus i roi cynnig ar y rysáit ‘hawdd’ drostynt eu hunain ac yn cynnig eu cynhwysion cacennau ffrwythau unigryw.

‘Rwyf wedi gwneud un yn y popty o’r blaen, roedd yn flasus. Ond byddaf yn bendant yn ceisio ei wneud yn y popty araf, ”ysgrifennodd un fenyw.

‘Roedd y rysáit sydd gennyf yn debyg i hyn…defnyddiais frandi a the rhew…Roedd fy nhad wrth ei fodd,’ meddai un arall.

Leave a Comment

Your email address will not be published.